left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Brug for bedre vejforbindelser til erhvervshavneneKøge Havn har gennem de senere år øget sin betydning for den danske infrastruktur

Brug for bedre vejforbindelser til erhvervshavnene

Havnene vil ikke glemmes i forhandlinger om fremtidens infrastruktur. Infrastruktur er andet end veje og jernbaner

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I en henvendelse til Folketinget har Danske Havne peget på behovet for at indtænke havnekapaciteten og den ’blå transport’ i en kommende investeringsplan for infrastrukturen.

Transporten står for 28 procent af den samlede udledning af CO2, og derfor er det afgørende for at nå det politiske mål om 70 procents reduktion af Danmarks CO2-udledning, at transporten bliver mere klimavenlig - både til lands og til vands.

Danske Havne kommer derfor med et bud på, hvordan infrastrukturinvesteringer i erhvervshavnene kan gavne og fremme den grønne omstilling - ikke bare indenfor transporten, men i hele samfundet.

Infrastruktur er andet end veje og jernbaner
Det understreges, at infrastruktur ikke længere er begrænset til vej, jernbaner og cykelstier, men at Danmark med den lange kyststrækning og korte afstand fra havnene til hele landet er nødt til at få søsiden mere i spil:

- At flytte gods fra land til vand gavner klimaet på flere måder, og det letter trængslen på vejnettet. Men også fordi vi skal have meget mere energi ind i forsyningsnettet fra havvindmølleparker. Energi, som skal bruges til Power-to-X, som dybest set er nye miljøvenlige drivmidler til transporten. Havnene kan blive fremtidens energihubs med massevis af nye grønne arbejdspladser i hele Danmark. Det skal vi investere i, skriver Danske Havne.

Opgradering af rute 15
I den forbindelse peges der blandt andet på, at et sammenhængende vejnet med gode adgangsveje til havnene er afgørende for vækst i hele Danmark, og der peges på en række vejprojekter, der vil øge havnenes betydning for det danske samfund.

Det handler blandt andet om en opgradering af rute 15 (Herning-Ringkøbing) til ’2+1 vej’:

- I øjeblikket gennemføres en VVM-proces for opgraderingen af rute 15, der vil øge både fremkommeligheden, mobiliteten, trafiksikkerheden og områdets vækstpotentiale. Og endda med rigtig god samfundsøkonomi til følge, noteres det.

Store industriaktører
Danske Havne, mener videre, at det for Hvide Sande Havn som ny aktør med transporthavnsaktiviteter er af stor betydning at tænke i sammenhængende transportløsninger.

- Behovet for en opgradering af rute 15 er ikke begrænset til Hvide Sande Havn. Store industri- og transportaktører som Vestas og Arla, der er massivt til stede i området og langs rute 15, har ligeledes behov for en snarlig løsning. Ikke kun for at sikre en sikker, bæredygtig transport, men også for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft, lyder forklaringen, og der sættes en pris på cirka 900 millioner kroner for projektet.

Novo har brug for bedre vej
Et andet vigtigt projekt er opgradering af rute 23 på Vestsjælland (Skovvejen) til motorvej, Kalundborgmotorvejens etape 3

I dag udgør den nævnte vejstrækning en flaskehals til Kalundborg Havn De sidste cirka 30 kilometer ad rute 23 mod Kalundborg udfordrer både virksomhederne i Kalundborg og havnen.
Kalundborg huser i dag nogle af Danmarks største industrivirksomheder, herunder Novo Nordisk med et stort produktionsanlæg, som står for halvdelen af hele verdens insulinproduktion.

Ny havn øger behovet for bedre vejforbindelse
Også Novozymes et af verdens største anlæg til fremstilling af industrielle enzymer, og Kalundborg rummer også store virksomheder som Equinor og National Oilwell.
Dertil kommer omkring 1.000 medarbejdere, der er ansat på de virksomheder, som er placeret på havnen:

'- Med ibrugtagningen af Kalundborg Havns nye havneafsnit, Ny Vesthavn, ventes endnu flere virksomheder at placere sig i Kalundborg. Men fra Kalundborgmotorvejens nuværende slutning til Kalundborg er især de sidste cirka 17 kilometer mod Kalundborg en flaskehals for trafikken, fordi den strækning er almindelig tosporet landevej med en årsdøgntrafik på ruten ved Kalundborgmotorvejens udmunding på over 15.000 køretøjer. Skal Kalundborg Havns fulde potentiale udnyttes, skal udbygningen af rute 23 gennemføres så hurtigt som muligt, skriver Danske Havne.

Stor samfundsøkonomisk værdi
Copenhagen Economics har beregnet, at gevinsterne ved at gennemføre Kalundborgmotorvejens etape 3 har en samfundsøkonomisk værdi af over 3,1 milliarder kroner.

Det er blandt andet gevinster ved mindre trængsel og øget produktivitet. Dertil kommer gevinster i form af øget beskæftigelse og øget eksport. Prisen for projektet er ifølge Danske Havne cirka 1,4 milliarder kroner.

Læs mere om Byggeri

19/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.