Aktuelle nyheder om byggebranchen - Andet

Biler skal sladre om vejenes tilstand

Biler skal sladre om vejenes tilstand

Nyt projekt vil indsamle data fra sensorer i almindelige personbiler og udvikle modeller til at vurdere vejenes tilstand. Slitagen af veje kan dermed opdages og udbedres langt tidligere

Del artiklen på

Moderne biler er udstyret med en lang række sensorer, der indsamler mange forskellige data under kørslen. Disse data kan - direkte eller indirekte - relateres til tilstanden på den specifikke vej, som bilen kører på.

Indsamling og efterbehandling af disse data fra bilerne skaber en helt ny mulighed; At udnytte tidligere uudnyttede datakilder til løbende og automatiseret tilstandsmåling af det danske vejnet.

Det er formålet med projektet LiRA (Live Road Assessment), som Innovationsfonden har investeret 12 mio. kr. i.

Store potentiele besparelser
Med machine learning vil der blive udviklet en omfattende matematisk model, som gør det muligt at vurdere vejenes fysiske tilstand. Dette kan revolutionere den måde vejinfrastrukturen bliver vedligeholdt og kan dermed give store besparelser.

Modellen vil eksempelvis kunne udpege skader på veje, der udvikler sig hurtigere end konventionelle tilstandsmålinger udføres. Og den vil desuden kunne levere data om vejens tilstand i vinterhalvåret, hvor konventionelle målinger ikke udføres på grund af ugunstige vejrforhold.

- Det er ambitionen, at nyskabelsen i dette projekt vil lede til en revolution af tilstandsmålinger af danske veje. Derudover vil der ud fra det nye projekt løbende kunne analyseres udledning af støj og CO2, som kan anvendes som input i vedligeholdelsesstrategier og bidrage til samfundsøkonomiske beregninger, siger Matteo Pettinari, der er specialist i Vejdirektoratet og projektleder på LiRA-projektet.

Projektet er et samarbejde mellem Vejdirektoratet, GreenMobility A/S, DTU Byg, DTU Compute og Sweco Danmark A/S. Data indsamles af GreenMobility's bilflåde og vil blive analyseret af software udviklet på DTU som leverer tilstandsinformationer, som Vejdirektoratet og Sweco anvender i deres asset management systemer.

Innovationsfonden har investeret 12 mio. kr. i projektet, som har et samlet budget på 18 mio. kr. Projektet skal løbe i ca. 3,5 år.

-jhn

Læs mere her

Læs mere om Andet

14/2 2019