Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr

2021/S 040-101006

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Tillegren Jensen
E-mail: JTJN@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring om udbud af vagtydelser i forbindelse med ibrugtagning af Fjerbane Øst

Sagsnr.: 2021-3876
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Banedanmark har til hensigt at gennemføre et udbud af vagtydelser og hertil omfattede opgaver ved testkørsel m.v. i forbindelse med ibrugtagning af det nye signalsystem under Banedanmarks Signalprogram Fjernbane Øst Projektet. Fjernbane Øst projektet gennemfører implementeringen af det nye signalsystem ERTMS øst for Lillebælt. Det forventes at opgaven sendes i udbud for 3 år med option om mulighed for forlængelse på 3 gange 1 år. Det er et krav, at tilbudsgiver har nødvendige medarbejderressourcer og kompetencer gennem hele kontraktperioden, samt tilbudsgiver vil kunne håndtere ibrugtagningen af flere strækninger på en gang. Tilmeld dig denne dialog og læs det vedlagte informationsmateriale. Banedanmark ser herefter frem til at modtage dit skriftlige input til det kommende udbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34632200 Elektrisk signaludstyr til jernbaner
34632300 Elektriske installationer til jernbaner
35262000 Signaludstyr til jernbaneoverskæringer
45234000 Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
71631470 Inspektion af jernbanespor
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark har til hensigt at gennemføre et udbud af vagtydelser og hertil omfattede opgaver ved testkørsel m.v. i forbindelse med ibrugtagning af det nye signalsystem under Banedanmarks Signalprogram Fjernbane Øst Projektet. Fjernbane Øst projektet gennemfører implementeringen af det nye signalsystem ERTMS øst for Lillebælt. Det forventes at opgaven sendes i udbud for 3 år med option om mulighed for forlængelse på 3 gange 1 år. Det er et krav, at tilbudsgiver har nødvendige medarbejderressourcer og kompetencer gennem hele kontraktperioden, samt tilbudsgiver vil kunne håndtere ibrugtagningen af flere strækninger på en gang. Tilmeld dig denne dialog og læs det vedlagte informationsmateriale. Banedanmark ser herefter frem til at modtage dit skriftlige input til det kommende udbud.

Tilmeld dig dialogen og læs informationsmaterialet via dette link:

https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=BANEDANMARK

II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilmeld dig dialogen og læs informationsmaterialet via dette link:

https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=BANEDANMARK

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/07/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilmeld dig dialogen og læs informationsmaterialet via dette link:

https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=BANEDANMARK

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer