Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hørsholm: Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med udendørs anlæg

2021/S 015-033131

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
CVR-nummer: 70960516
Postadresse: Slotsmarken 13
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2970
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Taanum
E-mail: mikkel.taanum@twobirds.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108927501.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.horsholm.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Novafos
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3490
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Friis-Christensen
E-mail: anfr@novafos.dk
Telefon: +45 44208171
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.novafos.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bekendtgørelse om tildeing - totalrådgiverudbud af PH Park

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71222000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med udendørs anlæg
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

PH Park er ambitionen om et nyt, attraktivt boligområde i Hørsholm med en unik identitet, præget af variation og nytænkning.

PH Park rummer 4 parceller til boligbebyggelse ved private investorer. Imellem disse fremtidige bebyggelser skal etableres et ambitiøst grønt og attraktivt parklandskab med en sø, der skal fungere som regnvandsbassin. Projektet bydes ud af Hørsholm Kommune og Novafos i fællesskab.

Ambitionen for PH Park er en varieret bebyggelse af højarkitektonisk kvalitet beliggende i et smukt, oplevelsesrigt og sanseligt landskab. Skitseprojektet er udarbejdet af landskabsarkitektfirmaet SLA a/s. Dette ligger som grundlag for den kommende projektering.

Det er totalrådgiverydelsen i forbindelse med etableringen af parklandskab, byggemodning og regnvandsbassin inkl. ledningsanlæg med projektering af styret underboring som dette udbud omhandler.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 52 500 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
77000000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
90490000 Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
98351100 Tjenesteydelser i forbindelse med parkeringsfaciliteter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

DK013 Nordsjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

PH Park er ambitionen om et nyt, attraktivt boligområde i Hørsholm med en unik identitet, præget af variation og nytænkning.

PH Park rummer 4 parceller til boligbebyggelse ved private investorer. Imellem disse fremtidige bebyggelser skal etableres et ambitiøst grønt og attraktivt parklandskab med en sø, der skal fungere som regnvandsbassin. Projektet bydes ud af Hørsholm Kommune og Novafos i fællesskab.

Ambitionen for PH Park er en varieret bebyggelse af højarkitektonisk kvalitet beliggende i et smukt, oplevelsesrigt og sanseligt landskab. Skitseprojektet er udarbejdet af landskabsarkitektfirmaet SLA a/s. Dette ligger som grundlag for den kommende projektering.

Det er totalrådgiverydelsen i forbindelse med etableringen af parklandskab, byggemodning og regnvandsbassin inkl. ledningsanlæg med projektering af styret underboring som dette udbud omhandler.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 138-340081
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/01/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: København S
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 52 500 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Siden det oprindelige udbud, er postadressen for Hørsholm Kommune flyttet til Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer