Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Fredericia: Projektledelse og –dokumentation

2021/S 015-034656

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Elsystemansvar A/S
CVR-nummer: 39314959
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Svenska kraftnät
CVR-nummer: 202100-4284
Postadresse: Sturegatan 1
By: Sundbyberg
NUTS-kode: SE11 Stockholm
Postnummer: 17224
Land: Sverige
E-mail: indkob@energinet.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Statnett SF
CVR-nummer: 962986633
Postadresse: Nydalen
By: Oslo
NUTS-kode: NO011 Oslo
Postnummer: 0423
Land: Norge
E-mail: indkob@energinet.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: FINGRID Oy
CVR-nummer: 1072894-3
Postadresse: Läkkisepäntie 21
By: Helsinki
NUTS-kode: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postnummer: 00101
Land: Finland
E-mail: indkob@energinet.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Dansk lovgivning.

I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for konsulenter til Nordic RSC’s ServiceNow-løsning

Sagsnr.: 20/07256 - 254534
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71248000 Projektledelse og –dokumentation
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale for konsulenter til Nordic RSC’s ServiceNow løsning - systemudvikling, vedligehold, integrationer og support. Energinet ønsker at indgå en 4-årig aftale angående ServiceNow (eller hermed tilsvarende) omfattende: Systemudvikling, vedligehold, integrationer og support og ad-hoc-tilpasninger af den eksisterende løsning samt implementering af nye moduler over de næste 4 år med mulighed for forlængelse af rammeaftalen til i alt 8 år.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Ørestads Boulevard 114, 2300 København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale for konsulenter til Nordic RSC’s ServiceNow løsning - systemudvikling, vedligehold, integrationer og support. Energinet ønsker at indgå en 4-årig aftale angående ServiceNow (eller hermed tilsvarende) omfattende: Systemudvikling, vedligehold, integrationer og support og ad-hoc-tilpasninger af den eksisterende løsning samt implementering af nye moduler over de næste 4 år med mulighed for forlængelse af rammeaftalen til i alt 8 år.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Virksomheder hvori Energinet SOV eller et andet selskab i Energinet-koncernen i rammeaftalens løbetid erhverver 25 % eller mere end 25 % af kapitalen eller aktiverne, eller har beføjelse til at udøve 25 % eller mere end 25 % af stemmerettighederne eller har ret til at lede virksomhedens forretninger uanset det officielle navn har option på at benytte rammeaftalen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 217-533490
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale for konsulenter til Nordic RSC’s ServiceNow-løsning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/12/2020
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Automize A/S
CVR-nummer: 37127507
Postadresse: Birkemosevej 7c, st
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 16 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 16 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer