Aktuelle nyheder - Byggeri

Bedre muligheder for at undersøge RUT-fuskBeskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Bedre muligheder for at undersøge RUT-fusk

Beskæftigelsesministeren vil gå videre med forslag fra Byggefagenes Samvirke

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, der har bedt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kommentere en henvendelsen fra Byggefagenes Samvirke omkring Arbejdstilsynets muligheder for at undersøge udenlandske firmaers reelle etablering i deres hjemland.

I svaret oplyser ministeren blandt andet, at han er ’meget opmærksom på vigtigheden af, at den danske aftalemodel, hvor arbejdsmarkedets parter indgår og påser overholdelsen af kollektive overenskomster, også i praksis skal fungere i forhold til udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark’.

Fup eller fakta
Byggefagenes Samvirke peger på den manglende kontrol med, om udenlandske virksomheder, der registreres i RUT-registret, reelt har en virksomhed i hjemlandet eller blot en postadresse.

Derfor ønsker man fra fagbevægelsens side, at man kan anmode Arbejdstilsynet om at undersøge, om et firma reelt er etableret i hjemlandet, ligesom det vil være nyttigt, hvis Arbejdstilsynet kan gennemføre en kontrol af firmaernes hjemaktiviteter, så fagforeningen ved, om der er basis for at indlede en faglig sag.

Forslag skal undersøges nærmere
Beskæftigelsesministeriet vil ifølge Peter Hummelgaard undersøge forslaget fra Byggefagenes Samvirke nærmere.

I den forbindelse vil ministeren drøfte forslaget med DA og FH, der efter fast praksis inddrages tæt i den danske implementering af EU’s udstationeringsregler, herunder reglerne om Arbejdstilsynets kontrol af virksomheders reelle etablering i hjemlandet:

- Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering i hjemlandet kan ske på baggrund af en risikovurdering, herunder som stikprøve eller ud fra en konkret vurdering af eksempelvis virksomhedens RUT-anmeldelse. Hvis Arbejdstilsynet på et kontrolbesøg møder en udenlandsk virksomhed, som ikke er RUT-anmeldt, kan virksomhedens reelle etablering i hjemlandet også undersøges, oplyser beskæftigelsesministeren blandt andet.

859 stikprøvekontroller
En anmodning fra en faglig organisation, der har indgået kollektiv overenskomst med den udenlandske virksomhed, og som har indledt en fagretlig sag mod virksomheden angående fortolkning af eller brud på overenskomsten, kan også danne grundlag for undersøgelse af virksomhedens reelle etablering i hjemlandet:

- I perioden fra d. 2. februar 2017 til og med d. 23. september 2020 har Arbejdstilsynet ved stikprøvekontrol gjort brug af 859 gange undersøgt udenlandske virksomheders reelle etablering i hjemlandet. Heraf var cirka 75 procent af de undersøgte virksomheder reelt etableret i hjemlandet, cirka 10 procent viste sig ikke at være reelt etableret. De resterende cirka 15 procent af undersøgelserne er enten henlagt eller stadig under behandling, oplyser Peter Hummelgaard.

Myndigheder leverer oplysninger inden for tidsfrist
I samme periode har Arbejdstilsynet modtaget tre anmodninger fra faglige organisationer om at undersøge udenlandske virksomheders reelle etablering i hjemlandet.
De tre anmodninger er indgivet af Byggefagenes Samvirke, og Arbejdstilsynet har ifølge ministeren efterkommet samtlige anmodninger:

- Det er Arbejdstilsynets oplevelse, at myndighederne i de øvrige EU-lande generelt leverer de efterspurgte oplysninger inden for svarfristen på 25 arbejdsdage, slutter beskæftigelsesministeren.

Læs mere om Byggeri

15/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.