Aktuelle nyheder - Andet

Dansk økonomi er trods krigen i Ukraine bomstærk

Dansk økonomi er trods krigen i Ukraine bomstærk

Regeringen forventer ’et markant faldende skattetryk’ fra 47,4 procent i både 2020 og 2021 til 43,3 procent i 2022

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Finansministeriets Økonomiske Redegørelse viser, at ganske vist påvirker krigen i Ukraine også økonomien i Danmark, blandt andet i form af stigende energipriser, men dansk økonomi har et stærkt udgangspunkt til at modstå de økonomiske konsekvenser med en BNP-vækst på knap 3½ procent i 2022. Inflationen forventes at forblive på et forhøjet niveau året ud.

Fremgangen i dansk økonomi bidrager til fortsatte offentlige overskud. I 2021 er den faktiske offentlige saldo opgjort til 2,3 procent af BNP, mens der i 2022 og 2023 skønnes offentlige overskud på henholdsvis 0,6 pct. og 0,2 procent af BNP.

Fremgangen i økonomien og de offentlige overskud nedbringer ØMU-gælden fra cirka 42 procent af BNP ved udgangen af 2020 til skønnet cirka 33 procent af BNP ved udgangen af 2023.

Længe siden på boligmarkedet
I en kommentar til den økonomiske redegørelse skriver skatte- og boligøkonom i Dansk Industri, Bo Sandberg blandt andet, at ’sidste år er længe siden på boligmarkedet’:

- Det er mere usikre tider. Boligrenterne er allerede steget markant i 2022, og det vil særligt påvirke efterspørgslen og kreditvurderingerne i de konjunkturfølsomme markeder for ejerlejligheder og sommerhuse. I december-redegørelsen ventede regeringen nominelle boligprisstigninger på 3,3 procent i 2022. Det skøn er nu ganske vist opjusteret til +4,8 procent, hvilket dog primært må tilskrives den tid, som allerede er gået, nemlig et fortsat meget stærkt 1. kvartal på boligmarkedet, siger Bo Sandberg.

Inflation er steget med raketfart
Nok så væsentligt er det, at inflationen er steget med raketfart til 6,7 procent, som er tæt på de højeste forbrugerprisstigninger, der er set, siden Danmark indførte fastkurspolitik i 1982:

- Det betyder samtidig indirekte et gennemsnitligt fald i de reale boligpriser 2022, når man renser for inflationen. Det fortsat lave boligudbud slører nogle af de andre tendenser på boligmarkedet, men med stigende renter og inflation er boligbyrden nu også ved at kravle opad. Og det er værd at bemærke, at skønnet for boligprisstigningerne i 2023 nu er sænket fra 2,8 procent i december til nu 0,9 procent. Og netop i 2023 er det også forventningen, at de nye boligskatter allerede begynder at præge prisdannelsen især for ejerlejligheder, siger Bo Sandberg.

Faldende skattetryk
Han peger i øvrigt på, at regeringen forventer ’et markant faldende skattetryk’ fra 47,4 procent i både 2020 og 2021 til 43,3 procent i 2022:

- Nu må vi se, om forventningens glæde endnu engang bliver den største. Hvis det faldende skattetryk i 2022 faktisk realiseres, skal den primære forklaring findes udenfor skattesystemet, idet BNP i 2022 – trods krig og inflation - ventes at vokse kraftigere end de offentlige indtægter. Selskabsskatten ramte all-time-high i 2021 med 3,8 procent af BNP, men i et noget sværere økonomisk år 2022 med både krig, inflationspres og stigende materialepriser ventes nu et mere ’normal’ selskabsskatteprovenu på 3,0 procent af BNP, siger DI´s skatte- og boligøkonom.


Læs mere om Andet

15/5 2022