Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 015-029936

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: BW29@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftaler om drift og vedligehold af oplukkelige broer i København (el-, maskin- og hydraulikinstallationer)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

De udbudte opgaver omfatter løbende eftersyn og nødvendig vedligeholdelse på Københavns Kommunes oplukkelige broer:

— Bryggebroen

— Bryghusbroen

— Cirkelbroen

— Inderhavnsbroen

— Knippelsbro

— Langebro

— Lille Langebro

— Nyhavnsbroen

— Proviantbroen

— Teglværksbroen

— Trangravsbroen.

Opgaverne er opdelt på 3 delaftaler, henholdvis fagområderne el-installationer, maskin-installationer og hydrauliske installationer.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale for drift og vedligehold af oplukkelige broer i København vedrørende el-installationer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
63712310 Drift af bro
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Løbende eftersyn af elinstallationer i.h.t eftersynsspecifikationer samt nødvendige reparationer efter aftale med Teknik- og Miljøforvaltningen på de i udbudsmaterialet angivne broer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 x 12 mdr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale for drift og vedligehold af oplukkelige broer i København vedrørende maskin-installationer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
63712310 Drift af bro
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Løbende eftersyn af maskin-installationer i.h.t eftersynsspecifikationer samt nødvendige reparationer efter aftale med Teknik- og Miljøforvaltningen på de i udbudsmaterialet angivne broer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 x 12 mdr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale for drift og vedligehold af oplukkelige broer i København vedrørende hydrauliske installationer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
63712310 Drift af bro
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Løbende eftersyn af hydrauliske installationer i.h.t eftersynsspecifikationer samt nødvendige reparationer efter aftale med Teknik- og Miljøforvaltningen på de i udbudsmaterialet angivne broer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 x 12 mdr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 217-531625
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale for drift og vedligehold af oplukkelige broer i København vedrørende el-installationer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kemp & Lauritzen A/S
CVR-nummer: 57471719
Postadresse: Roskildevej 12
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Rammeaftale for drift og vedligehold af oplukkelige broer i København vedrørende maskin-installationer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: PMJ A/S
CVR-nummer: 53304516
Postadresse: Avedøreholmen 98
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Rammeaftale for drift og vedligehold af oplukkelige broer i København vedrørende hydrauliske installationer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: SH Group A/S
CVR-nummer: 12762704
Postadresse: Kuopiovej 20
By: Svendborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer