Aktuelle nyheder - Byggeri

Boligforening måtte betale erstatning til entreprenør for usaglig annullering Udover erstatningen på 450.000 kroner måtte AAB Vejle betale såkaldte procesrenter på beløbet på i alt 60.000 kroner samt 20.000 kroner i sagsomkostninger til El-Tech.

Boligforening måtte betale erstatning til entreprenør for usaglig annullering

Klagenævnet for Udbud har pålagt AAB Vejle at betale 450.000 kroner i erstatning for at forbigå eksisterende husentreprenør

Del artiklen på

Af Daniel Christensen

Det var i strid med tilbudsloven, da AAB Vejle i efteråret 2019 afviste el-installatøren El-Tech til fordel for konkurrenten Lindpro. Det afgjorde Klagenævnet for Udbud i juli.

I to kendelser i samme sag forsøgte AAB Vejle at forbigå tilbuddet fra El-Tech ved først at tildele entreprenøren 0 ud af 10 point for underkriteriet ’Samarbejde’ og derefter at afvise entreprenørens tilbud som unormalt lavt.

Bygherre er ikke forpligtet til at indgå kontrakt efter et afholdt udbud, skriver DI Dansk Byggeri. Det betyder, at udbud kan annulleres, hvis bygherre har en saglig grund til det. En saglig grund kan f.eks. være, hvis der er fejl eller behov for ændringer i udbudsmaterialet, hvis priserne er højere end budgettet, eller hvis udbuddet ikke har medført en tilstrækkelig konkurrence.

Men en bygherre kan ikke annullere et udbud på et usagligt grundlag. F.eks. er det ikke muligt at annullere et udbud alene med henvisning til, at bygherre har dårlige personlige erfaringer med den vindende tilbudsgiver.

Et dårligere tilbud fik højere karakter
El-Tech, der i øvrigt har udført servicearbejde i ca. 15 år for AAB Vejle, afgav et tilbud på rammeaftalen, som var opdelt i tre underkriterier – ’Pris’, ’Samarbejde’ og ’Kvalitet’.

Boligorganisationen gav indledningsvis entreprenøren karakteren 10 for ’Pris’, 0 for ’Samarbejde’, og 8 for ’Kvalitet’. Havde El-Tech fået karakteren 2 eller højere for underkriteriet ’Samarbejde’, ville det i den samlede vurdering have været nok til at få tildelt kontrakten.

Klagenævnet for Udbud lagde i sin afgørelse bl.a. vægt på, at El-Tech havde svaret på alle de fremførte spørgsmål i udbuddet. Samtidig indeholdt tilbuddet fra entreprenøren en beskrivelse om advisering af beboeren, et forslag til forbedringer, et forslag vedrørende uenighed med en beboer, beskrivelse af kommunikationsled og fremgangsmåden ved forfald. Alt det manglede i tilbudsbevarelsen fra en anden entreprenør, Kaltoft Elservice, som modtog 1 point i underkriteriet ’Samarbejde’.

Opfyldte den gældende overenskomst
Da El-Tech klagede til AAB Vejle over karaktergivningen, annullerede boligorganisationen tildelingsbeslutningen og tildelte herefter på ny aftalen til Lindpro. Denne gang var begrundelsen, at El-Techs tilbud var ’unormalt lavt’. Samme tilbud, der i første omgang som bekendt havde opnået karakteren 10 for ’Pris’. Baggrunden var ifølge AAB Vejle, at timeprisen for lærlinge var få kroner over overenskomstniveau.

Men forskellen mellem den samlede pris i tilbuddet fra El-Tech, der var lavestbydende, og den samlede pris i det næstlaveste tilbud, der var afgivet af Lindpro, udgjorde blot 74.471 kr. svarende til 4 %.

For sine lærlinge tilbød El-Tech en timepris pa° 85 kr. Af de fremlagte tilbudslister fra de øvrige tilbudsgivere ses, at denne pris afveg med over 80 % til næstlaveste timepris for lærlinge.

Entreprenøren har i sine redegørelser blandt andet oplyst, at virksomheden er organiseret under arbejdsgiver- og brancheforeningen Tekniq Arbejdsgiverne, og at virksomheden opfyldte alle vilkår i den gældende overenskomst.

450.000 plus det løse
Og den vurdering var Klagenævnet for Udbud enig i.

Samlet set fandt Klagenævnet derfor, at bygherre havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, og AAB Vejle blev derfor pålagt at betale en erstatning til El-Tech på 450.000 kr. som dækning for entreprenørens tab ved ikke at have fået tildelt kontrakten.

Kendelsen viser ifølge DI Dansk Industri, at der er grænser for en bygherres adgang til at annullere udbud, og at bygherre kan risikere at betale erstatning, hvis begrundelsen for annullationen er usaglig.

Læs mere om Byggeri

19/11 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.