Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 119-316565

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100 , Att: Marie Jepsen, København K 1401, Danmark. Telefon: +45 72554367. Mailadresse: Marie.Jepsen@krfo.dk

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 31.5.2021, 2021/S 103-272531)

Vedr:
CPV:71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed, 71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed, 71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, 71315400 Bygningsinspektion, 71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder, 71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri, 79111000 Juridisk rådgivning

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Bygningsinspektion

Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder

Rådgivning i forbindelse med byggeri

Juridisk rådgivning

Uafsluttet procedure
Kontrakten er ikke blevet tildelt
Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

Yderligere supplerende oplysninger

Kriminalforsorgen har besluttet at annullere udbuddet af rammeaftale om arkitekt- og ingeniørrådgivning samt bygningssyn vedrørende Kriminalforsorgens bygninger, idet vi ønsker at foretage små justeringer i udbudsbekendtgørelsen.

Der vil blive igangsat en ny prækvalifikationsrunde hurtigst muligt. I den forbindelse vil der kun blive foretaget minimale ændringer i det eksisterende prækvalifikationsmateriale.

« Tilbage til oversigten over alle licitationer