Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Teknisk inspektion af bygninger

2021/S 013-027913

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Landsbyggefonden
CVR-nummer: 62475412
Postadresse: Studiestræde 50
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1554
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Rønnebæk
E-mail: chr@lbf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lbf.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/02fc50e5-01d2-4f10-a10f-db7e8510e7a5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/02fc50e5-01d2-4f10-a10f-db7e8510e7a5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/02fc50e5-01d2-4f10-a10f-db7e8510e7a5/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tilstandsvurdering, granskning og energimærkning af de almene boligorganisationers afdelinger i Danmark

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71631300 Teknisk inspektion af bygninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter tilstandsvurdering, granskning og energimærkning af de almene boligorganisationers boligafdelinger i Danmark.

I Danmark er der pr. 1. september 2020 er der i alt 526 almene boligorganisationer, der indeholder samlet 7 013 boligafdelinger. Det samlede antal bygninger udgør ca. 88 000, hvoraf ca. 51 000 har gyldigt energimærke, og ca. 37 000 er uden energimærke..

Med udgangen af år 2021 skal der være foretaget en tilstandsvurdering af 20 udvalgte bygningsdele pr. bygningstype i den enkelte boligafdeling og en ekstern granskning af boligafdelingens driftsplan, som omfatter henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Det er anslået, at det samlede antal bygningstyper udgør ca. 21 057. Herudover skal der fornyes eller udarbejdes energimærkning på de pågældende bygninger i den enkelte boligafdeling senest med udgangen af 2. kvartal 2022.

Udbuddet er opdelt i 53 delaftaler, der hver især omfatter en kontrakt for en nærmere geografisk afgrænset mængde boligafdelinger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 15
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 5
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Storkøbenhavn 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Storkøbenhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter i alt 16 stk. boligorganisationer: Boligforeningen AAB, H.R.'s Hus, fsb, Albertslund Boligselskab, Hovedstadens almennyttige Boligselskab, Ballerup Ejendomsselskab, Sporvejsfunktionærernes Boligforening, Boligselskabet Hareskovgård, Brumleby Almene Andelsboligforening, Frederiksberg Ældreboligselskab, Fsb i Gladsaxe, Boligselskabet DVB, København, Lægeforeningens Boliger S.m.b.a., Foreningen for alderdomsfriboligers Byggeselskab, Hovedstadens almennyttige Boligselskab II, Almenbo.

Boligorganisationerne indeholder i alt 250 afdelinger, fordelt i 21 stk. kommuner i området Storkøbenhavn.

I delaftalen indgår granskning af 3 097 stk. bygninger fordelt på i alt 529 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 40 465 boliger.

For delaftalen eksisterer 2 036 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 2 385 235 m2) og 16 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (58 397 m2). Herudover er der 961 stk. bygninger som er uden energimærker (315 273 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Storkøbenhavn 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Storkøbenhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter i alt 16 stk. boligorganisationer: Tårnby Kastrup Boligselskab, Samvirkende Boligselskaber, Boligselskabet Friheden, Frederiksberg forenede Boligselskaber, Boligselskabet AKB, København, Gladsaxe almennyttige Boligselskab, Engparken, Dragør boligforening, Boligforeningen 3B, Den selvej. inst. Lufthavnsparken, Hvidovre almennyttige Boligselskab, Statsbanepersonalets Andels-Boligforening, Hvidovre Boligselskab, Danske Funktionærers Boligselskab, Bo-Vita, Domea København, Boligselskabet HJEM.

Boligorganisationerne indeholder i alt 361 afdelinger, fordelt i 19 stk. kommuner i området Storkøbenhavn.

I delaftalen indgår granskning af 3.323 stk. bygninger fordelt på i alt 722 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 52.177 boliger.

For delaftalen eksisterer 2.530 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 2.737.822 m2) og 31 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (39.623 m2). Herudover er der 717 stk. bygninger som er uden energimærker (701.016 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Storkøbenhavn 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Storkøbenhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter i alt 30 stk. boligorganisationer: Lejerbo, Gentofte, Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Tårnbyhuse, Rødovre Boligselskab, Lejerbo, Fredensborg, Lejerbo, Rudersdal, Boligforeningen VIBO, Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Herlev Boligselskab, Lejerbo, Frederiksberg, Lejerbo, Hvidovre, Ballerup almennyttige Boligselskab, Boligselskabet Baldersbo, Rødovre almennyttige Boligselskab, Herlev almennyttige Boligselskab, Frederiksberg almennyttige Boligselskab, Rødovre Ældreboligselskab, Lejerbo, Helsingør, Lejerbo, Høje-Taastrup, Lejerbo, Rødovre, Lejerbo, Frederiksborg, Lejerbo, Glostrup, Lejerbo, Lyngby, Lejerbo, Farum, Boligselskabet Sortemosen, Lejerbo, Frederiksværk, Lejerbo, Brøndby, Lejerbo Køge Bugt, Lejerbo, Gladsaxe, Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Boligorganisationerne indeholder i alt 339 afdelinger, fordelt i 24 stk. kommuner i området omkring Storkøbenhavn.

I delaftalen indgår granskning af 2.570 stk. bygninger fordelt på i alt 746 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 40.057 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.885 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 2.069.922 m2) og 222 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (176.709 m2). Herudover er der 576 stk. bygninger som er uden energimærker (810.433 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Storkøbenhavn 4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Storkøbenhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omfatter i alt 13 stk. boligorganisationer: Karlstrup Boligselskab, Solrød Boligselskab, Villabyernes Boligselskab i Solrød, Vridsløselille Andelsboligforening, Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946, Høje-Taastrup Boligselskab, Taastrup almennyttige Boligselskab, Ishøj Boligselskab, Boligselskabet Domea Solrød, Hedebo Almene Boligselskab, Ballerup Boligselskab, Villabyernes Boligselskab i Gentofte, Vallensbæk Boligselskab.

Boligorganisationerne indeholder i alt 68 afdelinger, fordelt i 8 stk. kommuner i området omkring Storkøbenhavn.

I delaftalen indgår granskning af 1.847 stk. bygninger fordelt på i alt 330 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 11.370 boliger.

