Aktuelle nyheder - Byggeri

30 milliarder til grønne renoveringer- Coronakrisen har gjort det helt afgørende, at at vi allerede på kort sigt kan komme i mål med at renovere hele 72.000 boliger , lyder det fra boligminister Kaare Dybvad Bek.Foto:JHN

30 milliarder til grønne renoveringer

Regeringen har med et bredt flertal i Folketinget besluttet at afsætte 30,2 mia. kroner til grønne renoveringer af almene boliger - Arbejderne sættes i gang med det samme og det bliver et krav at hver 7. ansat er lærling

Del artiklen på

Samfund - Grønne almene boliger

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Sikandar Siddique (UFG) besluttet at afsætte 30,2 mia. kroner til grønne renoveringer af almene boliger frem mod 2026.

- Denne aftale sikrer, at vi allerede på kort sigt kan komme i mål med at renovere hele 72.000 boliger. Vi har en unik almen boligsektor i Danmark, som vi skal værne om. Derfor er jeg meget glad for, at et bredt politisk flertal nu står bag en aftale, der vil løfte sektoren markant og sikre bedre boliger til lejerne frem mod 2026. Samtidig står vi i en usædvanlig situation som følge af coronakrisen, der har gjort det helt afgørende, at vi nu fremrykker investeringer for 18,4 mia. kroner, siger boligminister Kaare Dybvad Bek.

Går i gang med det samme
Med aftalen sættes der allerede nu gang i en ekstraordinær og hurtig afvikling af Landsbyggefondens venteliste, hvortil der afsættes 18,4 mia. kroner i 2020 og 2021. Ventelisteprojekterne gennemgår en to-delt grøn screening og revurdering, som betyder, at projekter med grønne tiltag stiger, således at op mod 85-90 pct. af renoveringerne i fremtiden vil indeholde grønne tiltag. Afviklingen af ventelisten skal holde gang i dansk økonomi og sikre beskæftigelsen i kølvandet på coronakrisen.

Omkring 1 mio. danskere bor i dag i en almen bolig, og den almene sektor er derfor en vigtig krumtap i den danske boligmasse. Tusindvis af lejere kan nu se frem til, at der bliver taget hul på de tiltrængte renoveringer.

Grøn genopretning
Aftalen er første skridt i en grøn genopretning og betyder et strukturelt skifte i Landsbyggefondens støttesystem, hvor et nyt grønt støttekriterium, en ny grøn garanti og en forsøgspulje giver en grønnere almen sektor i fremtiden.

- Aftalen er ikke kun den største samlede boligaftale nogensinde. Det er også den grønneste og udgør et strukturelt skifte i tilgangen til renoveringer af almennyttige boliger. Renoveringer af de almene boliger bliver i fremtiden markant grønnere, og samtidig får vi afprøvet fremtidens bæredygtige løsninger som store varmepumper og intelligent digital styring af energiforbrug i bygninger, som kan have stor betydning for den grønne omstilling på længere sigt, siger Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

- Det er godt, at vi nu får sat tempoet op og et større fokus på klima og bæredygtighed i renoveringer og nybyggeri af vores almene boliger. Bygninger står for 40 procent af vores energiforbrug, og derfor er det vigtigt, at de bliver renoveret klimavenligt og mere bæredygtigt. Jeg er også glad for, at vi får mulighed for at komme i gang med det samme. Det giver en positiv effekt på den grønne omstilling og på arbejdspladser her efter coronakrisen, siger Josephine Fock, politisk leder, Alternativet.

Hurtig start afagørende
- Vi står i en meget alvorlig krise, hvor ledighedskøen i Danmark på kort tid er vokset med næsten 50.000. For Venstre er det helt afgørende, at vi gør, hvad vi kan for at understøtte danske arbejdspladser i hele landet. Jeg er derfor glad for, at den socialdemokratiske regering har lyttet til Venstre, og at regeringen nu er enig med os i, at vi ved at afsætte penge fra Landsbyggefonden til finansiering af en lang række renoveringsprojekter – grønne, sundheds- og tilgængelighedsfremmende – kan holde hånden under danske arbejdspladser i hele landet, siger boligordfører Heidi Bank (V).

- Vi er glade for at få de 18,4 milliarder kroner ud og arbejde. Til gavn for lejerne - og for at sikre arbejdspladser. Meget vigtigt i den krisetid, dansk økonomi står i. Med aftalen vil pengene også komme klimaet til gavn, og det har været en topprioritet for Det Konservative Folkeparti. Vi har sikret, at grønne private aktører kommer til at spille en afgørende rolle i boligaftalen, så det samlede beløb til energirenoveringer bliver langt større end ellers, udtaler boligordfører Mona Juul (K) og klimaordfører Mette Abildgaard (K).

Sikrer 3.400 lærepladser
- Denne aftale indeholder klare aftryk af Enhedslistens politik. For os er det vigtigt, at vi både sikrer markante energiforbedringer, og at aftalen samtidig har en social profil, der kommer de mange mennesker til gode, som har brug for en billig bolig. Det har vi banet vejen for med denne aftale. Desuden får vi nedbragt ventelisten for de mange lejere, der går og drømmer at få renoveret deres bolig. Det sikrer samtidig 3.400 lærepladser, fordi vi i Enhedslisten har krævet, at aftalen løfter et uddannelsesansvar, mens vi afvikler ventelisten, siger boligordfører Søren Egge (EL).

-jhn


Fakta:

Omkring 1 mio. danskere bor i dag i en almen bolig, og den almene sektor er derfor en vigtig krumtap i den danske boligmasse. Tusindvis af lejere kan nu se frem til, at der bliver taget hul på de tiltrængte renoveringer.

Overordneret om aftalen
• Der afsættes 30,2 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor i perioden 2021-2026.
• Heraf fremrykkes 12 mia. kr. til 2020, og der afsættes 6,4 mia. kr. i 2021 til afvikling af hele ventelisten i Landsbyggefonden. Aftalen medfører, at der yderligere skabes incitament til at der energirenoveres for 6 mia. kr. i den almene boligsektor, fordi der udformes en ny grøn garanti. Samlet set vil der med aftalen i alt kunne renoveres for 36 mia. kr. i den almene boligsektor.

Grøn afvikling af ventelisten 2020-2021
• Der er 453 godkendte projekter på ventelisten, som vedrører 72.000 boliger.
• Ventelisteprojekterne gennemgår en to-delt grøn screening og revurdering, som betyder, at projekter med grønne tiltag stiger fra 1/3 til op til 55 pct.

Grønne tiltag i forslaget
• Aftalen betyder et strukturelt skifte mod en grønnere almen sektor.
• Landsbyggefonden skal fremover også prioritere støtte til sager med energibesparende tiltag sammen med sager, der indeholder udbedring af byggeskader og sunde boliger. I dag prioriteres der efter trangskriteriet, hvor det vurderes, hvilke projekter, der har det mest påtrængende behov. Trang og grønne tiltag skal fremover gå hånd i hånd og vurderingen er, at 85 – 90 % af nye projekter vil indeholde grønne tiltag.
• Dette suppleres af to yderligere grønne tiltag:
1. Der etableres en garantiordning i Landsbyggefonden, som skal garantere for rentable energiinvesteringer for op til yderligere 6 mia. kr. Det skal øge incitamentet for beboerne til at foretage energirenoveringer.
2. Pulje på 200 mio. kr. i alt i 2021-2026. i forsøgsmidler til en mere grøn og bæredygtig og digital almen boligsektor bl.a. til forsøg med varmepumper i større bygninger. Heraf afsættes 50 mio. særskilt til digitalisering.

CO2 og Energi
• Aftalen skønnes at medføre en reduktion op til 47.000 tons CO2.*
• Aftalen forventes at sænke energiforbruget med ca. 470 gigawatt/timer, hvilket svarer til varmeforbruget for 38.000 lejligheder.

Tilvejebringelse af flere billige boliger
• Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge, hvilke modeller der bedst kan understøtte tilvejebringelsen af billige boliger.
• Arbejdsgruppen skal undersøge Nybyggerifondens økonomi i de kommende år og vurdere, hvor mange midler der kan aktiveres frem mod 2026.
• Samtidig skal arbejdsgruppen se på, hvordan de billige almene boliger kan blive mere bæredygtige.

Læs mere om Byggeri

20/5 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.