Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 092-239459

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 077-197379)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Nikolaj Kromann Hellesen
E-mail: nkh@bechbruun.com
Telefon: +45 72273402
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.byoghavn.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

By & Havn - udbud af rådgiverkontrakt vedrørende færdigprojektering af Sundmolen Øst - Nordlig brygge

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sundmolen er gammelt havneområde og er karakteriseret ved en blandingen af store, gamle pakhuse, som rummer en lang række erhvervsvirksomheder samt nye boligbyggerier mod sydvest med i alt cirka 1 000 beboere. Ved adgangsvejen til Sundmolen har metroens M4 endestation på Orientkaj. Der er givet myndighedstilladelse til etablering af infrastruktur og byrum på Sundmolen Øst. Myndighedsprojektet skal revideres, men ikke for så vidt angår den nordlige brygge. By & Havn har nu brug for udførelsesprojektering af den nordlige brygge, som kan danne grundlag for et hovedentrepriseudbud. Arbejdet skal koordineres med BIG, som udarbejder udførelsesprojekt for byrummet på Sundmolespidsen. Bryggen og Sundmolespidsen skal udbydes samlet. Rådgiverkontrakten omfatter projektering af nuværende myndighedsprojekt til udbuds- og udførelsesprojekt, samt de i rådgiverkontrakten med bilag, herunder særligt opgavebeskrivelsen, beskrevne ydelser. Hertil kommer de i rådgiverkontrakten anførte optioner.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 077-197379

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.4)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Der foretages ændring i den afsluttende del af afsnittet. Ændringen består i en tilføjelse af en oplysning om en yderligere option for By & Havn.
I stedet for:

Den udbudte rådgiverkontrakt vedrørende færdigprojektering af Sundmolen Øst - Nordlig brygge omfatter bl.a. følgende:

— Rådgiveren skal med henvisning til ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019, med de tilføjelser og præciseringer som fremgår af rådgiverkontrakten med bilag udføre følgende ydelser:

- Projekteringsledelse. Dog ikke: Udarbejdelse af udbudsbrev, betingelser for udbud og evaluering eller udkast til entrepriseaftale mv. Rådgiveren skal dog bistå i forbindelse med forberedelse af visse udbudsdokumenter og afvikling af udbud.

- IKT-ledelse. Det digitale samarbejde skal tilrettelægges i samarbejde med bygherren.

- Udbudsprojekt

- Udførelsesprojekt

- Ledningskoordinering

- Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Rådgiveren udfører arbejds-miljøkoordinering i medfør af ydelsesbeskrivelse: Arbejdsmiljøkoordinering 2014, pkt. 1.

I medfør af de i rådgiverkontrakten anførte optioner, kan rådgiverkontrakten desuden omfatte følgende:

- Byggeledelse under udførelsen

- Fagtilsyn under udførelsen

- Projektopfølgning under udførelsen

- Byggeledelse i forbindelse med aflevering

- Fagtilsyn i forbindelse med aflevering

- Projektopfølgning i forbindelse med aflevering

- Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen

- 5-års eftersyn.

Læses:

Den udbudte rådgiverkontrakt vedrørende færdigprojektering af Sundmolen Øst - Nordlig brygge omfatter bl.a. følgende:

— Rådgiveren skal med henvisning til ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019, med de tilføjelser og præciseringer som fremgår af rådgiverkontrakten med bilag udføre følgende ydelser:

- Projekteringsledelse. Dog ikke: Udarbejdelse af udbudsbrev, betingelser for udbud og evaluering eller udkast til entrepriseaftale mv. Rådgiveren skal dog bistå i forbindelse med forberedelse af visse udbudsdokumenter og afvikling af udbud.

- IKT-ledelse. Det digitale samarbejde skal tilrettelægges i samarbejde med bygherren.

- Udbudsprojekt

- Udførelsesprojekt

- Ledningskoordinering

- Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Rådgiveren udfører arbejds-miljøkoordinering i medfør af ydelsesbeskrivelse: Arbejdsmiljøkoordinering 2014, pkt. 1.

I medfør af de i rådgiverkontrakten anførte optioner, kan rådgiverkontrakten desuden omfatte følgende:

- Byggeledelse under udførelsen

- Fagtilsyn under udførelsen

- Projektopfølgning under udførelsen

- Byggeledelse i forbindelse med aflevering

- Fagtilsyn i forbindelse med aflevering

- Projektopfølgning i forbindelse med aflevering

- Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen

- 5-års eftersyn.

Desuden har By & Havn option på at udvide rådgiveransvaret iflg. rådgiverkontrakten. Rådgiveransvaret er i rådgiverkontrakten begrænset til 2 gange det aftalte rådgiverhonorar, inkl. evt. udnyttede optioner eller indgåede aftaler om ændringer, dog mindst 2,5 mio. DKK, men vil ved udnyttelse af optionen blive udvidet til det aftalte rådgiverhonorar, inkl. evt. udnyttede optioner eller indgåede aftaler om ændringer, dog mindst 5,0 mio. DKK.

Afsnit nummer: II.2.11)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Der foretages ændring i den afsluttende del af afsnittet. Ændringen består i en tilføjelse af en oplysning om en yderligere option for By & Havn.
I stedet for:

Optionerne består af følgende ydelser med henvisning til ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019:

- Pkt. 7.1: Byggeledelse under udførelsen

- Pkt. 7.2: Fagtilsyn under udførelsen

- Pkt. 7.3: Projektopfølgning under udførelsen

- Pkt. 8.1: Byggeledelse i forbindelse med aflevering

- Pkt. 8.2: Fagtilsyn i forbindelse med aflevering

- Pkt. 8.3: Projektopfølgning i forbindelse med aflevering

- Pkt. 9.35: Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen

- Pkt. 9.66: 5-års eftersyn.

Læses:

Optionerne består af følgende ydelser med henvisning til ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019:

- Pkt. 7.1: Byggeledelse under udførelsen

- Pkt. 7.2: Fagtilsyn under udførelsen

- Pkt. 7.3: Projektopfølgning under udførelsen

- Pkt. 8.1: Byggeledelse i forbindelse med aflevering

- Pkt. 8.2: Fagtilsyn i forbindelse med aflevering

- Pkt. 8.3: Projektopfølgning i forbindelse med aflevering

- Pkt. 9.35: Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen.

- Pkt. 9.66: 5-års eftersyn.

Desuden har By & Havn option på at udvide rådgiveransvaret iflg. rådgiverkontrakten. Rådgiveransvaret er i rådgiverkontrakten begrænset til 2 gange det aftalte rådgiverhonorar, inkl. evt. udnyttede optioner eller indgåede aftaler om ændringer, dog mindst 2,5 mio. DKK, men vil ved udnyttelse af optionen blive udvidet til det aftalte rådgiverhonorar, inkl. evt. udnyttede optioner eller indgåede aftaler om ændringer, dog mindst 5,0 mio. DKK.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer