Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Glostrup: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

2021/S 013-029177

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Gert Walther
E-mail: gwa@vestfor.dk
Telefon: +45 20291739
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285512&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285512&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Fjernvarme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rådgiver kvalifikationsordning

Sagsnr.: 20-02751
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
71313100 Rådgivning i forbindelse med støjbekæmpelse
71315100 Rådgivning i forbindelse med bygningsmaterialer
71315210 Rådgivning i forbindelse med bygningsteknik
71321300 Rådgivning — vvs
71321400 Rådgivning — ventilation
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kvalifikationsordning opdelt på 4 områder:

1) Varmeplanlægning

2) Fjernvarmenet anlæg

3) Procesanlæg

4) Byggeri og genbrugspladser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.8)Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
Forlængelse af kvalifikationsordningen
Formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Der er ingen officiel udløbsdato for kvalifikationsordningen.

Ordregiver vil løbende vurdere værdien af kvalifikationsordningen og evaluere første gang den 28. februar 2025.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.9)Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Ansøgere må ikke være omfattet af nogle af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-136 og § 137 nr. 1-6.

Ansøgere skal opfylde følgende egnethedskrav til udøvelsen af pågældende erhverv, økonomisk og finansiel formåen og teknisk og faglig formåen.

Det er et krav, at danske ansøgere er registreret i CVR- registeret.

Såfremt ansøger er en udenlandsk virksomhed, skal denne være registreret i RUT-registret senest på tidspunktet for kontraktindgåelsen.

Minimum 6. mio. DKK i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad på minimum 20 i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

3 referencer pr. delaftale inden for de sidste 3 år.

Kvalitetsledelsessystem lig ISO 9001 eller tilsvarende.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Ansøgere vil blive bedt om at dokumentere deres egnethed omkring udelukkelse grundene, ved at sende en serviceattest til ordregiver.

Ansøgere vil for at dokumentere deres opfyldelse af egnethedskravene til udøvelsen af pågældende erhverv, økonomisk og finansiel formåen og teknisk og faglig formåen. skulle fremsende:

- Kopi fra CVR registret

- Kopi af regnskab for de seneste 3 regnskabsår.

For hver delaftale i hver projektkategori skal der fremsendes en referenceliste med ansøgers betydeligste rådgivningsopgaver inden for den enkelte delaftale.

Hver referenceliste skal mærkes med projektkategori og delaftale.

Det er et krav at projekteringen er færdig udført.

Referencelisten skal indeholde følgende oplysninger:

- Kundens navn

- Kontaktperson hos kunden

- Beløb på samlet projekt

- Beløb på rådgivningsydelsen

- Oplysning om periode

- Meget kort beskrivelse af opgaven relevans i forhold til delaftalen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Opgaven indenfor de 4 delaftaler vil jævnligt blive konkurrence udsat mellem de prækvalificerede virksomheder.

De specifikke kontraktvilkår vil fremgå af de konkrete udbud/konkurrence udsættelser.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Hver aftale vil blive udstyret med et kontraktnummer.

Opgaven vil altid blive fulgt af en indkøbsordre og ATR. Indkøbsordrenummer skal tydeligt fremgå af faktura.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer