left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

33 deltagere fra arkitekturbiennalen på fælles mission33 lande, der alle har pavillon på den kommende Biennale di Architettura, der er blevet flyttet til 2021, deltager i onlinedialogen.

33 deltagere fra arkitekturbiennalen på fælles mission

For første gang i biennalens 40-årige historie samles de nationale pavilloners kuratorer fra hele verden i et initiativ med fokus på samvær og solidaritet. 'Hvordan skal vi leve sammen?', er det centrale spørgsmål

Del artiklen på

Arkitektur

Den aktuelle dialog blev indledt den 23. maj 2020 af Republikken Korea. Dialogen foregår online og omfatter deltagere fra over 30 lande samt biennalens chefkurator Hashim Sarkis. Det fælles mål for dialogen er at afdække nye måder, hvor biennalen kan opfylde sit potentiale som platform for synergetisk, ekspansivt og tilgængeligt samarbejde, der er bedre tilpasset de udfordringer, vi alle står over for i en tid med Covid-19 og længere ude i fremtiden.

Som det første skridt har de nationale kuratorer og teams fra 33 deltagerlande i den 17. Biennale Architettura udsendt en fælles erklæring:

’Det centrale spørgsmål i den 17. Biennale Architettura: ’Hvordan skal vi leve sammen?’, har fået en ny og udvidet betydning, i en tid hvor Covid-19-pandemien fortsætter med at skabe uforudset og utænkelig disruption verden over. Vores liv og levebrød er på spil, og det tvinger os til at revurdere, hvordan vi anskuer vores profession, vores samarbejdsformer og vores bebyggede miljøer.

Tiden frem til biennalens nye åbningsdato i 2021 giver repræsentanterne for de deltagende nationer en unik mulighed for at etablere et fællesskab, hvor vi kan udforske hinandens emner og stemmer og potentielle fælles projekter.

Vi er en voksende gruppe af nationale kuratorer, der for første gang er gået sammen om at indlede en åben dialog. Fremadrettet forpligter vi os i de kommende måneder til at etablere en platform, hvor vi kan dele vores udstillingsindhold og udforske værdifulde sammenhænge. Det er vores intention, at denne udveksling skal udmønte sig i konkrete samarbejder og fælles projekter mellem nationer, som understreger de fælles mål og bekymringer, der findes inden for vores fælles profession.

Vores endelige mål er en konsolidering og etablering af denne uafhængige platform, der sikrer en langsigtet åben kanal for fortsat udveksling mellem kuratorer og nationale kommissærer, ikke kun for den kommende biennale i 2021, men for alle fremtidige Venezia Biennale-udstillinger.

Vi ser dette initiativ som et skridt i retning af at opbygge en endnu bedre Biennale Architettura, der yderligere understreger betydningen af udforskning, forståelse og gensidig udveksling på tværs af grænser i den eksisterende struktur for en international konkurrence, der udvælger og hylder det excellente. Vi forsøger også at aktivere denne globale begivenheds potentiale til at blive en aktiv forsamling, hvor helheden er mere end bare den samlede sum af komponenter og deltagere.

Når vi offentliggør denne erklæring, ved vi endnu ikke, hvad disse bestræbelser vil munde ud i. Vi er imidlertid ikke i tvivl om, at dette er et nødvendigt initiativ for vores fællesskab i denne nye tidsalder.’

Det er kurator Marianne Krogh, der har underskrevet på vegne af den danske pavillon.

Om Biennale Architettura
Dette års arkitekturbiennale i Venedig er blevet udsat til at finde sted i perioden 22. maj - 21. november 2021.

Det danske bidrag Con-nect-ed-ness er skabt af kurator Marianne Krogh i samarbejde med Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Con-nect-ed-ness er en stedsspecifik totalinstallation, der transformerer Den danske Pavillon og indlemmer den i naturens kredsløb - med vandet som det bærende element. Covid-19-situationen understreger det danske bidrags emne, der kun er blevet endnu mere aktuelt og relevant at forholde sig til.

Dansk Arkitektur Center er udpeget af Kulturministeriet som kommissær for det officielle danske bidrag til den 17. arkitekturbiennale i Venedig. Bidraget er skabt i samarbejde med Realdania, Kulturministeriet og Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Læs mere om det danske bidrag og om biennalen her.

-los


Læs mere om Byggeri

15/9 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.