Aktuelle nyheder - Andet

Danske lønmodtagere betaler 67 procent højere marginalskat end OECD-gennemsnit

Danske lønmodtagere betaler 67 procent højere marginalskat end OECD-gennemsnit

Forleden kom formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard med et forslag om, at marginalskatten skal stige, men det falder ikke i god jord hos Dansk Industri.

Del artiklen på


Af Dan Bjerring
Christiansborg

I en kommentar til den årlige ’Taxing Wages” rapport fra den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation OECD om skatten på arbejde i OECD-landene siger skatteøkonom Bo Sandberg i Dansk Industri blandt andet, at mange års skattereformer betyder, at Danmark ’ligger et godt sted midt i feltet’, hvad gennemsnitsskatten på arbejde angår:

- Men stadig for højt på marginalskatten for højtlønnede, siger han.
Forleden kom formaden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard med et forslag om, at marginalskatten skal stige, men det falder altså ikke i god jord hos Dansk Industri.

Samlet er skatten uændret
Ifølge OECD var det gennemsnitlige skattetryk på arbejde uændret på 34,6 procent i både 2020 og 2021, opgjort som skattens procentandel af lønomkostningerne for en enlig lønmodtager med gennemsnitsindkomst i de forskellige OECD-lande.

- I 2021 steg er skattetrykket på arbejde steget i 24 OECD-lande, herunder Danmark. I en del lande er der i 2021 sket en tilbagevenden til mere normale tider ovenpå corona-pandemiens ekstraordinære tiltag i 2020. Skattetrykket på arbejde er dog også faldet i 12 OECD-lande, og samlet er gennemsnitsskatten på arbejde i OECD stort set uændret på 34,6 procent, siger DI´s skatteøkonom.

35,5 procent i Danmark
OECD har opgjort skattetrykket på arbejde i Danmark i 2020 til 35,5 procent, og det er relativt tæt på gennemsnittet blandt OECD-landene på 34,6 procent.

- For en enlig lønmodtager uden børn og med gennemsnitsindkomst er den danske skat på arbejde steget en smule fra 35,3 procent i 2020 til 35,5 procent i 2021, og det er lidt højere end OECD-snittet. Efter mange års skattereformer med sænket skat på arbejde siden 2001, ligger Danmark efterhånden fint midt i feltet for de fleste lønmodtagergrupper, siger Bo Sandberg.

Lidt over og under
Gennemsnitsskatten i Danmark ligger lidt over OECD-gennemsnittet og lidt under EU-gennemsnittet.

Samtidig er mange lønmodtagere også løftet ud af topskattepligten i takt med at topskattegrænsen er hævet, senest fra 544.800 kroner i 2021 til 552.500 kroner i 2022:
- Men dermed er forhøjelsen af topskattegrænsen også færdigindfaset i denne omgang. Danmark stadig skiller sig stadig negativt ud på den højeste marginalskat for de cirka 450.000 personer, der betalte topskat i 2021...

På målfoto foran Sverige
Marginalskatten for en dansk lønmodtager med en indkomst 67 procent højere end gennemsnittet, er ifølge OECD på 55,5 procent af bruttolønnen mod 39,0 procent som OECD-gennemsnit.

For høje indkomster har kun Belgien med 59,0 procent en højere marginalskat på arbejde end Danmark:

- Det er dog blot på målfoto, at vi i denne opgørelse ligger foran Sverige på tredjepladsen med 55,3 procent. Når DI fortsat arbejder for lavere skat på arbejde, er det i høj grad også for de indenlandske incitamenter omkring arbejdsudbud. Samtidig er det vigtigt at holde fast i at den efterhånden ret gennemsnitlige danske skat på arbejde ikke forhindrer os i at have verdens højeste samlede skattetryk blandt andet på grund af høje indirekte skatter som moms og punktafgifter samt nogle af verdens højeste kapitalskatter, siger Bo Sandberg.

Læs mere om Andet

25/5 2022