Aktuelle nyheder om byggebranchen - Andet

Flere unge vælger en erhvervsuddannelse

Flere unge vælger en erhvervsuddannelse

I år har 19,4 procent af eleverne i 9. og 10. klasse søgt ind på en erhvervsuddannelse. En positiv udvikling, mener branchen, men arbejdet med at vende erhvervsuddannelsernes ry er langt fra slut

Del artiklen på

Ansøgningsfristen for de unges uddannelsesvalg var 1. marts, og i 2018 har næsten 20 % af eleverne i 9. og 10. klasse valgt at søge ind på en erhvervsuddannelse. Det viser helt nye tal fra Undervisningsministeriet. Det tyder altså på, at de senere års tendens til, at stadig flere unge fravælger en erhvervsuddannelse, er ved at vende.

Helt præcist er det 19,4 % af de unge, der i år har søgt ind på en erhvervsuddannelse mod 18,5 % sidste år. Det er en stigning på knap et procentpoint og den højeste andel siden 2014. Udviklingen ses i hele landet, men erhvervsuddannelserne er særligt populære i Nordjylland, hvor andelen af unge, der har søgt ind, er steget med hele to procentpoint.

Hos både SMVdanmark og TEKNIQ, der repræsenterer de danske el- og vvs-installationsvirksomheder, glæder man sig over udviklingen. Målet er dog langt fra nået, og branchen efterspørger stadig et øget politisk fokus og en fortsat målrettet indsats med at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for de unge.

Vi kommer til at mangle faglærte
En undersøgelse fra Danmarks Vækstråd har vist, at vi kommer til at mangle op imod 85000 faglærte i 2025, og selvom de nye tal fra Undervisningsministeriet viser en positiv udvikling, er der stadig lang vej endnu til at få dækket det fremtidige behov for faglærte. Erhvervsuddannelsesreformen har desuden en målsætning om, at mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

- Allerede i dag har mange SMV’ere udfordringer med at kunne ansatte den arbejdskraft, der skal til, hvis de skal udvikle deres virksomhed. Det er derfor vigtigt, at vi får øget interessen for at tage en erhvervsuddannelse, og at vi investerer i, at erhvervsuddannelserne er et attraktivt uddannelsesvalg, siger SMVdanmarks adm. direktør Ane Buch.

Også Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ Installationsbranchen, pointerer, at målet ikke er nået endnu:

- Heldigvis begynder vi at se konkrete eksempler på, at man fra politisk hold tager udfordringen alvorligt. Men skal vi for alvor formå at åbne flere dygtige unges interesse for erhvervsskolerne, er det nødvendigt at sætte langt tidligere ind i folkeskolerne – blandt andet gennem et større samarbejde mellem skoler, erhvervsliv og studievejledere.

Fakta
Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse, er steget fra 18,5 pct. i 2017 til 19,4 % i år - svarende til ca. 560 flere elever

Næsten hver tredje elev, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse, vælger EUX

Andelen af 9. klasseelever, der søger 10. klasse, er steget en lille smule

Knap 3 ud af 4 unge vælger en gymnasial uddannelse.

-aft

Læs mere om Andet

21/3 2018