Aktuelle nyheder - Byggeri

Arne-pensionen vil næppe skabe voldsom tilstrømning Foto: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Arne-pensionen vil næppe skabe voldsom tilstrømning

Det lykkedes regeringen at samle et flertal bag deres store prestigeprojekt – ’Arne-pensionen’, da der natten til lørdag blev indgået en aftale med SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Aftalen giver fra 2022 folk på arbejdsmarkedet med det længste arbejdsliv ret til at trække sig tidligere tilbage, idet retten til tidlig pension tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet.

Ikke pessimist
BygTek har forsøgt at få en kommentar til aftalen fra DI Dansk Byggeri, men her henviser man til Dansk Industri, der udtaler sig på DI Dansk Byggeris og andre brancheforeningers vegne.

Direktør Morten Frihagen fra Dansk Håndværk siger til BygTek, at man i Dansk Håndværk har stor sympati for den grundlæggende idé bag forslaget, men advarer samtidig mod, at det risikerer at trække for mange ud af et i forvejen hårdt presset byggearbejdsmarked:

- Det er vigtigt, at den nye pensionsordning følges op af andre politiske initiativer, der sikrer, at arbejdsudbuddet ikke falder så meget, at der opstår lønpres i byggesektoren. Vi oplevede jo med indførelsen af efterlønnen, at mange flere end forudset trak sig ud af arbejdsmarkedet, og det skulle meget nødigt gentage sig. Det gælder både af hensyn til samfundsøkonomien og arbejdsudbuddet, siger Morten Frihagen.

På den anden side deler han ikke den pessimisme, der forudser stort frafald af arbejdskraft:

- En håndværker tjener i dag ofte på ’den rigtige side’ af 350.000 kroner årligt, og så skal der altså noget til, før de går ned på en pension, der ligger på cirka 160.000 kroner, hvis ikke de har behov for det, siger Morten Frihagen.

Det hele tæller med
Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen.

Ud over beskæftigelse, hvad enten der er tale om lønmodtagere eller selvstændige, tæller også perioder med blandt andet dagpenge, sygedagpenge, deltidsarbejde, barselsorlov og obligatorisk praktikperioder med enten elevløn eller SU også med.

På den måde bliver man ikke afskåret fra tidlig pension, hvis man eksempelvis har arbejdet deltid i mange år, været arbejdsløs af flere omgange eller har været i praktik under uddannelse.

Også penge til arbejdsmiljø
Der er desuden i forbindelse med aftalen afsat 100 millioner kroner i 2023, som offentlige og private arbejdspladser kan søge for at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Derudover bliver der sat penge af til at forebygge sygefravær og tidlig nedslidning på risikoarbejdsområder inden for den offentlige sektor.

Aftalepartierne er enige om, at personer tilmeldt efterlønsordningen skal have mulighed for at få tilbagebetalt deres indbetalte efterlønsbidrag skattefrit, hvis de vælger at træde ud af efterlønsordningen. Der sker ikke andre ændringer i efterlønsordningen.

Ydelsen er 13.500 kroner om måneden
Det ventes, at 41.000 helårspersoner i 2022 får ret til tidlig pension, og af dem er 80 procent ufaglærte eller faglærte.

Det skønnes, at 24.000 helårspersoner vil benytte retten, og at 6.000 af dem vil komme fra beskæftigelse, mens resten vil komme fra efterløn og andre overførselsindkomster.
Den nye pension udgør 13.550 kroner om måneden - før skat – og den er uafhængig af ægtefælle eller samlevers indkomst og formue.

Ydelsen sættes ned for personer med pensionsformuer svarende til mere end to millioner kroner og er helt aftrappet, hvis pensionsformuen overstiger cirka fem millioner kroner.

Det er muligt at have arbejdsindtægt på op til 24.000 kroner årligt før skat, uden at ydelsen sættes ned.

Ekstra skatter
Aftalen finansieres blandt andet med en ekstra skat på den finansielle sektors overskud, en løbende beskatning af selskabers ejendomsavance og en omlægning af den kommunale beskæftigelsesindsats på jobcentrene.

Regeringen vil allerede i næste måned fremsætte lovforslag med henblik på, at aftalen kan træde i kraft i det nye år, så de første personer kan gå på tidlig pension i januar 2022.


Læs mere om Byggeri

12/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.