For delaftalen eksisterer 799 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 632.855 m2) og 48 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (59.748 m2). Herudover er der 1.039 stk. bygninger som er uden energimærker (289.020 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Storkøbenhavn 5

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Storkøbenhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 5 omfatter i alt 32 stk. boligorganisationer: Boligforeningen Reichardtsti, Boligorganisationen Samvirke i Lyngby, Birkerød almennyttige Boligselskab, Søllerød almene Boligselskab, Gl. Holte Boligselskab, Carlshøj, B7-B15, Værløse almennyttige Boligselskab, Hareskov-Værløse Andelsboligforening, Boligselskabet Hybenvænget, Hørsholm almene Boligselskab, Den selvejende institution Olufsgaard II, Carlshøj, A+D, Lyngby almennyttige Boligselskab, Greve Boligselskab, Lillerød Boligforening, Søllerød Ældreboligselskab, Lyngby Boligselskab, Boligselskabet AKB, Lyngby, Lyngby-Taarbæk Ældreboligselskab, Andelsboligforeningen Kunstnerbyen, Furesø Boligselskab, Boligselskabet Taarbækhøj, Boligselskabet BSB Søllerød, Polyteknisk Almene Boligselskab, Andelsboligforeningen Lundegaard, Funktionærernes Boligs. i Lyngby/Taarbæk kommune, Boligselskabet Birkebo, Lynge-Uggeløse Boligforening, Andelsboligforeningen Eskemosepark, Boligselskabet Farumsødal, Allerød almennyttige Boligselskab, Boligselskabet Borgerbo, Værløse.

Boligorganisationerne indeholder i alt 205 afdelinger, fordelt i 7 stk. kommuner i området omkring Storkøbenhavn.

I delaftalen indgår granskning af 3.068 stk. bygninger fordelt på i alt 600 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 21.871 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.787 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 1.182.492 m2) og 684 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (274.860 m2). Herudover er der 606 stk. bygninger som er uden energimærker (224.650 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Storkøbenhavn 6

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Storkøbenhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 6 omfatter i alt 10 stk. boligorganisationer: Gentofte Ejendomsselskab, Forenin. til opførelse af billige bol. i Gentofte, Glostrup Ejendomsselskab, Glostrup Andelsboligforening, Glostrup almennyttige Boligselskab, Gentofte almennyttige Boligselskab, Gladsaxe Almennyt. Andelsboligforening, Boligselskabet Kildegårdsparken, Boligforeningen Ringbo, Boligselskabet Strandparken.

Boligorganisationerne indeholder i alt 35 afdelinger, fordelt i 4 stk. kommuner i området omkring Storkøbenhavn.

I delaftalen indgår granskning af 390 stk. bygninger fordelt på i alt 80 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 4.414 boliger.

For delaftalen eksisterer 201 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 201.973 m2) og 103 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (50.317 m2). Herudover er der 56 stk. bygninger som er uden energimærker (67.417 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Storkøbenhavn 7

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Storkøbenhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 7 omfatter i alt 4 stk. boligorganisationer: Boligselskabet AKB, Albertslund, Boligselskabet Rådhusdammen, Albertslund Ungdomsboliger (AUB), Boligselskabet AKB, Taastrup.

Boligorganisationerne indeholder i alt 7 afdelinger, fordelt i 2 stk. kommuner i området omkring Storkøbenhavn.

I delaftalen indgår granskning af 347 stk. bygninger fordelt på i alt 24 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 3.593 boliger.

For delaftalen eksisterer 87 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 124.566 m2) og 43 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (10.322 m2). Herudover er der 249 stk. bygninger som er uden energimærker (128.564 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Storkøbenhavn 8

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Storkøbenhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 8 omfatter i alt 6 stk. boligorganisationer: Brøndby almennyttige Boligselskab, Brøndby Boligselskab, Avedøre Boligselskab, Boligforeningen Hvidovrebo, Det sociale Boligselskab Brøndbyparken, Andelsboligforeningen Frydenhøjparken.

Boligorganisationerne indeholder i alt 26 afdelinger, fordelt i 2 stk. kommuner i området omkring Storkøbenhavn.

I delaftalen indgår granskning af 304 stk. bygninger fordelt på i alt 73 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 7.862 boliger.

For delaftalen eksisterer 99 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 295.065 m2) og 25 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (13.375 m2). Herudover er der 231 stk. bygninger som er uden energimærker (377.102 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Storkøbenhavn 9

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Storkøbenhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 9 omfatter i alt 4 stk. boligorganisationer: Brøndbyernes Andelsboligforening, Den selvej. institution Tranemosegård, Boligorganisationen Nygårdsparken, Boligselskabet AKB, Herlev.

Boligorganisationerne indeholder i alt 14 afdelinger, fordelt i 2 stk. kommuner i området omkring Storkøbenhavn.

I delaftalen indgår granskning af 319 stk. bygninger fordelt på i alt 30 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 4.639 boliger.

For delaftalen eksisterer 222 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 355.406 m2) og 4 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (722 m2). Herudover er der 109 stk. bygninger som er uden energimærker (22.985 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Storkøbenhavn 10

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Storkøbenhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 10 omfatter i alt 6 stk. boligorganisationer: Arbejdernes Boligselskab i Rødovre Kommune, Boligorganisationen RKE, Glostrup Boligselskab, Andelsboligforeningen Enighed, Boligselskabet AKB, Rødovre, Funktionærernes Boligselskab i Rødovre.

Boligorganisationerne indeholder i alt 31 afdelinger, fordelt i 3 stk. kommuner i området omkring Storkøbenhavn.

I delaftalen indgår granskning af 376 stk. bygninger fordelt på i alt 77 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 4.636 boliger.

For delaftalen eksisterer 291 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 257.999 m2) og 0 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (0 m2). Herudover er der 109 stk. bygninger som er uden energimærker (115.206 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bornholm 1

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholm

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 11 omfatter i alt 4 stk. boligorganisationer: Bo42, DVB Parken, Bornholms Boligselskab, Lejerbo, Bornholm.

Boligorganisationerne indeholder i alt 97 afdelinger, fordelt i 1 stk. kommune; Bornholm.

I delaftalen indgår granskning af 1.113 stk. bygninger fordelt på i alt 185 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 2.459 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.070 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 162.348 m2) og 2 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (2.044 m2). Herudover er der 42 stk. bygninger som er uden energimærker (11.230 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sjælland, Lolland, Falster 1

Delkontraktnr.: 12
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland, lolland, Falster

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 12 omfatter i alt 18 stk. boligorganisationer: Marienlyst Boligselskab, Fredensborg Boligselskab, Stenløse-Ølstykke Boligforening, Egedal Boligselskab, Boliggården, Frederiksborg Boligselskab, Boligselskabet Domea Fredensborg, Asminderød Boligselskab, Ølstykke almennyttige Boligselskab, Boligselskabet Sandbjerghuse, Boligselskabet Rosenvænget, Andelsboligforeningen Røntofte, Slangerup Boligselskab, DUAB, Hornsherred almennyttige Boligselskab, Boligselskabet Nordkysten, Boligselskabet af 1961 i Tikøb, Den almene Boligorganisation Fremtidens almene Boliger.

Boligorganisationerne indeholder i alt 180 afdelinger, fordelt i 14 stk. kommuner i området Sjælland, Lolland, Falster.

I delaftalen indgår granskning af 2.672 stk. bygninger fordelt på i alt 422 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 15.639 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.777 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 905.903 m2) og 233 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (102.767 m2). Herudover er der 827 stk. bygninger som er uden energimærker (230.350 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sjælland, Lolland, Falster 2

Delkontraktnr.: 13
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland, Lolland, Falster

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 13 omfatter i alt 20 stk. boligorganisationer: Arresø Boligselskab, Frederikssund Andels Boligforening, Hvalsø Boligselskab, Andelsboligforeningen af 1941, Skibby Boligforening, Roskilde Nord Boligselskab, Byggeforeningen af 1933, Holbæk Boligselskab, Boligselskabet Sjælland, Boligselskabet Munkesøparken, Kalundborg, Jægerspris Boligselskab, Hundested almennyttige Boligselskab, Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab, OK-Boliger i Ramsø kommune, Halsnæs Boligselskab, Boligselskabet Alliken, Oppe Sundby Boligselskab, Frederikssund Boligselskab, Halsnæs Ny Boligselskab, Boligselskabet Roskilde Syd.

Boligorganisationerne indeholder i alt 250 afdelinger, fordelt i 16 stk. kommuner i området Sjælland, Lolland, Falster.

I delaftalen indgår granskning af 2.839 stk. bygninger fordelt på i alt 969 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 20.357 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.598 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 785.253 m2) og 317 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (169.897 m2). Herudover er der 1.019 stk. bygninger som er uden energimærker (494.806 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sjælland, Lolland, Falster 3

Delkontraktnr.: 14
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland, Lolland, Falster

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 14 omfatter i alt 16 stk. boligorganisationer: Andelsboligforeningen af 1946 i Højby Sj., Køge Lejerforenings Boligselskab, Køge Boligforening af 1943, Køge almennyttige Boligselskab, Fuglebjerg selvejende Byggevirksomhed af 8.12.1947, Boligforeningen Møllevænget, Lejerbo, Holbæk, Boligselskabet Tinggården Herfølge, Boligselskabet af 1942 i Nykøbing Sj., Vestsjællands Almene Boligselskab, Køge Boligselskab, Boligselskabet Trollebo, Boligselskabet Domea Køge, Lejerbo, Næstved, FlexBo Sjælland, Boligselskabet Midtsjælland, Boligselskabet Midtsjælland.

Boligorganisationerne indeholder i alt 324 afdelinger, fordelt i 10 stk. kommuner i området Sjælland, Lolland, Falster.

I delaftalen indgår granskning af 2.908 stk. bygninger fordelt på i alt 680 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 15.303 boliger.

For delaftalen eksisterer 2.075 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 801.387 m2) og 72 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (37.417 m2). Herudover er der 779 stk. bygninger som er uden energimærker (271.627 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sjælland, Lolland, Falster 4

Delkontraktnr.: 15
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland, Lolland, Falster

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 15 omfatter i alt 13 stk. boligorganisationer: Sorø Boligselskab, Slagelse Boligselskab, Lejerbo, Kalundborg Kommune, BoligKorsør, Skælskør Boligselskab, Slagelse almennyttige Boligselskab, Fællesorganisationens Boligforening, Ringsted Almene Boligselskab, Kalundborg almennyttige Boligselskab, BoligNæstved, Fællesorganisationens Boligforening, Lejerbo, Skælskør, Vestsjællands Almene Boligselskab, Gørlev Boligselskab, Boligselskabet Ankerhus.

Boligorganisationerne indeholder i alt 275 afdelinger, fordelt i 5 stk. kommuner i området Sjælland, Lolland, Falster.

I delaftalen indgår granskning af 2.469 stk. bygninger fordelt på i alt 899 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 18.132 boliger.

For delaftalen eksisterer 2.095 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 1.186.504 m2) og 58 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (37.974 m2). Herudover er der 351 stk. bygninger som er uden energimærker (99.464 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sjælland, Lolland, Falster 5

Delkontraktnr.: 16
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland, Lolland, Falster

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 16 omfatter i alt 32 stk. boligorganisationer: Sydkystens Boligselskab, SYD-BO, Nykøbing F. Boligselskab, Arbejdernes Boligselskab, Faxe og Hylleholt Boligforening, Store-Heddinge Andelsboligforening, Haslev Boligforening, Nørre Alslev almennyttige Boligselskab, Haslev almennyttige Boligselskab, Boligselskabet Domea Fakse, Boligselskabet Toftebo, Boligselskabet Stevns, Den Selvejende Byggevirksomhed for Herfølge, Lejerbo, Faxe, Faxe Boligselskab, Vordingborg Boligselskab, Lejerbo, Lolland, Boligforeningen Lolland, Guldborgsund Boligselskab, Boligselskabet Fjordparken, Lejerbo, Stevns, Lejerbo, Guldborgsund, Stubbekøbing Almene Ældreboliger, Lejerbo, Vordingborg, BoliGrøn, Boligforeningen Domea Stevns, Hornemannsvejs Almene Boligorganisation, Boligselskabet Vendersbo, Boligselskabet Domea Vordingborg, Sakskøbing Boligselskab, Rønnede Boligselskab, Faxe Ældreboligselskab, Stevns Ældreboligselskab.

Boligorganisationerne indeholder i alt 247 afdelinger, fordelt i 8 stk. kommuner i området Sjælland, Lolland, Falster.

I delaftalen indgår granskning af 2.629 stk. bygninger fordelt på i alt 779 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 15.188 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.270 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 547.281 m2) og 200 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (82.371 m2). Herudover er der 1.143 stk. bygninger som er uden energimærker (419.881 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sjælland, Lolland, Falster 6

Delkontraktnr.: 17
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland, Lolland, Falster

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 17 omfatter i alt 5 stk. boligorganisationer: Humlebæk Boligselskab, Hejrevangens Boligselskab, Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, Den Almene Boligforening Jellerødparken, Boligselskabet Borgerbo, Humlebæk.

Boligorganisationerne indeholder i alt 30 afdelinger, fordelt i 2 stk. kommuner i området Sjælland, Lolland, Falster.

I delaftalen indgår granskning af 329 stk. bygninger fordelt på i alt 43 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 2.490 boliger.

For delaftalen eksisterer 129 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 72.535 m2) og 55 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (31.460 m2). Herudover er der 162 stk. bygninger som er uden energimærker (111.033 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sjælland, Lolland, Falster 7

Delkontraktnr.: 18
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland, Lolland, Falster

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 18 omfatter i alt 8 stk. boligorganisationer: Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, Hillerød almennyttige Boligselskab, Boligselskabet VENBO, Boligselskabet Domea Hillerød, Hillerød Boligselskab, Boligselskabet Nordsjælland, Frederiksborg Almene Boligforening, AOC Engholm.

Boligorganisationerne indeholder i alt 40 afdelinger, fordelt i 5 stk. kommuner i området Sjælland, Lolland, Falster.

I delaftalen indgår granskning af 360 stk. bygninger fordelt på i alt 157 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 3.129 boliger.

For delaftalen eksisterer 347 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 215.240 m2) og 1 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (77 m2). Herudover er der 20 stk. bygninger som er uden energimærker (8.711 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sjælland, Lolland, Falster 8

Delkontraktnr.: 19
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland, Lolland, Falster

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 19 omfatter i alt 4 stk. boligorganisationer: Boligselskabet af 1944 i Nakskov, Nakskov Almene Boligselskab, Lolland almennyttige Boligselskab, Boligselskabet Sognefogedvænget.

Boligorganisationerne indeholder i alt 26 afdelinger, fordelt i 1 stk. kommune i området Sjælland, Lolland, Falster.

I delaftalen indgår granskning af 357 stk. bygninger fordelt på i alt 121 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 2.199 boliger.

For delaftalen eksisterer 294 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 109.192 m2) og 39 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (27.336 m2). Herudover er der 36 stk. bygninger som er uden energimærker (27.897 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddanmark, Fyn 1

Delkontraktnr.: 20
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Syddanmark, Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 20 omfatter i alt 2 stk. boligorganisationer: CIVICA, Boligforeningen Fyn-Bo.

Boligorganisationerne indeholder i alt 132 afdelinger, fordelt i 9 stk. kommuner i området Syddanmark, Fyn.

I delaftalen indgår granskning af 2.540 stk. bygninger fordelt på i alt 481 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 11.338 boliger.

For delaftalen eksisterer 534 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 370.767 m2) og 852 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (286.377 m2). Herudover er der 1.226 stk. bygninger som er uden energimærker (277.551 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddanmark, Fyn 2

Delkontraktnr.: 21
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Syddanmark, Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 21 omfatter i alt 8 stk. boligorganisationer: AB-Sprotoften, AB Holmegården, Svendborg Andels-Boligforening, Fyns Almennyttige Boligselskab, Boligforeningen Grønløkken, Almen Boligselskabet Centrum Danmark, Boligselskabet BSB Ørbæk, Lejerbo, Nyborg.

Boligorganisationerne indeholder i alt 186 afdelinger, fordelt i 8 stk. kommuner i området Syddanmark, Fyn.

I delaftalen indgår granskning af 2.744 stk. bygninger fordelt på i alt 523 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 14.273 boliger.

For delaftalen eksisterer 2.008 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 815.685 m2) og 500 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (147.167 m2). Herudover er der 323 stk. bygninger som er uden energimærker (107.571 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddanmark, Fyn 3

Delkontraktnr.: 22
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Syddanmark, Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 22 omfatter i alt 18 stk. boligorganisationer: Faaborg Boligforening, Boligforeningen Kristiansdal, Ærøskøbing Andelsboligforening Nyvej, Boligselskabet BSB Ringe, Dalum Bygge-og Boligforening, Smede- og Maskinarbejdernes Andelsboligforening, Det Ærøske Boligselskab, Ringe Boligselskab, Andelsboligforeningen Samvirke, Det Selvejende Boligselskab FOLKEBO, Boligselskabet BSB Årslev, Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab, Postbudenes Alderdomshjems Selvej. Bygge virksomhed, Andelsboligforeningen Hedelundparken, Boligselskabet BSB Svendborg, Boligforeningen Faaborg-Midtfyn, Kollegieboligselskabet, Faaborg Pensionistboliger.

Boligorganisationerne indeholder i alt 182 afdelinger, fordelt i 5 stk. kommuner i området Syddanmark, Fyn.

I delaftalen indgår granskning af 2.647 stk. bygninger fordelt på i alt 412 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 11.192 boliger.

For delaftalen eksisterer 2.010 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 518.816 m2) og 276 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (74.168 m2). Herudover er der 362 stk. bygninger som er uden energimærker (122.817 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddanmark, Fyn 4

Delkontraktnr.: 23
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Syddanmark, Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 23 omfatter i alt 12 stk. boligorganisationer: Arbejdernes Andels-Boligforening, Arbejdernes Boligforening, Bogense Boligforening, boli.nu, Boligselskabet BSB Erritsø, Socialt Boligbyggeri i Odense, Vamdrup Boligselskab, Boligforeningen Lillebælt, Arbejdernes Andels-Boligforening, Boligselskabet Kolding, Almen Boligselskabet Centrum Danmark, Pårup Boligforening, Lunderskov Boligforening.

Boligorganisationerne indeholder i alt 144 afdelinger, fordelt i 7 stk. kommuner i området Syddanmark, Fyn.

I delaftalen indgår granskning af 1.948 stk. bygninger fordelt på i alt 407 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 11.996 boliger.

For delaftalen eksisterer 966 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 516.480 m2) og 713 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (186.669 m2). Herudover er der 319 stk. bygninger som er uden energimærker (193.764 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddanmark, Fyn 5

Delkontraktnr.: 24
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Syddanmark, Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 24 omfatter i alt 8 stk. boligorganisationer: Højer Andelsboligforening, Nordborg Andelsboligforening, Gråsten Andelsboligforening, Sønderborg Andelsboligforening, Boligforeningen B42, Boligforeningen Søbo, Boligselskabet DANBO, Tønder Ældreboligselskab.

Boligorganisationerne indeholder i alt 192 afdelinger, fordelt i 2 stk. kommuner i området Syddanmark, Fyn.

I delaftalen indgår granskning af 2.880 stk. bygninger fordelt på i alt 528 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 9.611 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.486 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 310.672 m2) og 787 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (185.759 m2). Herudover er der 545 stk. bygninger som er uden energimærker (245.750 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddanmark, Fyn 6

Delkontraktnr.: 25
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Syddanmark, Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 25 omfatter i alt 12 stk. boligorganisationer: HAB, Toftlund Andelsboligforening, Kolstrup Boligforening, Aabenraa Andelsboligforening, Rødekro Andelsboligforening, Tønder Andelsboligforening, Lejerbo, Tinglev, BoligSyd, Aabenraa Nye Boligforening, DVB Syd, Domea Rødekro, Tønder Boligselskab.

Boligorganisationerne indeholder i alt 180 afdelinger, fordelt i 4 stk. kommuner i området Syddanmark, Fyn.

I delaftalen indgår granskning af 2.823 stk. bygninger fordelt på i alt 777 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 9.539 boliger.

For delaftalen eksisterer 909 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 286.992 m2) og 1.511 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (304.532 m2). Herudover er der 344 stk. bygninger som er uden energimærker (143.188 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddanmark, Fyn 7

Delkontraktnr.: 26
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Syddanmark, Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 26 omfatter i alt 10 stk. boligorganisationer: Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932, Arbejdernes Boligforening, Esbjerg almennyttige Boligselskab, Ungdomsbo, Ribe Boligforening, Boligselskabet BSB Esbjerg, Fanø Boligselskab, Boligforeningen Fremad, A.B. Vejen Byggeselskab, H.C. Ørsted Huset, Esbjerg.

Boligorganisationerne indeholder i alt 177 afdelinger, fordelt i 6 stk. kommuner i området Syddanmark, Fyn.

I delaftalen indgår granskning af 2.686 stk. bygninger fordelt på i alt 619 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 15.160 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.108 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 529.416 m2) og 355 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (124.759 m2). Herudover er der 1.325 stk. bygninger som er uden energimærker (487.160 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddanmark, Fyn 8

Delkontraktnr.: 27
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Syddanmark, Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 27 omfatter i alt 10 stk. boligorganisationer: Vojens Andels-Boligforening, Boligselskabet af 1943 i Vojens, Rødding Andelsboligforening, Domea Vojens, Varde Bolig Administration, Gram Boligforening, ALFABO, Haderslev Boligselskab, Bevtoft Boligselskab, Haderslev Ældreboligselskab.

Boligorganisationerne indeholder i alt 139 afdelinger, fordelt i 7 stk. kommuner i området Syddanmark, Fyn.

I delaftalen indgår granskning af 2.809 stk. bygninger fordelt på i alt 826 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 9.036 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.222 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 385.326 m2) og 486 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (70.549 m2). Herudover er der 1.093 stk. bygninger som er uden energimærker (207.218 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddanmark, Fyn 9

Delkontraktnr.: 28
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Syddanmark, Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 28 omfatter i alt 6 stk. boligorganisationer: Svendborg Boligselskab af 16.1.1945, Boligselskabet Langeland, Andelsboligforeningen i Bregninge, DAB Fyns SportsCollege, Cama-Kollegierne Svendborg, Brimer-Kollegierne.

Boligorganisationerne indeholder i alt 32 afdelinger, fordelt i 2 stk. kommuner i området Syddanmark, Fyn.

I delaftalen indgår granskning af 362 stk. bygninger fordelt på i alt 54 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 1.250 boliger.

For delaftalen eksisterer 275 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 57.611 m2) og 5 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (2.881 m2). Herudover er der 53 stk. bygninger som er uden energimærker (10.566 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddanmark, Fyn 10

Delkontraktnr.: 29
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Syddanmark, Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 29 omfatter i alt 4 stk. boligorganisationer: Tommerup Andelsboligforening, Odense Boligselskab, Almen Boligselskabet Centrum Danmark, Vissenbjerg Sogns Andelsboligforening.

Boligorganisationerne indeholder i alt 35 afdelinger, fordelt i 2 stk. kommuner i området Syddanmark, Fyn.

I delaftalen indgår granskning af 347 stk. bygninger fordelt på i alt 68 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 2.177 boliger.

For delaftalen eksisterer 147 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 68.988 m2) og 177 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (74.692 m2). Herudover er der 23 stk. bygninger som er uden energimærker (13.571 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddanmark, Fyn 11

Delkontraktnr.: 30
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Syddanmark, Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 30 omfatter i alt 2 stk. boligorganisationer: Løgumkloster Andelsboligforening, Skærbæk Boligforening.

Boligorganisationerne indeholder i alt 11 afdelinger, fordelt i 1 stk. kommune i området Syddanmark, Fyn.

I delaftalen indgår granskning af 334 stk. bygninger fordelt på i alt 96 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 642 boliger.

For delaftalen eksisterer 0 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 0 m2) og 223 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (31.620 m2). Herudover er der 111 stk. bygninger som er uden energimærker (16.775 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddanmark, Fyn 12

Delkontraktnr.: 31
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Syddanmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 31 omfatter i alt 6 stk. boligorganisationer: Bramming Boligforening, Boligforeningen Parkvænge, Boligforeningen Nybo, Boligselskabet Kongeåen, Esbjerg Sociale Byggeselskab, Holsted Boligforening.

Boligorganisationerne indeholder i alt 28 afdelinger, fordelt i 2 stk. kommuner i området Syddanmark, Fyn.

I delaftalen indgår granskning af 482 stk. bygninger fordelt på i alt 84 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 1.261 boliger.

For delaftalen eksisterer 87 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 15.726 m2) og 122 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (15.811 m2). Herudover er der 262 stk. bygninger som er uden energimærker (55.091 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Midtjylland 1

Delkontraktnr.: 32
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Midtjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 32 omfatter i alt 24 stk. boligorganisationer: Boligforeningen Give, Grindsted Boligforening, Domea, Vejle-Børkop, Domea Egtved, Boligforeningen Grejsdalen, Brørup Boligforening, Vejle Ældreboligselskab, Boligforeningen Østerbo, Den Almennyttige Andelsboligforening Grønnevangen, Skovlund Boligselskab, Sct. Georgs Parken, Lejerbo, Vejle, Vejen Boligforening, Boligselskabet Domea Varde, Boligselskabet Domea Lunderskov - Kolding, DUAB, Billund Boligforening, Ansager Boligforening, Boligforeningen Columbus, Tyrstrup Andelsboligforening af 1955, Boligselskabet Filsø, Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987, Domea Ølgod, Jelling Boligselskab.

Boligorganisationerne indeholder i alt 182 afdelinger, fordelt i 6 stk. kommuner i området Midtjylland.

I delaftalen indgår granskning af 2.741 stk. bygninger fordelt på i alt 627 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 12.158 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.107 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 501.853 m2) og 108 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (20.637 m2). Herudover er der 1.532 stk. bygninger som er uden energimærker (337.303 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Midtjylland 2

Delkontraktnr.: 33
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Midtjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 33 omfatter i alt 15 stk. boligorganisationer: Boligkontoret Fredericia, Lejerbo, Trehøje, Andelsboligforeningen Brande, Andelsboligforeningen Odinsgaard, Nørre Snede Andelsboligforening, Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab, Østjysk Boligselskab af 1976, Hedensted Andelsboligforening, Boligselskabet Domea Østjylland, OK-Boliger i Gedved kommune, Boligselskabet Domea Hedensted, Horsens Sociale Boligselskab, FællesBo, Horsens Andelsboligforening af 1954, Lejerbo, Herning.

Boligorganisationerne indeholder i alt 272 afdelinger, fordelt i 7 stk. kommuner i området Midtjylland.

I delaftalen indgår granskning af 2.919 stk. bygninger fordelt på i alt 704 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 16.074 boliger.

For delaftalen eksisterer 2.219 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 978.751 m2) og 263 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (50.584 m2). Herudover er der 394 stk. bygninger som er uden energimærker (170.621 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Midtjylland 3

Delkontraktnr.: 34
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Midtjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 34 omfatter i alt 7 stk. boligorganisationer: Ringkøbing-Skjern Boligforening, Ulfborg-Vemb Boligforening, Boligselskabet Holstebro, Vinderup Almene Boligselskab, Lejerbo, Skjern, Bomidtvest, Den selvej. boligorg. Klokkebjerg.

Boligorganisationerne indeholder i alt 162 afdelinger, fordelt i 9 stk. kommuner i området Midtjylland.

I delaftalen indgår granskning af 2.769 stk. bygninger fordelt på i alt 428 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 7.525 boliger.

For delaftalen eksisterer 2.508 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 495.154 m2) og 2 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (834 m2). Herudover er der 248 stk. bygninger som er uden energimærker (78.866 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Midtjylland 4

Delkontraktnr.: 35
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Midtjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 35 omfatter i alt 7 stk. boligorganisationer: De Vanføres Boligselskab, Vejle, Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 - Horsens, Andelsboligforeningen Beringsgaard, Boligselskabet Domea Østjylland, Boligselskabet Futura Fredericia, Lejerbo, Horsens, Boligselskabet Boulevardgaarden.

Boligorganisationerne indeholder i alt 63 afdelinger, fordelt i 3 stk. kommuner i området Midtjylland.

I delaftalen indgår granskning af 369 stk. bygninger fordelt på i alt 127 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 4.491 boliger.

For delaftalen eksisterer 152 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 141.545 m2) og 13 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (2.672 m2). Herudover er der 179 stk. bygninger som er uden energimærker (144.471 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Midtjylland 5

Delkontraktnr.: 36
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Midtjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 36 omfatter i alt 4 stk. boligorganisationer: Ikast Andelsboligforening, Byggeforeningen af 1949, Boligselskabet Fruehøjgaard, Lejerbo, Brande.

Boligorganisationerne indeholder i alt 44 afdelinger, fordelt i 3 stk. kommuner i området Midtjylland.

I delaftalen indgår granskning af 341 stk. bygninger fordelt på i alt 87 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 2.980 boliger.

For delaftalen eksisterer 265 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 163.595 m2) og 0 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (0 m2). Herudover er der 83 stk. bygninger som er uden energimærker (50.158 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Midtjylland 6

Delkontraktnr.: 37
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Midtjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 37 omfatter i alt 6 stk. boligorganisationer: Midtjysk Boligselskab, Lejerbo, Odder, OK-Fondens plejecenter i Odder, Boligselskabet Domea Østjylland, Samsø Boligselskab, DOMI Bolig.

Boligorganisationerne indeholder i alt 29 afdelinger, fordelt i 2 stk. kommuner i området Midtjylland.

I delaftalen indgår granskning af 289 stk. bygninger fordelt på i alt 65 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 1.836 boliger.

For delaftalen eksisterer 53 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 28.498 m2) og 51 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (20.079 m2). Herudover er der 204 stk. bygninger som er uden energimærker (94.547 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Midtjylland 7

Delkontraktnr.: 38
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Midtjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 38 omfatter i alt 1 stk. boligorganisation: AAB Vejle.

Boligorganisationerne indeholder i alt 22 afdelinger, fordelt i 1 stk. kommune i området Midtjylland.

I delaftalen indgår granskning af 444 stk. bygninger fordelt på i alt 125 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 4.280 boliger.

For delaftalen eksisterer 231 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 110.427 m2) og 0 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (0 m2). Herudover er der 191 stk. bygninger som er uden energimærker (206.365 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Djurs, Aarhus, Silkeborg 1

Delkontraktnr.: 39
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Djurs, Aarhus, Silkeborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 39 omfatter i alt 5 stk. boligorganisationer: Skanderborg Andelsboligforening, Østjysk Boligadministration, Midtjysk Boligselskab, ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus, Boligselskabet Domea Østjylland.

Boligorganisationerne indeholder i alt 228 afdelinger, fordelt i 7 stk. kommuner i området Djursland, Aarhus, Silkeborg.

I delaftalen indgår granskning af 2.712 stk. bygninger fordelt på i alt 756 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 13.463 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.767 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 677.308 m2) og 416 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (175.603 m2). Herudover er der 592 stk. bygninger som er uden energimærker (187.652 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Djurs, Aarhus, Silkeborg 2

Delkontraktnr.: 40
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Djurs, Aarhus, Silkeborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 40 omfatter i alt 8 stk. boligorganisationer: Boligkontoret Århus, Brabrand Boligforening, Arbejdernes Andels Boligforening, Domea Låsby, Lejerbo Skanderborg, Boligforeningen Århus Omegn, Lejerbo, Århus, DOMI Bolig.

Boligorganisationerne indeholder i alt 192 afdelinger, fordelt i 3 stk. kommuner i området Djursland, Aarhus, Silkeborg.

I delaftalen indgår granskning af 2.657 stk. bygninger fordelt på i alt 365 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 23.125 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.446 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 954.296 m2) og 590 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (667.100 m2). Herudover er der 716 stk. bygninger som er uden energimærker (183.313 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Djurs, Aarhus, Silkeborg 3

Delkontraktnr.: 41
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Djurs, Aarhus, Silkeborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 41 omfatter i alt 9 stk. boligorganisationer: AL2bolig, Boligforeningen 10. marts 1943, Boligselskabet Freja, AlmenBo Aarhus, Grenaa Andelsboligforening, djursBO, Favrskov Boligselskab, Boligselskabet af 2014, Den Almene Boligorganisation Klippen.

Boligorganisationerne indeholder i alt 204 afdelinger, fordelt i 9 stk. kommuner i området Djursland, Aarhus, Silkeborg.

I delaftalen indgår granskning af 2.628 stk. bygninger fordelt på i alt 671 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 13.162 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.132 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 674.904 m2) og 33 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (23.782 m2). Herudover er der 1.506 stk. bygninger som er uden energimærker (321.423 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Djurs, Aarhus, Silkeborg 4

Delkontraktnr.: 42
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Djurs, Aarhus, Silkeborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 42 omfatter i alt 8 stk. boligorganisationer: Arbejdernes Byggeforening, Randers Boligforening af 1940, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN, AAB Silkeborg, Boligselskabet Domea Ans-Kjellerup, Lejerbo, Randers, Lejerbo, Hadsund.

Boligorganisationerne indeholder i alt 307 afdelinger, fordelt i 6 stk. kommuner i området Djursland, Aarhus, Silkeborg.

I delaftalen indgår granskning af 2.698 stk. bygninger fordelt på i alt 887 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 16.082 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.227 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 808.723 m2) og 1.017 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (212.250 m2). Herudover er der 428 stk. bygninger som er uden energimærker (158.334 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Djurs, Aarhus, Silkeborg 5

Delkontraktnr.: 43
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Djurs, Aarhus, Silkeborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 43 omfatter i alt 3 stk. boligorganisationer: Murersvendenes Stiftelse og Enkekasse II, Boligforeningen Ringgården, Kollegiekontoret i Aarhus.

Boligorganisationerne indeholder i alt 74 afdelinger, fordelt i 1 stk. kommune i området Djursland, Aarhus, Silkeborg.

I delaftalen indgår granskning af 341 stk. bygninger fordelt på i alt 144 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 6.512 boliger.

For delaftalen eksisterer 293 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 339.816 m2) og 45 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (13.378 m2). Herudover er der 33 stk. bygninger som er uden energimærker (46.969 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Djurs, Aarhus, Silkeborg 6

Delkontraktnr.: 44
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Djurs, Aarhus, Silkeborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 44 omfatter i alt 3 stk. boligorganisationer: B45, Hadsten Boligforening, Lejerbo, Norddjurs.

Boligorganisationerne indeholder i alt 40 afdelinger, fordelt i 3 stk. kommuner i området Djursland, Aarhus, Silkeborg.

I delaftalen indgår granskning af 349 stk. bygninger fordelt på i alt 86 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 2.110 boliger.

For delaftalen eksisterer 308 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 128.840 m2) og 1 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (678 m2). Herudover er der 21 stk. bygninger som er uden energimærker (16.359 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Djurs, Aarhus, Silkeborg 7

Delkontraktnr.: 45
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Djurs, Aarhus, Silkeborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 45 omfatter i alt 5 stk. boligorganisationer: Boligforeningen Kronjylland, A/B Andelsbo, Typografernes Stiftelse, Domea Randers, Randers Arbejderes Byggeforening af 1874.

Boligorganisationerne indeholder i alt 42 afdelinger, fordelt i 2 stk. kommuner i området Djursland, Aarhus, Silkeborg.

I delaftalen indgår granskning af 293 stk. bygninger fordelt på i alt 149 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 2.188 boliger.

For delaftalen eksisterer 308 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 180.428 m2) og 3 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (284 m2). Herudover er der 0 stk. bygninger som er uden energimærker (0 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Nordjylland 1

Delkontraktnr.: 46
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 46 omfatter i alt 12 stk. boligorganisationer: Bomiva, Bo i Lemvig, Thisted Bolig, Nykøbing Mors Andels-Boligforening, Bedsted Andelsboligforening, NordVestBo, Boligselskabet Nykøbing Mors, Lejerbo, Struer og Lemvig, Lejerbo, Holstebro, Sjørring Boligforening, Lejerbo, Thisted, Morsø Ældreboligselskab.

Boligorganisationerne indeholder i alt 138 afdelinger, fordelt i 6 stk. kommuner i området Nordjylland.

I delaftalen indgår granskning af 2.593 stk. bygninger fordelt på i alt 684 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 9.695 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.317 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 417.907 m2) og 316 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (48.418 m2). Herudover er der 966 stk. bygninger som er uden energimærker (226.033 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Nordjylland 2

Delkontraktnr.: 47
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 47 omfatter i alt 6 stk. boligorganisationer: Silkeborg Boligselskab, Arbejdernes Andelsboligforening, Skive, Boligselskabet Viborg Amt, Boligselskabet Viborg, Aars Boligforening, Bjerringbro Andelsboligforening.

Boligorganisationerne indeholder i alt 185 afdelinger, fordelt i 6 stk. kommuner i området Nordjylland.

I delaftalen indgår granskning af 2.437 stk. bygninger fordelt på i alt 549 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 8.699 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.154 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 202.011 m2) og 294 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (89.958 m2). Herudover er der 951 stk. bygninger som er uden energimærker (149.092 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Nordjylland 3

Delkontraktnr.: 48
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 48 omfatter i alt 12 stk. boligorganisationer: Mariager Andelsboligforening, Himmerland Boligforening, Farsø Boligselskab, Vivabolig, Løgstør Boligforening af 1943, Boligselskabet NORDJYLLAND, Lejerbo, Skørping, Hobro Boligforening, Plus Bolig, Grangaardens Ældreboligselskab, Støvring, Nørresundby Boligselskab, Aars Boligselskab.

Boligorganisationerne indeholder i alt 205 afdelinger, fordelt i 9 stk. kommuner i området Nordjylland.

I delaftalen indgår granskning af 2.192 stk. bygninger fordelt på i alt 764 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 14.800 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.615 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 822.807 m2) og 99 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (39.129 m2). Herudover er der 472 stk. bygninger som er uden energimærker (139.826 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Nordjylland 4

Delkontraktnr.: 49
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 49 omfatter i alt 14 stk. boligorganisationer: Boligforeningen Byggebo, Boligforeningen Bakkebo, Himmerland Boligforening, Boligforeningen Grønnevænget, Sundby-Hvorup Boligselskab, Vodskov Boligforening, Boligforeningen af 1944 i Nørresundby, Boligforeningen Enggaarden, Svenstrup Boligforening, Nørre Uttrup Andelsboligselskab, Domea Aalborg, Boligselskabet Aalborglund, Hasseris Boligselskab, Limfjordskollegiet.

Boligorganisationerne indeholder i alt 138 afdelinger, fordelt i 2 stk. kommuner i området Nordjylland.

I delaftalen indgår granskning af 1.997 stk. bygninger fordelt på i alt 352 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 14.309 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.425 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 715.791 m2) og 1 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (1.735 m2). Herudover er der 594 stk. bygninger som er uden energimærker (292.026 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Nordjylland 5

Delkontraktnr.: 50
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 50 omfatter i alt 12 stk. boligorganisationer: Fjerritslev Boligforening, Boligforeningen PM, Boligforeningen Fredensbo, Dronninglund Boligforening, Frederikshavn Boligforening, Boligforeningen Vesterport, Boligselskabet Domea Aabybro, BoVendia, Lejerbo, Aalborg, Domea Hirtshals, Domea Hjørring, Brønderslev Ældreboligselskab.

Boligorganisationerne indeholder i alt 151 afdelinger, fordelt i 5 stk. kommuner i området Nordjylland.

I delaftalen indgår granskning af 2.399 stk. bygninger fordelt på i alt 786 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 14.410 boliger.

For delaftalen eksisterer 1.178 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 462.822 m2) og 8 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (1.977 m2). Herudover er der 1.189 stk. bygninger som er uden energimærker (566.962 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Nordjylland 6

Delkontraktnr.: 51
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 51 omfatter i alt 4 stk. boligorganisationer: Hurup Boligselskab, Højslev Boligselskab, Struer Boligselskab, Domea Skive.

Boligorganisationerne indeholder i alt 9 afdelinger, fordelt i 3 stk. kommuner i området Nordjylland.

I delaftalen indgår granskning af 367 stk. bygninger fordelt på i alt 80 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 1.052 boliger.

For delaftalen eksisterer 53 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 26.544 m2) og 93 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (19.079 m2). Herudover er der 206 stk. bygninger som er uden energimærker (38.680 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Nordjylland 7

Delkontraktnr.: 52
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 52 omfatter i alt 1 stk. boligorganisation: Alabu Bolig.

Boligorganisationen indeholder i alt 61 afdelinger, fordelt i 6 stk. kommuner i området Nordjylland.

I delaftalen indgår granskning af 351 stk. bygninger fordelt på i alt 121 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 5.494 boliger.

