Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Roskilde: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 043-107774

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Yemal Barakzai
E-mail: yemalb@roskilde.dk
Telefon: +45 30841833
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294570&B=ROSKILDE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294570&B=ROSKILDE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedrørende vandløbsvedligeholdelse for Roskilde Kommune 2021-2025

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter ordinær vedligeholdelse ved grødeskæring af ca. 82 km åbne vandløb i det omfang Roskilde Kommune ikke omklassificerer vandløb fra offentlige til private eller omvendt. Det forventede omfang af eventuel omklassificering oplyses til leverandøren mindst en måned inden 1. grødeskæringsperiode i de enkelte år med start i 2021. Vandløbene skal typisk grødeskæres 1-3 gange i sæsonen eller gennemgås og en del skal kantskæres ved sidste grødeskæringstermin (efterår) efter nærmere vurdering. Dertil kommer tilsyn med ca. 17 km rørlagte vandløb og tilhørende ca. 135 brønde. Den ordinære vedligeholdelse er detaljeret beskrevet i bilag 3, 4 og 5. Endvidere omfatter opgaven ekstraarbejder m.v., der vil blive afregnet efter de i tilbudsskemaet angivne enhedspriser.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45246000 Arbejder til vandløbsregulering og sikring mod oversvømmelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter ordinær vedligeholdelse ved grødeskæring af ca. 82 km åbne vandløb i det omfang Roskilde Kommune ikke omklassificerer vandløb fra offentlige til private eller omvendt. Det forventede omfang af eventuel omklassificering oplyses til leverandøren mindst en måned inden 1. grødeskæringsperiode i de enkelte år med start i 2021. Vandløbene skal typisk grødeskæres 1-3 gange i sæsonen eller gennemgås og en del skal kantskæres ved sidste grødeskæringstermin (efterår) efter nærmere vurdering. Dertil kommer tilsyn med ca. 17 km rørlagte vandløb og tilhørende ca. 135 brønde. Den ordinære vedligeholdelse er detaljeret beskrevet i bilag 3, 4 og 5. Endvidere omfatter opgaven ekstraarbejder m.v., der vil blive afregnet efter de i tilbudsskemaet angivne enhedspriser.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og miljø / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, personale og materiale / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 55 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 X 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges 2 X 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal for det seneste afsluttede årsregnskab have;

- En årlig nettoomsætning på mindst 2,8 mio. DKK

- Soliditetsgrad på minimum 10 %

- Positivt årsresultat.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal for det seneste afsluttede årsregnskab have;

- En årlig nettoomsætning på mindst 2,8 mio. DKK

- Soliditetsgrad på minimum 10 %

- Positivt årsresultat.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal fremlægge en referenceliste på en lignende opgaver, der er varetaget indenfor de seneste 3 år. Referencen skal indeholde: Kontaktoplysninger, ydelsens karakter og omfang.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal fremlægge en referenceliste på en lignende opgaver, der er varetaget indenfor de seneste 3 år. Referencen skal indeholde: Kontaktoplysninger, ydelsens karakter og omfang.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/03/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/03/2021
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer