Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Roskilde: Byggearbejde: lejligheder

2021/S 012-023998

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Vognmandsparken I
CVR-nummer: 42008419
Postadresse: Sjællandsvænget 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lis Frederiksen
E-mail: lif@bosj.dk
Telefon: +45 21810380
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bosj.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vognmandsparken i gennemførelse af helehdsplan med renovering af facader og tag, udskiftning af viunder og samt insallationer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211341 Byggearbejde: lejligheder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Renoveringsprojektet omfatter derfor totalrenovering af alle stistrenge og faldstammer samt gulvafløb på badeværelser.

Det eksisterende ventilationsanlæg (mekanisk udsugning) i boligerne er generelt ikke i stand til at sikre et tilstrækkeligt luftskifte. Der skal etableres nyt udsugningsanlæg i loftrum, i kombination med frisklufttilførsel via ventilationsvinduer.

Renoveringsprojektet omfatter derfor efterisolering med 200 mm isolering og ny facadebeklædning med skærmtegl, samt udskiftning af alle vinduer, franske altandøre og opgangsdøre.

De eksisterende facadeplader skal nedtages og bortskaffes. Da den nye facadekonstruktion skal fastgøres direkte til den eksisterende bagmur.

Det eksisterende eternittag skal udskiftes, nye isolering på loft og der skal opsættes nye nedløb og tagrender.

Beboerne genhuses ikke under renoveringen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 78 569 727.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

’Vognmandsparken I – renovering’. Sagen udbydes i hovedentreprise på udbudsprojektsniveau.

Formålet med renoveringen er hovedsageligt at udbedre de bygningsfysiske problemer, udbedre kuldebroer i ydervægge, skabe bedre indeklima og renovere de tekniske installationer.

Vognmandsparken I er en afdeling af Boligselskabet Sjælland og ligger i Roskilde Kommune på Sjælland. Vognmandsparken I er opført i 1967.

Adressen for Vognmandsparken I er: Vognmandsmarken 14-32 (lige numre) Gartnervang 15-37 (ulige numre)

Bebyggelsen indeholder stueetage, 1. sal, 2. sal og 3. sal samt uudnyttet tagetage. Der er fuld kælder/ krybekælder under blokkene.

Der er i alt 184 boliger af varierende størrelse med et samlet boligareal på 15 184 m2 og boligerne er indrettet som henholdsvis 2-, 3,- og 4-værelses lejligheder.

Konstruktionsmæssigt er de alle ens opbygget og blot med forskellige planløsninger.

Stueboligerne har direkte adgang fra boligen til egene have, og de øvrige boliger har alle fransk altan.

Boligudbud er som følgende:

- 2-værelses 33/68 m2 33 stk.

- 3-værelses 82 m2 135 stk.

- 4-værelses 91 m2 16 stk.

Bygningerne er opført med betonelementer med 50 mm isolering. I 1995 er der foretaget en facaderenovering. Tagbelægningen er bølgeeternitplader med asbest fra bygningernes opførelse.

Vognmandsparken I hører under samme boligafdeling som Vognmandsparken II, der også inde for en nær fremtid skal gennem en tilsvarende renovering. De 2 sammenlagte afdelinger består i alt af 10 boligblokke hvoraf de 9 er Vognmadsparken I, og det er et klart ønske fra de involverede parter at blokkene skal have en arkitektonisk sammenhæng.

Renoveringsprojektet omfatter derfor totalrenovering af alle stistrenge og faldstammer samt gulvafløb på badeværelser.

Det eksisterende ventilationsanlæg (mekanisk udsugning) i boligerne er generelt ikke i stand til at sikre et tilstrækkeligt luftskifte. Der skal etableres nyt udsugningsanlæg i loftrum, i kombination med frisklufttilførsel via ventilationsvinduer.

Renoveringsprojektet omfatter derfor efterisolering med 200 mm isolering og ny facadebeklædning med skærmtegl, samt udskiftning af alle vinduer, franske altandøre og opgangsdøre.

De eksisterende facadeplader skal nedtages og bortskaffes. Da den nye facadekonstruktion skal fastgøres direkte til den eksisterende bagmur.

Det eksisterende eternittag skal udskiftes, nye isolering på loft og der skal opsættes nye nedløb og tagrender.

Beboerne genhuses ikke under renoveringen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og beboerhensyn / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Leverance af vinduer og døre i facader.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 133-325444
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Vognmandsparken i gennemførelse af helehdsplan med renovering af facader og tag, udskiftning af viunder og samt insallationer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
17/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CASA AS
CVR-nummer: 29205272
Postadresse: Vandtårnsvej 62 2. sal
By: Søborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Telefon: +45 76627900
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 78 569 727.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer