left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder

Licitationer

BygTek giver her et overblik over de seneste EU licitationer fra Danmark i kategorien Byggeri og Fast Ejendom.


» Call for Tender under the SQS — Category 5 — Offshore investigations for KBH02: Danmark-Fredericia
Udstedende Myndighed: Energinet Eltransmission A/S
Publikationsdato: 01/03/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 041-103632

» Blødbundsarbejder Ringsted-Femern Banen: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Banedanmark
Publikationsdato: 01/03/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 041-103502

» Bygninger og anlægsarbejde ifbm. etablering af varmepumpeanlæg: Danmark-Viborg
Udstedende Myndighed: Energi Viborg Kraftvarme A/S
Publikationsdato: 01/03/2021 | Frist: 30/03/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 041-103481

» Tildelingsbekendtgørelse vedrørende bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt uddannelsesbyggeri: Danmark-Odense
Udstedende Myndighed: Tietgenskolen
Publikationsdato: 01/03/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 041-103158

» Taksator for Bygningsstyrelsen: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Bygningsstyrelsen
Publikationsdato: 01/03/2021 | Frist: 29/03/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 041-102761

» AL2bolig afd. 156, realisering af helhedsplan. Udbud af totalrådgivning: Danmark-Tilst
Udstedende Myndighed: AL2bolig
Publikationsdato: 01/03/2021 | Frist: 31/03/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 041-102722

» Boligselskabet Bomidtvest, renovering af Østbyen afd. 630 område A - udbud af totalentreprise: Danmark-Ikast
Udstedende Myndighed: Boligselskabet Bomidtvest
Publikationsdato: 01/03/2021 | Frist: 16/03/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 041-101831

» Vandpartner 2.0 planlægning AAV: Danmark-Viby
Udstedende Myndighed: Aarhus Vand A/S
Publikationsdato: 26/02/2021 | Frist: 22/03/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 040-101186

» Høring om udbud af vagtydelser i forbindelse med ibrugtagning af Fjerbane Øst: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Banedanmark
Publikationsdato: 26/02/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 040-101006

» Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde 2021 (tildeling): Danmark-Odense
Udstedende Myndighed: Vandcenter Syd A/S
Publikationsdato: 26/02/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 040-100840

» Udbud af geotermi turnkey for Aalborg Forsyning: Danmark-Vodskov
Udstedende Myndighed: Nordjyllandsværket A/S
Publikationsdato: 26/02/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 040-100824

» Attemose - 22 indvindingsboringer: Danmark-København
Udstedende Myndighed: HOFOR A/S
Publikationsdato: 26/02/2021 | Frist: 24/03/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 040-100786

» Udbud af gulvservice ydelser i forbindelse med flyttelejligheder - puljerne 3-7: Danmark-København
Udstedende Myndighed: fsb
Publikationsdato: 26/02/2021 | Frist: 19/03/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 040-100439

» Vandpartner 2.0 - rådgivning Favrskov Spildevand, (FS-R1): Danmark-Hammel
Udstedende Myndighed: Favrskov Spildevand A/S
Publikationsdato: 26/02/2021 | Frist: 22/03/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 040-100407

» Tender for the Service Agreement of Mass Spectrometer Systems: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Statens Serum Institut
Publikationsdato: 26/02/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 040-100130

» Kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med udviklingsselskabet By & Havn I/S' renovering og ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Publikationsdato: 26/02/2021 | Frist: 25/03/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 040-099298

» Analyse og risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer: Danmark-Odense
Udstedende Myndighed: Miljøstyrelsen
Publikationsdato: 26/02/2021 | Frist: 25/03/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 040-099016

» Udvidelse af udlændingecenter Ellebæk: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og Kapacitet, Koncern Ejendomme
Publikationsdato: 26/02/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 040-096966

» Ny bygning 313: Danmark-Kgs. Lyngby
Udstedende Myndighed: Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Publikationsdato: 26/02/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 040-096956

» Totalentreprise - Parkbyen, 124 familieboliger i Aalborg: Danmark-Hjørring
Udstedende Myndighed: Boligselskabet Nordjylland
Publikationsdato: 26/02/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 040-096955