left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Byggeriet efterlyser flere ambitioner i regeringens klimaudspil

Byggeriet efterlyser flere ambitioner i regeringens klimaudspil

Forslaget om at udskifte olie- og naturgasfyr og erstatte dem med varmepumper og fjernvarme er ifølge direktør Michael H. Nielsen for uambitiøst

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Regeringen foreslår i et nyt klimaudspil at danskerne i højere grad skal udskifte deres udtjente olie- eller gasfyr og i stedet investere i moderne opvarmningsformer som eksempelvis varmepumper og fjernvarme.

Men Dansk Byggeris direktør, Michael H. Nielsen mener, at udspillet er alt for uambitiøst.
Han roser dog regeringen for at komme på banen med klimaplaner, der hviler på baggrund af de anbefalinger, som er givet af de forskellige klimapartnerskaber, herunder Dansk Byggeri:

- Skal vi reducere CO2-udledningen frem mod 2030 med det meget ambitiøse mål om 70 procent, skal vi i gang med at udfase den måde, vi i dag laver varme på. Det er specielt naturgas- og oliefyr i de private boliger, vi skal have udfaset, siger Michael H. Nielsen til BygTek.

Hvad skal de mange penge bruges til?
Han indrømmer, at 2,3 milliarder kroner, som er det beløb, regeringen har afsat til udskiftningen, lyder som mange penge, men han efterlyser at kunne se hvordan de 2,3 milliarder kroner skal bruges:

- Da regeringen præsenterede forslaget, lød det som om de 2,3 milliarder kroner, alle vil blive brugt som en form for gulerod i forhold til at få ejere af oliefyr og gasfyr til at skifte deres olie- og naturgasfyr ud. Men sådan tror jeg ikke, at alle pengene bliver brugt. Vi kan se, at regeringen selv har vurderet, at deres initiativ fører til, at vi får halveret antallet af oliefyr fra cirka 80.000-40.000, og vi på tilsvarende vis får reduceret antallet af naturgasfyr fra cirka 380.000 i dag med 100.000 stk. Så der er altså lang vej hjem, til vi i 2030 er fri af fossile energikilder, når det handler om at producere varme. Der er man nødt til at være mere ambitiøs, hvis man skal opnå det overordnede mål om 70 procent mindre CO2 i 2030, siger direktøren fra Dansk Byggeri.

De mangler pisken
Michael Nielsen er ikke bleg for at slå fast, at der skal ’både pisk og gulerod’ til for at nå målet:

- Vi har teknologien, der kan afløse oliefyr og naturgasfyr med enten varmepumper eller fjernvarme. Det handler om, hvordan vi kan få det til at ske hurtigst muligt og frem mod 2030. Det kan være svært for den enkelte boligejer umiddelbart at få plads til en investering til måske 100.000 kroner for at skifte olie- eller gasfyret ud med en varmepumpe. Men der har vi jo foreslået fra byggeriets side, at den dag, man handler i sit hus, skal den nye ejer forpligtes til at udskifte varmekilden. Så bliver husene ganske vist en smule mindre værd for sælgeren, fordi der ligger en omkostning og venter, men så må den nye ejer indregne den omkostning i købsprisen, siger Michael H. Nielsen.

Varmepumpe på lejebasis?
Han vurderer også, at der ville opstå forskellige former for service, hvor man eksempelvis kan få en varmepumpe på lejebasis, hvor det er leverandøren, som i stedet for at levere varmepumpen, leverer varme, som man så betaler for i form af det antal kilowatt, man trækker ud de pågældende varmekilder:

- En anden mulighed er statsgaranterede og langfristede banklån, som vil øge muligheden for, at boligejerne selv kan finansiere en ny varmekilde. Vi er jo begunstiget af meget lave renter og en lang tilbagebetalingstid. Der kan også være den grønne investeringsfond, som måske kan skabe nogle nye forretningsmodeller sammen med forskellige aktører. Hvis man laver projekterne i et stor skala, kan vi sikkert også presse prisen, så lad os se at komme i gang med den omstilling. Det er meget sværere, når vi skal binde CO2-udledning fra den tunge industri, og når vi skal reducere CO2-udledningen fra landbruget. Det kræver en masse teknologier, som vi ikke har endnu. Derfor gælder det om at lytte til byggeriet og sætte de ting i gang, som vi har teknologierne til. Så der er mange strenge at spille på i forhold til den grønne omstilling, men det gælder om at komme i gang. At lave varmt vand til opvarmning, det har vi teknologien til, slutter direktør Michael H. Nielsen.

Dobbelt op i Dansk Byggeris forslag
Regeringen forslår også at hæve afgifterne på opvarmning med olie og naturgas, samtidig med at afgiften på el og fjernvarme sænkes.

Men Dansk Byggeri opfordrer til, at ALLE de gamle olie- og naturgasfyr bliver skrottet.
Ifølge regeringens egne beregninger vil dens udspil kun udfase 50 procent af oliefyrene og fjerne lidt over 20 procent af naturgasfyrene inden 2030.

Dansk Byggeris forslag om en total udskiftning vil spare klimaet for 1,5 - 1,8 millioner tons CO2 om året, og det er mere end det dobbelte af, hvad regeringens forslag lægger op til.

Læs mere om Byggeri

19/5 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.