Aktuelle nyheder

Licitationer

BygTek giver her et overblik over de seneste EU licitationer fra Danmark i kategorien Byggeri og Fast Ejendom.


» Markedsdialog - ventiler og drev: Danmark-København
Udstedende Myndighed: I/S Amager Ressourcecenter
Publikationsdato: 27/11/2020 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2020/S 232-573437

» Totalrådgiverudbud - renovering, om- og nybyggeri på Strandskolen i Greve: Danmark-Greve
Udstedende Myndighed: Greve Kommune, Center for Teknik og Miljø
Publikationsdato: 27/11/2020 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2020/S 232-572313

» DT-DV.R002 Rammeaftale. Administration af særtransporter 2021 - 2024: Danmark-Skanderborg
Udstedende Myndighed: Vejdirektoratet
Publikationsdato: 27/11/2020 | Frist: 12/01/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2020/S 232-571407

» Totalrådgivning: Danmark-Horsens
Udstedende Myndighed: Andelsboligforeningen Odinsgaard
Publikationsdato: 27/11/2020 | Frist: 06/01/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2020/S 232-571263

» Busterminal Dybbølsbro, København: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Vejdirektoratet
Publikationsdato: 27/11/2020 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2020/S 232-571193

» Asfaltudbud 2020: Danmark-Roskilde
Udstedende Myndighed: Roskilde Kommune
Publikationsdato: 27/11/2020 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2020/S 232-569255

» Begrænset udbud af rammeaftaler på håndværkerydelser for Tårnby Kommune: Danmark-Kastrup
Udstedende Myndighed: Tårnby Kommune
Publikationsdato: 27/11/2020 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2020/S 232-569070

» Renovering af eksisterende belysningsanlæg og etablering af gadelys langs eksisterende veje, stier og pladser 2020-2024: Danmark-Horsens
Udstedende Myndighed: Renovering af eksisterende belysningsanlæg og etablering af gadelys langs eksisterende veje, stier og pladser 2020-2024
Publikationsdato: 27/11/2020 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2020/S 232-569054

» Byggemodning af boligområde lokalplan 1020 i malling etape 2: Danmark-Brabrand
Udstedende Myndighed: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Publikationsdato: 27/11/2020 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2020/S 232-569040

» Totalentreprise ifm. nedrivning af 5 højhuse i Brøndby Strand Parkerne: Danmark-Frederiksberg
Udstedende Myndighed: Brøndby Almene Boligselskab ("BAB"), afdeling Rheumpark / v. administrator DAB
Publikationsdato: 27/11/2020 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2020/S 232-569027

» Teatergrunden, Østre Gasværk - grundvands- og jordhåndtering: Danmark-Nordhavn
Udstedende Myndighed: NRE Copenhagen A/S
Publikationsdato: 27/11/2020 | Frist: 06/01/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2020/S 232-568808

» Annulleringsbekendtgørelse på stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk - ARGO I/S: Danmark-Roskilde
Udstedende Myndighed: ARGO I/S - KVV Vedligehold
Publikationsdato: 25/11/2020 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2020/S 230-568138

» Genudbud af stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk - ARGO I/S: Danmark-Roskilde
Udstedende Myndighed: ARGO I/S - KVV Vedligehold
Publikationsdato: 25/11/2020 | Frist: 22/12/2020 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2020/S 230-568120

» Udbud af jord- og montagearbejder: Danmark-Kolding
Udstedende Myndighed: TREFOR Vand A/S
Publikationsdato: 25/11/2020 | Frist: 22/12/2020 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2020/S 230-567954

» Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde 2021 (prækval): Danmark-Odense
Udstedende Myndighed: Vandcenter Syd A/S
Publikationsdato: 25/11/2020 | Frist: 22/12/2020 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2020/S 230-567950

» Tender for the Service Agreement of Mass Spectrometer Systems: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Statens Serum Institut
Publikationsdato: 25/11/2020 | Frist: 21/12/2020 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2020/S 230-567256

» Kommende udbud med henblik på restaurering og renovering af Danmarks Nationalbank: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Danmarks Nationalbank
Publikationsdato: 25/11/2020 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2020/S 230-566967

» Udbud af rammeaftale vedr. præfabrikerede pumpestationer: Danmark-Holbæk
Udstedende Myndighed: Fors A/S
Publikationsdato: 25/11/2020 | Frist: 10/12/2020 | Kontrakttype: Varer
Dokument-nr: 2020/S 230-566878

» IT kabling: Danmark-Aarhus
Udstedende Myndighed: Aarhus Kommune
Publikationsdato: 25/11/2020 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2020/S 230-566011

» MU13 - Sorø Bibliotek - pudsreparationer: Danmark-Sorø
Udstedende Myndighed: Sorø Kommune
Publikationsdato: 25/11/2020 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2020/S 230-565914