Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Rønne: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 089-230998

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Museumsfond
CVR-nummer: 39175975
Postadresse: Landemærket 26
By: Rønne
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Tora Fridell
E-mail: tf@emcon.dk
Telefon: +45 23664886
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.emcon.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Fond med almennyttigt og alment velgørende kulturelle formål
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning - nybyggeri til museer på Bornholm

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bornholms Museumsfond er stiftet for at yde støtte til museer på Bornholm ved at opføre og erhverve, eje, tilpasse til museumsformål, vedligeholde og udleje bygninger med mere til de statsanerkendte museer på Bornholm og derved støtte almennyttige og alment velgørende kulturelle formål på Bornholm med forprioritet for museum og lignende.

For at opfylde formålet, har Bornholms Museumsfond ansøgt om og fået bevilget en række donationer med det formål at opføre en bygning ved det eksisterende Bornholms Kunstmuseum. Bygningen skal rumme aktiviteter for både Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Otto Bruuns Plads 1, Rø

3760 Gudhjem

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

James Carpenter Design Associates Inc. har lavet et idéforslag til et nybyggeri. Udbuddet omfatter arkitekt-og ingeniørydelser i forbindelse med program, projektering og udførelse af projektet på baggrund af det udarbejdede idéforslag.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Bornholms Museumsfond har, på baggrund af idéforslaget udarbejdet af James Carpenter Design Associates Inc., opnået finansiering af projektet fra private fonde. Finansieringen knytter sig til det konkrete idéforslag og projektet skal gennemføres i overensstemmelse med James Carpenters idéforslag. For at sikre en gennemførelse af projektet på Bornholm har fonden besluttet, at indgå aftale med en dansk rådgivningsvirksomhed, Niras A/S, om totalrådgivning. Niras har for at sikre opfyldelse af de tilsagn der er givet fra fondene tilknyttet James Carpenter som underrådgivere.

I forbindelse med beslutningen har Bornholms Museumsfond vurderet hvorvidt fonden er et offentligtretligt organ og dermed omfattet af udbudsloven. Det er vurderet, at fonden ikke er et offentligtretligt organ og aftaleindgåelsen er derfor ikke omfattet af udbudslovens regler. Vurderingen er foretaget på baggrund af følgende:

Fonden er en juridisk person oprettet med det formål at opfylde almenhedens behov og fondens virksomhed finansieres hovedsaglig ved private donationer, fonden er ikke underlagt ledelsesmæssig kontrol af myndigheder og der er ikke myndigheder der udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i bestyrelsen.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/01/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: NIRAS A/S
Postadresse: Sortemosevej 19
By: Allerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Internetadresse: www.niras.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 20 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Der løber en standstill-periode 10 kalenderdage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. § 4.

Efter denne periode kan klage indgives til Klagenævnet indtil 30 kalenderdage efter offentliggørelse om en bekendtgørelse om kontraktens indgåelse, jf. § 7, stk. 3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobssens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer