Aktuelle nyheder - Byggeri

BR18-ændringer muliggør flere kvadratmeter på byggegrundeBoligminister Kaare Dybvad Bek

BR18-ændringer muliggør flere kvadratmeter på byggegrunde

’Brandklasse 1’ reglerne ændres, så det fremadrettet er størrelsen på det enkelte bygningsafsnit, der ikke må være større end 600 kvadratmeter

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har for nylig udstedt en bekendtgørelse om ændringer til BR18, ikke mindst for at skabe et bedre overblik og forenkle brugen af reglerne.
Det gælder blandt andet reglerne for transportable konstruktioner, der bliver grupperet efter, om de står på byggepladser eller uden for byggepladser.

Det bliver samtidig præciseret, hvilke transportable konstruktioner på byggepladser, der betragtes som værende til brug for udførelsen af et byggearbejde, og hvilke der ikke gør.

Reglerne for energikrav til vinduer og ovenlys samt yderdøre skærpes også.

Længere overgangsperiode for statikere
’Brandklasse 1’ reglerne ændres, så det fremadrettet er størrelsen på det enkelte bygningsafsnit, der ikke må være større end 600 kvadratmeter.

Med ændringen bliver det muligt at placere flere boligbebyggelser på samme ejendom, der samlet har et etageareal på mere end 600 kvadratmeter.

Derudover forlænges overgangsperioden, hvor der kan anvendes ’anerkendte statikere’ frem for ’certificerede statikere’. Det sker for at undgå flaskehalse, da der endnu ikke er et tilstrækkeligt antal certificerede statikere.

Uhensigtsmæssigt
I et svar til Folketingets Boligudvalg oplyser boligminister Kaare Dybvad Bek, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er opmærksom på det uhensigtsmæssige i bestemmelsen i Bygningsreglementet vedrørende etagearealet i brandklasse 1.

Derfor ændres bestemmelsen pr. 1. juli 2020, så det fremadrettet er størrelsen på det enkelte bygningsafsnit på ejendommen, der ikke må overstige 600 kvadratmeter, hvis byggeriet skal kunne indplaceres i brandklasse 1:

- Et bygningsafsnit er en selvstændig brandmæssig enhed, som er adskilt fra andre bygningsafsnit, enten med eksempelvis en væg eller etageadskillelse, eller ved at den fysiske afstand mellem bygningsafsnittene sikrer mod brandspredning, oplyser ministeren.

Væsentlig flere kvadratmeter
En bygning kan bestå af et eller flere bygningsafsnit, og det betyder, at det med den nye bestemmelse bliver muligt at opføre væsentligt flere kvadratmeter på en ejendom, hvis de enkelte bygningsafsnit højst er 600 kvadratmeter, og hvis de er brandmæssigt tilstrækkeligt adskilte fra hinanden.

For boligbyggeri skal bygningerne dog for hver 600 kvadratmeter være brandmæssigt fritliggende. Det vil sige, at den brandmæssige afstand skal sikres ved en fysisk afstand mellem bygningerne.

For eksempeplvis. en rækkehusbebyggelse betyder det, at der kan bygges sammenbyggede rækkehuse med et samlet areal på op til 600 kvadratmeter, hvorefter der skal være en brandmæssig passende afstand til næste klynge af rækkehuse.

Læs mere om Byggeri

24/6 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.