Aktuelle nyheder - Byggeri

6221 kommunale byggeprojekter på vejI Region Hovedstaden er det især indenfor børne- og ungeområdet, der bruges flest penge. Her bygges en ny, kommunal tandklinik i Hillerød. Foto: Louise S. Strøbech

6221 kommunale byggeprojekter på vej

De danske kommuner har planlagt byggeprojekter for 72,5 milliarder kr. fordelt på 6221 projekter frem mod udgangen af 2023. Det er især veje, cykelstier, skoler og daginstitutioner, der bygges

Del artiklen på

Vækst

Byggefakta, der leverer projektinformation til byggebranchen, har netop udgivet den årlige rapport ’Kommunale Byggeprojekter 2020-2023’, som giver overblik over samtlige 98 kommuners væsentligste bygge- og anlægsinvesteringer de kommende fire år. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med kommunernes forvaltninger med udgangspunkt i investeringsoversigterne fra Budget 2020.

Med rapportens tal ’Byggeaktivitet pr. indbygger’ kan kommunernes relative byggeaktivitet sammenlignes på tværs af landet. Kommunerne har i gennemsnit planlagt byggeprojekter for 12.446 kr. pr. indbygger i den 4-årige periode. Der er dog stor forskel på kommunernes byggeaktivitet, bl.a. ligger Læsø Kommune og Københavns Kommune i hver sin ende af skalaen med aktiviteter for hhv. 2449 kr. og 16.983 kr. pr. indbygger.

- Det er hovedstadskommunerne, der fylder mest på listen over kommuner med højest aktivitet pr. indbygger. Gladsaxe Kommune og Høje-Taastrup Kommune topper igen i år listen. Begge kommuner er undervejs med store skoleprojekter. Derudover udgør byggeri inden for sundhed og omsorg en stor del i Gladsaxe, mens Høje-Taastrup har landets største aktuelle rådhusbyggeri. Horsens er højest rangeret uden for Hovedstaden, her udgør anlægsprojekter hele 59%, fortæller Thomas Bejer-Andersen, adm. direktør hos Byggefakta.

Skoler og daginstitutioner fylder
Det er især anlægsarbejde og projekter indenfor børne- og ungeområdet, der fylder blandt de kommunale projekter. Anlægsprojekter, som veje og cykelstier, udgør 36 % af de planlagte projekter i kommunerne og dækker over projekter for knap 26 milliarder kr. de kommende fire år. Projekter indenfor skoleområdet fylder også blandt kommunernes investeringer. Med planlagte projekter for over 21 milliarder kr. udgør denne gruppe 30 % af kommunernes planlagte projekter frem til 2023.

- Der er dog store regionale forskelle på, hvilke projekter der prioriteres i landets 98 kommuner. I kommunerne i Region Syddanmark er det især anlægsprojekter, der fylder blandt de planlagte projekter. Her udgør anlægsprojekterne hele 48 % af de planlagte projekter i regionens kommuner, hvilket er markant over landsgennemsnittet. Det ser noget anderledes ud for kommunerne i Region Hovedstaden, hvor det især er indenfor børne- og ungeområdet, der bruges flest penge - og området tegner sig for hele 37 % af de kommunale projekter i regionen de kommende fire år, fortæller direktøren.

Markant flere små projekter på vej
Der er gode nyheder for de mindre lokale håndværkere, da der er markant flere små kommunale projekter på vej.

- Hele 60 % af de planlagte kommunale projekter er små projekter med budget op til 5 mio. kr. Det dækker over 3701 projekter med en samlet værdi på knap 6,5 milliarder kr. De mange små projekter skyldes blandt andet suspenderingen af det kommunale anlægsloft i forbindelse med Covid-19, afslutter Thomas Bejer-Andersen.

Hvis du vil dykke ned i rapporten, kan du gøre det her.

-los


Læs mere om Byggeri

25/6 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.