Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Lemvig: Fjernvarmekedler

2021/S 043-108730

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lemvig Varmeværk A.m.b.a.
CVR-nummer: 36892412
Postadresse: Vestavej 2
By: Lemvig
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7620
Land: Danmark
Kontaktperson: Plan & Projekt A/S ved Finn Duus på vegne af ordregiver
E-mail: finn.duus@planprojekt.dk
Telefon: +45 30303772
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lemvig-varmevaerk.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://permalink.mercell.com/141643634.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering og etablering af ny elkedel og varmeakkumuleringstank

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42515000 Fjernvarmekedler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Lemvig Varmeværk ønsker at etablere en ny 15 MW elkedel på værket på Vestavej 2, 7620 Lemvig. Elkedlen skal stå standby som reserveanlæg ved nedbrud på biogasanlægget og/eller flisanlæggene, og derudover skal den anvendes på el-regulermarkedet. Endvidere ønsker Lemvig Varmeværk en ny varmeakkumuleringstank med en volumen på 5 490 m3 svarende til eksisterende varmeakkumuleringstank på Vestavej.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09300000 Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi
44600000 Tanke, beholdere og containere; radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
44610000 Tanke, beholdere, containere og trykbeholdere
44611000 Tanke
44611500 Vandtanke
45251000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Lemvig

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der har været afholdt indledende forhandlingsmøder med NOE Net A/S, der skal etablere et 10kV højspændingskabel mellem 60/10kV stationen på Ringkøbingvej, Lemvig og Lemvig Varmeværk på Vestavej. Kabellængde bliver ca. 600 meter. NOE´s leveringsgrænse slutter i højspændingsrum i kedelbygningen. Der foreligger projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, som forventes godkendt på byrådsmøde den 25. november 2020. Endvidere foreligger der afgørelse af miljøansøgning, som ikke medfører yderligere tillæg til nuværende miljøgodkendelse samt afgørelse af VVM-screening, hvor projektet vurderes ikke VVM-pligtigt.

Byggeansøgning hos Lemvig Kommune er begyndt. Der skal ikke foretages tilbygning til det eksisterende værk, da elkedlen med hjælpeudstyr kan placeres i eksisterende kedelbygning. Den nye varmeakkumuleringstank bliver identisk med eksisterende tank og placeres den nordøst for denne. Der er iværksat udarbejdelse af geoteknisk undersøgelse af området, hvor den nye akkumuleringstank placeres.

Opgaven omfatter:

— Bygningsmæssig tilpasning og indretning, samt etablering af højspændingsrum

— Levering og etablering af 15 MW elkedel inklusive hjælpeudstyr og tilkobling til eksisterende fjernvarmeinstallationer

— Levering og etablering af varmeakkumuleringstank (5 000 m3 netto) inklusive præisoleret rør imellem akkumuleringstank og bygning

— Vandpåfyldning af varmeakkumuleringstank, der vil strække sig over 3-4 uger

— Tilpasning og udbygning af eksisterende SRO-anlæg og eltavler

— Idriftsættelse af elkedel og varmeakkumuleringstank.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 217-533324
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt - levering og etablering af ny elkedel og varmeakkumuleringstank

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/02/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aktive Energi Anlæg A/S
CVR-nummer: 28098197
Postadresse: Industrivej Syd 11
By: Herning
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til indgåelse af kontrakt:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af eventuel klage til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påstående overtrædelse.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Lind & Risør

  Lind & Risør

  Fra Typehus til Drømme Villa
 • BOXIT Containerudlejning

  BOXIT Containerudlejning

  Udlejning af container - landsdækkende
 • Dansk MiljøAnalyse

  Dansk MiljøAnalyse

  Prøvetagning og Miljøscreening
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Guide og inspiration til valg af grønne tage og taghaver
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • P.Olesen

  P.Olesen

  Nedbrydning og miljøsanering
 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand
 • Ikast Design Doors

  Ikast Design Doors

  Individuel design og høj kvalitet til indvendige døre – dansk producerede
 • GRANAB strøsystemer

  GRANAB strøsystemer

  Alt i gulve til boliger, kontorer, skoler og offentlige bygninger
 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation
 • James Hardie

  James Hardie

  Alt inde for facebeklædning