left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Bureaukrati stopper arbejdet på danske byggepladserNår disse kraner er færdige i Carlsbergbyen, kan der gå op til en uge, før tilladelserne til at flytte dem til en ny byggeplads er i hus. Foto: Louise S. Strøbech

Bureaukrati stopper arbejdet på danske byggepladser

På byggepladser overalt i landet står maskiner og kraner stille og venter på grønt lys fra Politiet til at blive flyttet til næste byggeplads. DI Dansk Byggeri vil have den praksis ændret omgående.

Del artiklen på

En ny praksis for særtransporter fra Politiets Tilladelseskontor i Greve betyder, at hvor det før tog en dag at få stemplet tilladelsen til at flytte kranen, tager det nu en uge og ofte endnu længere tid. En ny praksis, som underdirektør Torben Liborius fra DI Dansk Byggeri kalder både urimelig og unødvendig, fordi den koster både virksomhederne og samfundet penge – og som har stor risiko for også at koste arbejdspladser.

Torben Liborius forklarer det således:

- Kort fortalt er det fordi, at den enkelte kommune, som en transport går igennem, nu skal ind over hver enkelt godkendelse. Kommunerne er ikke gearet til den nye praksis, og det er nyt og overflødigt bureaukrati. Og den nye praksis er kommet på baggrund af en nyfortolkning af Særtransportbekendtgørelsens ord, og ikke fordi der har været ulykker eller ødelagte veje.

Jeg har talt med flere frustrerede virksomheder, der mildt sagt river sig selv i håret. For mens vejmyndighederne overvejer tilladelsen, står maskinerne og medarbejderne stille. Samtidig forsinkes de berørte byggeprojekter. Det koster penge og vil give anledning til retssager om betaling af bod for at blive færdig for sent. Også selvom virksomheden er helt uden skyld i forsinkelsen.

Det nye bureaukrati rammer også produktionsvirksomheder, der ikke kan få omfangsrige leverancer til tiden. Det rammer også transportvirksomheder, der ikke kan komme afsted med den planlagte last. Den bureaukratiske sagsbehandling er et hårdt slag for alle de virksomheder, der på trods af coronakrisen forsøger at holde hjulene i gang og undgå at skulle dele fyresedler ud, udtaler han.

Chikane
DI Dansk Byggeri har sammen med transporterhvervet sendt et hastebrev til justitsminister Nick Hækkerup, som er ansvarlig for Politiet, og transportminister Benny Engelbrecht, der er ansvarlig for Færdselsstyrelsen, som skriver reglerne.

Torben Liborius opfordrer til, at den hidtidige og årelange praksis bør genindføres straks.

- Hvis juristerne mener, at Særtransportbekendtgørelsen skal fortolkes anderledes, må de skrive bekendtgørelsen om i en fart, så den passer til den virkelige verden. Ellers er der tale om chikane over for det erhvervsliv, der kæmper for at skabe vækst og arbejdspladser, lyder det fra underdirektøren, der tilføjer:

- Der er således på helt kort sigt brug for en løsning, der sikrer en tilbagevenden til den hidtidige hurtigere levering af tilladelser til særtransporter. Der må afsættes de nødvendige resurser til det ekstra administrative arbejde hos Politiet og hos vejmyndighederne/kommunerne, eller der må findes en praksis, som er mindre resursekrævende – om nødvendigt ved en hasteændring af Særtransportbekendtgørelsen.

DI Dansk Byggeri opfordrer til, at der på lidt længere sigt bør findes en permanent og bedre løsning gennem en revision af Særtransportbekendtgørelsen samt en digital selvbetjeningsløsning/anmeldelsesordning for tilladelser til særtransport f.eks. efter svensk forbillede, hvorved det administrative arbejde for alle parter vil kunne reduceres.

-los


Læs mere om Byggeri

16/9 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.