Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 064-161583

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 055-135430)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
Postadresse: Smallegade 2
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Jessen
E-mail: vije@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.frederiksberg.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny Søndervang Plejecenter,- botilbud og klimaskole

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Frederiksberg Kommune udbyder i totalentreprise opførelsen af Ny Søndervang Plejecenter, klimaskole, bo-tilbud under samme tag. I konkurrencen er tillige indeholdt udarbejdelse af skitse for det nye bykvarter. Den tildelte entreprenør skal dog alene udføre projektet indenfor entreprisegrænsen. Det er af stor betydning ved den senere etablering af det nye bykvarter, at Ny Søndervang Plejecenter, botilbud og klimaskole interagerer på en sammenhængende og imødekommende måde med sine kommende omgivelser, herunder er placeringen af Ny Søndervang Plejecenter, botilbud og klimaskole af meget stor betydning for det nye bykvarter. Proces med køb af grund pågår p.t. og forventes afsluttet i løbet af sommeren 2021.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/03/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 055-135430

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.5)
I stedet for:

Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK

Læses:

Værdi inklusive moms: 250 000 000.00 DKK

Afsnit nummer: II.2.6)
I stedet for:

Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK

Læses:

Værdi inklusive moms: 250 000 000.00 DKK

Afsnit nummer: III.1.3)
I stedet for:

Ansøger bedes vedlægge maksimalt 8 referencer, som er udførte på tidspunktet for udløbet af fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation. Med "udførte" forstås referencer, hvor der er foretaget AB-aflevering.

Referencerne skal indeholde oplysninger om:

- Typen af byggeri (f.eks. institution, plejecenter, plejeboliger, døgninstitution m.v.)

- Antal kvm.

- Beskrivelse af ansøgers rolle og ydelser i forbindelse med byggeriet

- Entrepriseform (total,- hoved,- stor eller fagentreprise)

- Dato for aflevering af byggeriet

- Bygherre samt dennes kontaktinformationer.

Der kan maksimalt afleveres 8 referencer af hver 1 A4-side.

Udover referencelisten skal ansøger tillige vedlægge organisationsdiagram som viser:

- Den tilbudte organisations sammensætning, roller og ansvar.

Endelig skal ansøger aflevere CV på de nedenfor anførte nøglepersoner (5 stk.) Ansøger må maksimalt aflevere 10 CV´er. CV´erne bedes indeholde følgende oplysninger:

- Medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund, herunder evt. relevant efteruddannelse

- Medarbejderens erfaringer og kompetencer indenfor relevant byggeri, herunder institutions- og døgninstitutionsbyggeri

- Projektspecifikke referencer. Ved de projektspecifikke referencer skal nedenstående oplysninger endvidere indgå:

- Typen af byggeri (fx plejehjem, plejecenter, institution, døgninstitution)

- Motivering af nøglemedarbejderens rolle og ansvar i projektet

- Beskrivelse af entrepriseform

- Dato for aflevering

- Bygherrens navn og kontaktinformationer.

Ansøgerne skal aflevere CV på følgende nøglepersoner, som ligeledes skal kunne genfindes i organisationsdiagrammet:

- Ansvarlig projektdirektør

- Ansvarlig projektleder

- Projekteringsleder

- Designansvarlig arkitekt

- Koordinerende ingeniør

- Ansvarlig projektleder for DGNB-certificeringen

- Specialist indenfor indretning af plejecentre, botilbud m.v.

- Commissioningleder (se dog udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3).

Læses:

Ansøger bedes vedlægge maksimalt 8 referencer, som er udførte på tidspunktet for udløbet af fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation. Referencerne må maksimalt være 5 år gamle regnet fra tidspunktet for aflevering af anmodning om prækvalifikation. Med "udførte" for totalentreprenøren forstås referencer, hvor der er foretaget AB-aflevering. Med "udførte" for underrådgiverens referencerne forstås, at udførelsesprojektet skal være afsluttet og udførelsen af projektet skal være påbegyndt.

Referencerne skal indeholde oplysninger om:

- Typen af byggeri (f.eks. institution, plejecenter, plejeboliger, døgninstitution m.v.)

- Antal kvm.

- Beskrivelse af ansøgers rolle og ydelser i forbindelse med byggeriet

- Entrepriseform (total,- hoved,- stor eller fagentreprise)

- Dato for aflevering af byggeriet

- Bygherre samt dennes kontaktinformationer.

Der kan maksimalt afleveres 8 referencer af hver 1 A4-side.

Udover referencelisten skal ansøger tillige vedlægge organisationsdiagram som viser:

- Den tilbudte organisations sammensætning, roller og ansvar.

Endelig skal ansøger aflevere CV på de nedenfor anførte nøglepersoner (8 stk.) Ansøger må maksimalt aflevere 10 CV´er. CV´erne bedes indeholde følgende oplysninger:

- Medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund, herunder evt. relevant efteruddannelse

- Medarbejderens erfaringer og kompetencer indenfor relevant byggeri, herunder institutions- og døgninstitutionsbyggeri

- Projektspecifikke referencer. Ved de projektspecifikke referencer skal nedenstående oplysninger endvidere indgå:

- Typen af byggeri (fx plejehjem, plejecenter, institution, døgninstitution)

- Motivering af nøglemedarbejderens rolle og ansvar i projektet

- Beskrivelse af entrepriseform

- Dato for aflevering

- Bygherrens navn og kontaktinformationer.

Ansøgerne skal aflevere CV på følgende nøglepersoner, som ligeledes skal kunne genfindes i organisationsdiagrammet:

- Ansvarlig projektdirektør

- Ansvarlig projektleder

- Projekteringsleder

- Designansvarlig arkitekt

- Koordinerende ingeniør

- Ansvarlig projektleder for DGNB-certificeringen

- Specialist indenfor indretning af plejecentre, botilbud m.v.

- Commissioningleder (se dog udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3).

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om Bæredygtighed i Byggebranchen 1-2021
 • ALPHA Containers

  ALPHA Containers

  Alt i container, køb, leje, brugt, isoleret etc
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • VinduesIndustrien

  VinduesIndustrien

  Quickguide – Vinduer – VinduesIndustriens oversigt over love og regler med bety
 • Technima

  Technima

  Markerings maling
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • Dansk MiljøAnalyse

  Dansk MiljøAnalyse

  Prøvetagning og Miljøscreening
 • Dansk Boligbyg

  Dansk Boligbyg

  Det giver pote at leve værdierne
 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs
 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand
 • ASP produktudvikling

  ASP produktudvikling

  Alt i små kraner og vakuumløftere
 • VinduesPladsen

  VinduesPladsen

  Vinduer, døre, trapper og kviste
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning