Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg

2021/S 113-295700

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Eskild Aunstrup
E-mail: esa@biofos.dk
Telefon: +45 29362143
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/157260310.aspx
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog: Sand- og fedtfang Renseanlæg Avedøre, totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

BIOFOS forventer ultimo august at skulle udbyde og implementere en løsning til sand- og fedtfang på Renseanlæg Avedøre.

BIOFOS inviterer i den forbindelse til markedsdialog for at informere potentielle tilbudsgivere om projektet. Dialogen skal samtidig skabe en god ramme for tilbudsgiveres interesse i projektet.

Efter dialogen forventes opgaven at blive udbudt i totalentreprise med levering af en løsning til sand- og fedtfang til Renseanlæg Avedøre.

Forskellige konstellationer af tilbudsgivere opfordres til at deltage f.eks. et team af en rådgivervirksomhed og en entreprenørvirksomhed, en virksomheds eget team eller en anden konstellation, der kan levere en løsning til sand- og fedtfang til Renseanlæg Avedøre i totalentreprise.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42996000 Spildevandsrensningsudstyr
45232421 Anlæg til spildevandsbehandling
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Renseanlæg Avedøre

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dialogmødet afholdes den 22. juni 2021 kl. 10.00 til 11.30 på BIOFOS Renseanlæg Avedøre.

Der vil også være mulighed for at deltage online via Microsoft Teams.

Virksomheder, der er interesseret i at deltage i dialogen, kan tilmelde sig via udbudssystemet Mercell med angivelse af deltagerantal, e-mailadresser på de personer i virksomheden, som ønsker at deltage og om deltagelse er ved fremmøde på Renseanlæg Avedøre eller online via Microsoft Teams.

Der kan maksimalt deltage 2 deltagere pr. tilbudsgiver/team.

Efter tilmeldingsfristen vil de angivne e-mailadresser modtage et link til mødet.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
27/08/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer