Aktuelle nyheder - Byggeri

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Banedanmark magter ikke deres opgaver

Venstre ønsker først og fremmest ’tog til tiden’, før politikerne kaster sig over nye store jernbaneprojekter

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, har over for BygTek peget på nødvendigheden af flere investeringer på vej i området.

Men hvad med jernbanerne?

Her understreger han, at Venstres strategi først og fremmest er at få togene til at køre til tiden:

- Det er det store overordnede mål, og det kniber det med i øjeblikket. Man kan ikke stole på køreplanerne rundt om i landet, og det er skidt. Derfor flygter folk fra togene over i biler og fjernbusser. I stedet for at tale om ufinansierede vidtløftige, nye og meget luftig jernbaneprojekter - eksempelvis ned gennem Østjylland - skal vi satse på at få togene til at køre til tiden, siger Kristian Pihl Lorentzen til BygTek.

Snart elektriske lokomotiver
Han noterer, at tog til tiden passer godt med, at man er i gang med at bestille nye, elektriske tog, der er meget stabile, og dertil kommer, at der snart kører elektriske lokomotiver på Sjælland, som vil betyde et stort fremskridt:

- Men vi har stadig det store signalprogram, der skal sikkert i mål. Banedanmark har masser af bolde i luften - måske endda flere end de kan jonglere med. Så lad os nu i stedet for at blive ved med at fylde på jernbanen ved at bygge nye strækninger, bortset fra den nye bane hen over Vestfyn og lukning af ’hullet’ mellem Padborg og Tinglev, hvor vi mangler et dobbeltspor. Ellers skal vi holde os tilbage med en ny jernbane projekter og i stedet satse på at få jernbanen til at køre på de spor, vi allerede har, siger Venstres transportordfører.

Signalprogram dobbelt så dyrt
Men hvorfor går det egentlig så galt, hver eneste gang Banedanmark rører ved jernbanenettet? Signalprogrammet bliver mindst dobbelt så dyrt som forudsat og er forsinket mindst 10 år. IC4 togene var heller ikke ligefrem nogen succes.

Hvad er det vi gør galt i Danmark, for det kan vel ikke være rigtigt, at vi alene har de problemer?

- Der er ingen tvivl om at Banedanmark har været meget dårlige til at håndtere de alt for mange projekter, man har kastet i hovedet på dem. Problemet er dybest set, at Banedanmark ikke kan kapere de mange projekter, vi bevilger penge til, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Hvad med validatorerne?
Han peger på, at der er bevilget 132 milliarder kroner til jernbanen på 10 år:

- Ganske vist er noget brugt på driften, men vi har givet dem masser af penge til anlæg. Banedanmark har mistet overblikket på alle de projekter. Vi har for kun et års tid siden opdaget, at Banedanmark har en medarbejderkategori - ’validatorer’. Det er højtuddannede teknikere, som er nødvendige, når man skal lave komplicerede projekter med eksempelvis skiftespor, signaler og stationer. Men det er en knap ressource, som pludselig er blevet styrende, og når der er knaphed på den ressource, bliver projekterne forsinkede og fordyrede. Validatorer er helt afgørende for jernbanen. Det vidste vi politikere ikke for et år siden. Men det skal jeg love for, at vi er blevet bevidste om nu. Derfor har jeg bedt ministeren om en komplet oversigt over de igangværende jernbaneprojekter, og en oversigt over, hvordan man får tildelt validatorer til hvert enkelt projekt, så vi ikke igen skal opleve projekterne bliver forsinket og fordyret, fordi der mangler en validator, slutter Kristian Pihl Lorentzen.

Læs mere om Byggeri

8/7 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.