Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Haderslev: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme

2021/S 119-316078

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Haderslev Fjernvarme A.m.b.a.
CVR-nummer: 58061212
Postadresse: Fjordagervej 15
By: Haderslev
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktperson: Bjarne Hunderup
E-mail: bjh@fjho.dk
Telefon: +45 30851352
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fjho.dk
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende anlægs- og smedearbejder til Udvidelsesplan Haderslev

Sagsnr.: 2021/S 047-119027
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bestyrelsen for Haderslev Fjernvarme har besluttet at udarbejde et projekt for en udvidelse af fjernvarmens forsyningsområde og det netop indgåede forlig understøtter dette projekt, da forliget indeholder et forholdsvist stort tilskud til at skrotte olie- og gasfyr samt tilskud til at fjernvarmen kan etablere fjernvarmeledninger i de nuværende naturgasområder. Potentialet for nye fjernvarmekunder ligger på 3 300 boliger, der ligger i Haderslev, Starup og Marstrup, hvilket deles op i 12 delområder. 4 udbud; Haderslev By Vest, Haderslev By, Starup og Marstrup.

Planen indebærer, at den grønne biomasse varme (biomasseanlæg) også kommer til at forsyne boligerne i udvidelsesområderne. Og for at få varmen ud til de 3 300 nye kunder, skal der lægges 62 kilometer nye fjernvarmeledninger ud.

Haderslev Fjernvarme har, indsendt et samlet projektforslag for fjernvarmeforsyning af de gasforsynede områder i Haderslev By. Vi forventer, at kunne realisere hovedparten af planen indenfor 5 år.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Haderslev, Starup og Marstrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bestyrelsen for Haderslev Fjernvarme har besluttet at udarbejde et projekt for en udvidelse af fjernvarmens forsyningsområde og det netop indgåede forlig understøtter dette projekt, da forliget indeholder et forholdsvist stort tilskud til at skrotte olie- og gasfyr samt tilskud til at fjernvarmen kan etablere fjernvarmeledninger i de nuværende naturgasområder. Potentialet for nye fjernvarmekunder ligger på 3 300 boliger, der ligger i Haderslev, Starup og Marstrup, hvilket deles op i 12 delområder. 4 udbud; Haderslev By Vest, Haderslev By, Starup og Marstrup.

Planen indebærer, at den grønne biomasse varme (biomasseanlæg) også kommer til at forsyne boligerne i udvidelsesområderne. Og for at få varmen ud til de 3 300 nye kunder, skal der lægges 62 kilometer nye fjernvarmeledninger ud.

Haderslev Fjernvarme har, indsendt et samlet projektforslag for fjernvarmeforsyning af de gasforsynede områder i Haderslev By. Vi forventer, at kunne realisere hovedparten af planen indenfor 5 år.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 047-119027
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

DK-Haderslev: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/05/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Munck Forsyningsledninger A/S
CVR-nummer: 10977134
Postadresse: Tulibvej 1B
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: pj@munck.dk
Telefon: +45 76409210
Internetadresse: www.munck.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer