left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Boligministeren: Leverancer fra Inabensa til Niels Bohr bygningen har været ubrugeligeNiels Bohr bygningen har udviklet sig til en kæmpe byggeskandale

Boligministeren: Leverancer fra Inabensa til Niels Bohr bygningen har været ubrugelige

Det bliver ikke muligt for Københavns Universitet at købe bygningen til den oprindeligt budgetterede pris

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Byggeskandalen på den nye Niels Bohr bygning i København har blandt andet fået formanden for Ingeniørforeningen (IDA) til at foreslå, at bygningen sælges til Københavns Universitet.’

To folketingsmedlemmer, Troels Lund Poulsen (V) og René Christensen (DF), har på den baggrund bedt boligminister Kaare Dybvad Bek kommentere henvendelsen fra IDA’s formand, og ministeren peger i sit svar blandt andet på, at formanden for Ingeniørforeningen foreslår salgsprisen på bygningen skulle være det beløb, bygningen oprindeligt var sat til at koste - plus merudgifter til de ændringer, Københavns Universitet er kommet med under byggeprocessen.

Meget utilfredsstillende
Boligministeren oplyser, at Niels Bohr Bygningen har været ramt af forsinkelser og fordyrelser, der er ’meget utilfredsstillende’.

Københavns Universitet har indgået en såkaldt ’dialogbaseret aftale’ med Bygningsstyrelsen om opførelsen af Niels Bohr Bygningen. Det betyder i praksis, at huslejen beregnes på baggrund af totaludgiften for byggeriet ved afsluttet byggeregnskab.

Den samlede totaludgift for opførelsen af Niels Bohr Bygningen forventes ifølge boligministeren på nuværende tidspunkt at blive cirka 4,2 milliarder kroner, mens prisen oprindelig var sat til cirka 1,8 milliarder kroner. Dertil komme de ændringer, som Københavns Universitet har ønsket undervejs i projektet.

Disse ændringer er af Bygningsstyrelsen opgjort til cirka 500 millioner kroner, og dermed bliver det samlede oprindelige budget på cirka 2,3 milliarder kroner, og budgetoverskridelsen opgøres til cirka 1,85 milliarder kroner.

Inabensas svigt
Ifølge Kaare Dybvad Bek kan cirka 1 milliard kroner ’henføres til Inabensas svigt’:

- De omkostninger vil ikke indgå i huslejegrundlaget for Københavns Universitet. Det skyldes det særskilt store svigt, der er sket fra Inabensa, og som betyder, at deres leverancer i praksis har været ubrugelige. Der verserer i øjeblikket en omfattende voldgiftssag mellem Bygningsstyrelsen og Inabensa, hvor Bygningsstyrelsen søger at holde Inabensa ansvarlig herfor. Dermed forventes den lejebærende budgetoverskridelse at blive cirka 820 millioner kroner, oplyser ministeren.

Han forventer, at det beløb, den endelige leje fastsættes ud fra, kan nedsættes, hvis Bygningsstyrelsen/Vejdirektoratet får medhold i en række krav, der er rejst mod andre entreprenører.

I en lignende sag om fastlæggelse af huslejeniveauet for nybyggeriet af Pharma Science
Bygningen til Københavns Universitet, blev det slået fast, at Københavns Universitet skal betale husleje beregnet i forhold til de faktiske byggeudgifter.

Afviser at ændre opgørelsesmetoden
Med hensyn til at sælge bygningen til Københavns Universitet oplyser uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, at universitetet i forhold til Universitetsloven kan anmode om overdragelse af blandt andet statslige bygninger:

- En overdragelse af bygningen ændrer imidlertid ikke i sig selv ved, at der for den offentlige sektor som helhed allerede er indtruffet en fordyrelse af byggeriet. I forhold til forslaget om at revidere opgørelsesmetoden for den danske 1 procent-målsætning kan jeg oplyse, at de årlige indberetninger til EU-kommissionen af de faktiske omkostninger til forskning og udvikling sker i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer. I det omfang omkostninger til husleje medgår til produktionen af forskning og udvikling, skal disse omkostninger medregnes i opgørelserne, uanset at forsinkelserne og fordyrelserne i den konkrete sag er meget utilfredsstillende. Niels Bohr byggeriet giver ikke i sig selv anledning til at ændre opgørelsesmetoden, lyder det fra ministeren.

Læs mere om Byggeri

22/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.