Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Brabrand: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 112-294018

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Bergholt Sommer
E-mail: ase@bechbruun.com
Telefon: +45 25263361
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eec6218e-1536-4b92-a5f1-40a77c78178d/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om strategisk rådgivning (genudbud)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning, udvikling og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune. Rådgivningen kan i relation til dette blandt andet omfatte:

— Udarbejdelse af udviklingsplaner og planprocesser

— Strategisk byudvikling - herunder procesledelse af større udviklingsprojekter

— Byplanfaglig viden om de krav og løsninger, der stilles til fremtidens byudvikling på lokalt og globalt niveau

— Styring af processer omkring byudvikling herunder planprocesser

— Tids- og etapeplaner herunder udbudsstrategier

— Markedsforståelse

— Gennemførelse af processer med inddragelse af interessenter, herunder borgere

— Omdannelse af politiske visioner til fysiske koncepter, herunder rådgivning om håndtering af de politiske processer

— Udarbejdelse af studier, der viser muligheder for udvikling af arealer, herunder i forhold til arkitektur og planlægning

— Tværfagligt projektarbejde omkring byudvikling.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71245000 Godkendelse af planer, arbejdstegninger og specifikationer
71243000 Udkast til planer (systemer og integration)
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning, udvikling og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune. Rådgivningen kan i relation til dette blandt andet omfatte:

— Udarbejdelse af udviklingsplaner og planprocesser

— Strategisk byudvikling - herunder procesledelse af større udviklingsprojekter

— Byplanfaglig viden om de krav og løsninger, der stilles til fremtidens byudvikling på lokalt og globalt niveau

— Styring af processer omkring byudvikling herunder planprocesser

— Tids- og etapeplaner herunder udbudsstrategier

— Markedsforståelse

— Gennemførelse af processer med inddragelse af interessenter, herunder borgere

— Omdannelse af politiske visioner til fysiske koncepter, herunder rådgivning om håndtering af de politiske processer

— Udarbejdelse af studier, der viser muligheder for udvikling af arealer, herunder i forhold til arkitektur og planlægning

— Tværfagligt projektarbejde omkring byudvikling.

Idet opgavernes karakter og omfang ikke kendes og dermed ikke kan fastslås på forhånd, vurderes det ikke at være muligt at foretage en yderligere opdeling af rammeaftalerne i delaftaler..

Ordregiver tilsigter at indgå op til 4 parallelle rammeaftaler.

Rammeaftalen løber som udgangspunkt i 3 år med mulighed for forlængelse med et år.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv hverken for den enkelte rammeaftaleholder eller for de 4 rammeaftaleholdere tilsammen. Tilbudsgiverne er således ikke garanteret en minimumsomsætning, såfremt de opnår tildeling af en rammeaftale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, bestående af delkriterierne "Tilbudte nøglepersoner" (60 %) og "Beskrivelse af varetagelse af opgaven" (40 %) / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for 1 års forlængelse (ud over de 36 måneder).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 030-073656
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale om strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/05/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 7
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: SLETH A/S
CVR-nummer: 32154557
Postadresse: Sonnesgade 11, 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: an@sleth.dk
Telefon: +45 29202981
Internetadresse: www.sleth.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Rammeaftale om strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
17/05/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 7
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: C.F. Møller Danmark A/S
CVR-nummer: 29244391
Postadresse: Europaplads 2, 11
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: slb@cfmoller.com
Telefon: +45 30168417
Internetadresse: www.cfmoller.com
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Rammeaftale om strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
04/05/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 7
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: TRANSFORM ApS
CVR-nummer: 31869722
Postadresse: Vesterbro Torv 3, 3.
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: office@transform.dk
Telefon: +45 87300114
Internetadresse: www.transform.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Betegnelse:

Rammeaftale om strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/05/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 7
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Grandville ApS
CVR-nummer: 37576964
Postadresse: Store Torv 14, 1.
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: peter@grandville.dk
Telefon: +45 60439300
Internetadresse: www.grandville.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2:

— Tilbudsgiver i forbindelse med udøvelsen af erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

— Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klager skal samtidig med indgivelse af klagen indbetale et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer