Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hillerød: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 013-027888

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rie Juul Kaspersen
E-mail: rie.juul.kaspersen@regionh.dk
Telefon: +45 21443568
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=291181&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=291181&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivning (1)

Sagsnr.: 20036701
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden udbyder en række større og mindre opgaver inden for bygherrerådgivning.

Den overvejende del af arbejdet vil foregå på Region Hovedstadens hospitaler, og en stor del af dette arbejde vil foregå op hospitaler i drift.

Arbejdet vil indeholde både nybyggerier og tilbygninger samt renoveringer og ombygninger.

Der vil blive tale om opgaver, der spænder fra helt små opgaver, som kan tildeles direkte til helt store opgaver, herunder nybyggerier og tilbygninger til eksisterende bebyggelse.

Udbuddet er et rammeudbud med flere leverandører.

Trækket på aftalen forventes at ligge på mellem 7-8 mio./år. Tildeling af opgaver vil ske enten via direkte tildeling eller via miniudbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71210000 Arkitektrådgivning
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71223000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygningsudvidelse
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71247000 Byggeledelse
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden udbyder en række større og mindre opgaver inden for bygherrerådgivning.

Den overvejende del af arbejdet vil foregå på Region Hovedstadens hospitaler, og en stor del af dette arbejde vil foregå op hospitaler i drift.

Arbejdet vil indeholde både nybyggerier og tilbygninger samt renoveringer og ombygninger.

Der vil blive tale om opgaver, der spænder fra helt små opgaver, som kan tildeles direkte til helt store opgaver, herunder nybyggerier og tilbygninger til eksisterende bebyggelse.

Udbuddet er et rammeudbud med flere leverandører.

Trækket på aftalen forventes at ligge på mellem 7-8 mio./år. Tildeling af opgaver vil ske enten via direkte tildeling eller via miniudbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelse sker efter bedste referencer inden for det udbudte område. Ordregiver vil vurdere op til 5 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne scores efter erfaring med nedenstående områder:

— Bredden i referencerne i forhold til størrelsen af opgaverne

— Bredden i referencerne i forhold til fagligheden i opgaverne

— Erfaring med hospitaler i drift.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Specifik gennemsnitlig omsætning

2) Nøgletallet: Positiv egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, jf. udbudsbekendtgørelsens del II, genstand, er for de seneste 3 regnskabsår i gennemsnit lig eller over: 10 mio. DKK/år.

2) Egenkapitalen skal være positiv.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Vejledning (slettes inden offentliggørelse); Angiv om der i kontraktudkastet er vilkår om sikkerhedsstillelse, virksomhedsoverdragelse, databehandleraftale eller andre indgribende vilkår.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/02/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Primo 2025

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer