left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

90 procent mere til bedre boliger for ældre og handicappedeBoligminister Kaare Dybvad Bek fandt også penge til de handicappede og ældre beboere i almene boliger

90 procent mere til bedre boliger for ældre og handicappede

I den store boligaftale, der blev præsenteret tirsdag, øges indsatsen med bedre tilgængelighed i den almene boligsektor.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der har gennem en årrække været peget på behovet for at skabe bedre forhold for ældre og handicappede i den almene boligsektor, og nu sked der så virkelig noget med aftalen om udmøntning af Landsbyggefonden.

I aftalen fra 2014 indgik, at mindst 400 millioner kroner årligt skulle anvendes til forbedret tilgængelighed (svarende til 416 millioner kroner i 2019-priser).

Men frem mod 2026 investeres der knap 4,8 milliarder kroner til forbedret tilgængelighed, svarende til et årligt gennemsnit på godt 792 millioner kroner. I boligaftalen 2020 forhøjes investeringsomfanget til tilgængelighed altså med cirka 90 procent.

Næsten dobbelt op
Det skønnes at forbedre tilgængeligheden i 7.900 almene boliger at midlerne i den tidligere boligaftale kunne forbedre tilgængeligheden for cirka 690 boliger om året, mens midlerne i boligaftalen 2020 kan forbedre tilgængeligheden for cirka 1.320 boliger om året.

Dertil kommer, at de såkaldte ’fordelte arbejder’ udgår af støttesystemet, og det betyder, at de afsatte midler til tilgængelighed udelukkende bruges til bedre tilgængelighed, Derved forøges effekten.

Derudover nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på anvendelsen af midlerne til
tilgængelighed. Arbejdsgruppens anbefalinger skal målrette indsatsen, så der kommer
endnu flere tilgængelige boliger

Læs mere om Byggeri

20/5 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.