For delaftalen eksisterer 286 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 288.775 m2) og 4 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (388 m2). Herudover er der 54 stk. bygninger som er uden energimærker (50.662 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Nordjylland 8

Delkontraktnr.: 53
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 53 omfatter i alt 5 stk. boligorganisationer: Boligforeningen Nordlys, Skagen, Skagen Boligforening, Boligforeningen Neptun, Skagen Ældreboligselskab, Skagen Kollegium.

Boligorganisationerne indeholder i alt 22 afdelinger, fordelt i 1 stk. kommune i området Nordjylland.

I delaftalen indgår granskning af 325 stk. bygninger fordelt på i alt 159 stk. bygningstyper (skønnet). Delaftalen omfatter 1.485 boliger.

For delaftalen eksisterer 23 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 5.849 m2) og 0 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (0 m2). Herudover er der 317 stk. bygninger som er uden energimærker (109.139 m2).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og gengivet i hovedtræk i udbudsbekendtgørelsens Del VI.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske og finansielle formåen vurderes på baggrund af oplysninger om den økonomiske aktørs samlede årsomsætning samt soliditetsgrad for de seneste 3 års disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en gennemsnitlig soliditetsgrad på minimum 10 % i de seneste 3 disponible regnskabsår.

2) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en samlet årsomsætning på mindst 5 mio. DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Kravet gælder pr. delaftale op til 5 delaftaler, dvs. ved tilbud på flere delaftaler akkumuleres kravet som følger:

1) delaftale: Minimum 5 mio. DKK ekskl. moms

2) delaftaler: Minimum 10 mio. DKK ekskl. moms

3) delaftaler: Minimum 15 mio. DKK ekskl. moms

4) delaftaler: Minimum 20 mio. DKK ekskl. moms

5 )eller flere delaftaler: Minimum 25 mio. DKK ekskl. moms.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den tekniske og faglige formåen vurderes på baggrund af referenceliste vedrørende lignende opgaver som den udbudte, inden for de seneste 5 år.

Ved ”lignende opgaver” forstås opgaver, der omfatter tilstandsvurdering af almene boligorganisationer samt energimærkning.

Referencelisten skal indeholde følgende oplysninger:

— Kundens navn

— Opgavens indhold og størrelse

— Beskrivelse af hvilken ydelse tilbudsgiver har leveret på opgaven

— Tidsperiode for opgavens udførelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at tilbudsgiver vurderes som egnet til opgaven, skal følgende mindstekrav være opfyldt:

1) Tilbudsgiver skal kunne afgive minimum 1 reference vedrørende tilstandsvurdering af almene boligorganisationer.

2) Tilbudsgiver skal kunne afgive minimum 1 reference vedrørende energimærkning

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/02/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Fysiske og juridiske personer (herunder fysiske og juridiske personer, der indgår i samme juridiske gruppe) kan kun indlevere ét tilbud, uanset hvordan de deltager i tilbuddet (herunder som selvstændig enhed eller som deltager i en sammenslutning).

Hvis en fysisk eller juridisk person indleverer mere end ét tilbud, er der en formodning for, at de indleverede tilbud har påvirket hinanden. Ordregiver kan som følge heraf vælge ikke at tage disse tilbud i betragtning. Tilbudsgiverne skal dog forinden have haft mulighed for at godtgøre, at der ikke i deres situation er risiko for, at der følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen.

Ordregiver har fastsat en begrænsning i forhold til hvor mange delaftaler tilbudsgiver kan afgive tilbud på og få tildelt. Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle, der er beskrevet indgående i udbudsbetingelserne og i det følgende gengives i hovedtræk.

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på én eller flere delaftaler, dog maksimalt 15 delaftaler. Tilbudsgiver kan få tildelt op til 5 delaftaler. Tilbudsgiver skal sammen med sine tilbud på flere delaftaler indlevere en udfyldt prioriteringsliste for de delaftaler, som tilbudsgiver har valgt at afgive tilbud på.

Ordregivers tilbudsevaluering foretages ud fra følgende fordelingsnøgle:

Ordregiver foretager indledningsvist en særskilt vurdering af alle indkomne konditionsmæssige tilbud for hver delaftale på baggrund af den i udbudsbetingelserne angivne evalueringsmetode.

Hvis denne evaluering medfører, at ingen tilbudsgiver er økonomisk mest fordelagtig på flere end 5 delaftaler, vil ordregiver tildele kontrakten inden for hver delaftale til den tilbudsgiver på delaftalen, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Hvis denne evaluering derimod medfører, at en eller flere tilbudsgivere er økonomisk mest fordelagtig på flere end 5 delaftaler, vil tildeling ske ud fra følgende fordeling:

Såfremt der er en eller flere delaftaler, hvor der kun er afgivet 1 tilbud, vil ordregiver tildele kontrakten for hver af disse delaftaler til den tilbudsgiver, som har afgivet dette tilbud. Hvis en tilbudsgiver er eneste tilbudsgiver på flere end 5 delaftaler, udvælges de 5 delaftaler, som tilbudsgiver får tildelt, ud fra den af tilbudsgiver udfyldte prioriteringsliste. Ordregiver vil efter tildeling af 5 delaftaler til samme tilbudsgiver se bort fra denne tilbudsgivers tilbud indenfor de øvrige tilbageværende delaftaler. Tildeling af de øvrige tilbageværende delaftaler til de tilbudsgivere, der endnu ikke har fået tildelt 5 delaftaler, vil herefter ske til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud for den pågældende delaftale.

Såfremt den samme tilbudsgiver har afgivet tilbud, som vurderes at være det økonomisk mest fordelagtige tilbud på flere end 5 delaftaler, vil denne tilbudsgiver blive tildelt kontrakten indenfor de 5 delaftaler, som tilbudsgiver har prioriteret højest på sin udfyldte prioriteringsliste. Når en tilbudsgiver har fået tildelt de delaftaler, hvor tilbudsgiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, men endnu ikke har fået tildelt i alt 5 delaftaler, kan tilbudsgiver få tildelt de delaftaler, hvor tilbudsgiver har afgivet det økonomisk næst mest fordelagtige tilbud, hvis ordregiver har været nødt til at se bort fra det oprindeligt økonomisk mest fordelagtige tilbud på de pågældende delaftaler, da den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på de pågældende delaftaler, allerede har fået tildelt i alt 5 delaftaler. Såfremt tilbudsgiver har afgivet tilbud, som vurderes at være det økonomisk næst mest fordelagtige tilbud på flere delaftaler, end tilbudsgiver mangler at få tildelt, vil tilbudsgiver blive tildelt kontrakten indenfor de delaftaler, som tilbudsgiver har prioriteret højest på sin udfyldte prioriteringsliste. Denne fremgangsmåde gør sig herefter gældende for yderligere rangorden af tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakterne. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer