Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Ikast: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 041-101831

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 033-081130)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Bomidtvest
CVR-nummer: 29594619
Postadresse: Finsensvej 1A
By: Ikast
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Danielsen
E-mail: jsd@bomidtvest.dk
Telefon: +45 40864184
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bomidtvest.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Boligselskabet Bomidtvest, renovering af Østbyen afd. 630 område A - udbud af totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler totalrenoveringen af boligforeningen BoMidtVest´s afdeling 630, Østbyen område A. Boligerne renoveres ikke med henblik på øget tilgængelighed, og der er ingen sammenlægninger af boliger.

Afdeling 630 består af i alt 138 almene boliger fordelt på 4 blokle, og er på i alt ca.12 950 m2 brutto inkl. kældre.

Kældre indeholder cykelparkering, depotrum, fællesrum, vaskerier, teknik, 3 ”butikker” i gavle m.v.

De 3 butikker er: Genbrugsbutik i bygning 1, Vicevært i bygning 2 og fællesvaskeri i bygning 3.

Alle 138 boliger skal renoveres, hvor boligantallet forbliver uændret, men der foretages ændringer i boligernes indretning.

Alle beboerne i de 138 boliger vil blive genhuset under renoveringen og således at samtlige boliger er ryddet før totalentreprenørens overtagelse. Genhusningen varetages af bygherren.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 033-081130

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.9)
I stedet for:
Læses:

Tilføjelse:

Udvælgelsens vil ske med baggrund i lignende opgaver, dvs. almene renoveringsopgaver udført i totalentreprise. Alternativt referencer for opgaver omfattende nyopførelse af alment boligbyggeri i totalentreprise.

Afsnit nummer: II.2.14)
I stedet for:
Læses:

Tilføjelse:

Totalentreprenøren skal overholde krav i forbindelse med Grøn Boligaftale 2020 hvor de almene boligorganisationer fået en bunden opgave – de skal levere 14 pct. lærlinge på de byggesager, der modtager støtte fra Landsbyggefonden.

De sociale klausuler i byggesagsbeskrivelsens afsnit 5 er revideret med krav i forbindelse med Grøn Boligudgift.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer