Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Grevinge: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme

2021/S 113-297997

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 094-248345)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Varme A/S
CVR-nummer: 34203563
Postadresse: Hovedgaden 39
By: Grevinge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4571
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Hardam
E-mail: cgh@chardam.dk
Telefon: +45 42607900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
Internetadresse for køberprofilen: www.odsherredforsyning.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprise på projekt- og løbende vedligeholdelsesarbejde af anlægsarbejde og ledningsføring samt forbrugerinstallationer inkl. projekt: "Fjernvarme Rørvig og Fårevejle” til Odsherred Forsyning

Sagsnr.: Totalentreprise på Projekt- og løbende vedligeholdelsesarbejde af Anlægsarbejde og Ledningsføring sa
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører totalentreprise for indkøb og levering af anlægsarbejde og ledningsføring (entreprenørarbejde, rør, svejsning) samt forbrugerinstallationer (Units) til Odsherred Forsyning. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet, direktiv 2014/25/EU, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Odsherred Forsyning står overfor flere nye anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet i Odsherred Kommune. Denne rammeaftale vil dermed indenfor de næste 4 år + option på 4 x 12 måneder, omfatte flere større og mindre fjernvarmeprojekter til nye fjernvarmeområder samt reparationer og udvidelse af eksisterende ledningsnet fra 1. januar 2023. Udover de beskrevet fjernvarmeprojekter Rørvig og Fårevejle vil der i aftale perioden komme flere projekter af nyetablering samt udvidelse af nuværende fjernvarmenet og større reparationsprojekter. Disse tildelinger på rammeaftalen vil blive udført i miniudbud, hvis disse har en økonomisk ramme på mere end 3 mio. DKK. Miniudbud vil blive udbudt ud fra et projektforslag efter de er godkendt af Odsherred Kommune. Dette udbud vil danne grundlag for de 2 første projekter, idet tilbudsgivere foruden tilbud på rammeaftalens enhedspriser og kvalitetssikring, også skal give tilbud på projektforslag af etablering af fjernvarme til henholdsvis Rørvig og Fårevejle jf. bilag 2.1 projektforslag Rørvig og 2.2 projektforslag Fårevejle. Disse projekttilbud vil sammen med tilbud på rammeaftalen danne baggrund for den samlede evaluering for rammeaftalens indgåelse. Hovedtidspunkt for igangsættelse af projektet for Rørvig skal ske så fjernvarme kan ibrugtages hos tilsluttede borgere senest 1. september 2022. Tildeling af Rørvig projektet forudsætter at bygherre får kommunal godkendelse til projektet. En forsinkelse af større varighed kan medføre forlængelse af hovedtidspunktet for ibrugtagning. Tilbudsgiver skal dermed være samarbejdsvillig med bygherre og tredjepart (entreprenør af teknisk anlæg og installationer) for at tidsplanen overholdes. Kundeinstallationer er omfattet af rammeaftalen. En separat arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse for kundeinstallationer, vil modtages løbende i kontraktperioden, når forsyningen modtager bestilling fra husstande om etablering af fjernvarme. Undtaget fra udbuddet er:

- Entreprenørarbejde i forbindelse med varmecentraler

- Løbende renovering og nyanlæg af eksisterende fjernvarmeledninger år 2021 og 2022

- Ovennævnte undtagelser kan og er omfattet af andre aftaler.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/06/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 094-248345

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:

Dato: 5. juli 2021

Tid: 09.00

Sted: Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Jf. bestemmelserne i tilbudslovens § 7, kan de bydende være til stede ved åbningen af tilbuddene den 5. juli kl. 09.00.

Læses:

Dato: 6. juli 2021

Tid: 10.00

Sted: Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Jf. bestemmelserne i tilbudslovens § 7, kan de bydende være til stede ved åbningen af tilbuddene den 6. juli kl. 10.00.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer