Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Risskov: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 012-023928

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligforeningen 10. marts 1943
CVR-nummer: 23096919
Postadresse: Tranekærparken 1
By: Risskov
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8240
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Sørensen
E-mail: pw@vejlby-bf.dk
Telefon: +45 86211255
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.10marts1943.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Arresøvej - nybyggeri - totalentreprise

Sagsnr.: 1260.17
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter opførelse af 72 almene familieboliger (maks. 5 928 m2) beliggende ved Arresøvej/Lystrupvej i Aarhus. Projektet udbydes på vegne af Boligforeningen 10. marts, afd. 23, Arresøvej. Projektet udbydes i totalentreprisen som omvendt licitation ved anvendelse af kvalitative underkriterier.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 68 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

8240 Risskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet omfatter opførelse af 72 almene familieboliger (maks. 5 928 m2) beliggende ved Arresøvej/Lystrupvej i Aarhus. Projektet udbydes på vegne af Boligforeningen 10. marts, afd. 23, Arresøvej. Projektet udbydes i totalentreprisen som omvendt licitation ved anvendelse af kvalitative underkriterier.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur og funktionalitet / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Proces, organisation og CV'er / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 0
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 68 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I henhold til udbudsdokumenterne.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning, spørgsmål til prækvalifikation samt aflevering af prækvalifikation henvises til udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, skal følgende nøgletal oplyses:

— Omsætning

— Egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, i gennemsnit har haft:

— En omsætning på min. 130 mio. DKK

— En egenkapital på min. 20 mio. DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ved vurderingen af teknisk og faglig formåen vil bygherre lægge vægt på følgende kriterier:

— I hvor høj grad referencerne viser erfaring med lignende opgaver forstået som erfaring med boligbyggeri som etageejendomme med spring i etage-højde

— I hvor høj grad referencerne viser erfaring med opførelse af nye almene boliger

— I hvor høj grad referencerne viser erfaring med lignende opgaver, hvor ansøger har haft rollen som totalentreprenør i hhv. projektering- og udførelsesfasen.

Referencer med stor sammenlignelighed med den udbudte opgave, vægtes højere end andre referenceprojekter. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som ikke er afsluttet. Vurderingen af de angivne kriterier sammenfattes i en helhedsvurdering.

Der må maksimalt vedlægges 6 referencer inkl. referencer fra andre enheder (f.eks. underrådgivere), som ansøger baserer sig på, og inkl. reference til dokumentation til opfyldelse af mindstekrav til teknisk og faglig formåen. Referencer ud over de første 6 vil ikke komme i betragtning. Referencerne må ikke være mere end 5 år gamle, men må gerne være igangværende. Referencer mere end 5 år gamle fra afleveringsdatoen vil ikke blive taget i betragtning. Hver reference må ikke fylde mere end 2 A4 sider.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den rette tekniske og faglige formåen er det et mindstekrav, at ansøger kan vedlægge mindst 1 reference, som vedrører opførelse af almene familieboliger som nybyggeri i totalentreprise og som er afleveret inden for de seneste 5 år.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/02/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

For udbuddet gælder hhv. de obligatoriske og de frivillige udelukkelsesgrunde

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • DM&E

  DM&E

  DM&E Kloakmestergaranti
 • Ejot Danmark

  Ejot Danmark

  Professionelle befæstigelse og fastgørelsesprodukter
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Bæredygtig og rentabel regnvandsfaskine
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om bæredygtighed i byggebranchen
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • Phønix Tag Materialer

  Phønix Tag Materialer

  Undertage - til alle tage
 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik
 • H+H Danmark

  H+H Danmark

  Produktoversigt
 • Greditec

  Greditec

  Murflex - ventiler i rustfrit stål
 • Interface

  Interface

  Human Nature
 • ALPHA Containers

  ALPHA Containers

  Alt i container, køb, leje, brugt, isoleret etc
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering