Aktuelle nyheder - Byggeri

Byggeriet mangler igen arbejdskraft

Byggeriet mangler igen arbejdskraft

Byggeri og anlæg har haft glæde af det suspenderede anlægsloft i kommunerne og udsigten til energirenoveringer i de almene boliger

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

I en kommentar til Danmarks Statistiks månedlige konjunkturbarometer for juni siger cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri, at fremtidsforventningerne ’kravler opad” i alle brancher.

- Erhvervslivets forventninger afspejler, at den indenlandske del af økonomien er på vej tilbage i et solidt tempo, mens eksportindustrien stadig går en svær tid i møde med en verdensøkonomi i corona-depression, siger Bo Sandberg.

Han er i forhold til samfundsøkonomien mest bekymret for de dystre eksportudsigter, fordi Danmark er en lille åben økonomi:

- Det vil på sigt også smitte af på byggeriet via fald i erhvervsinvesteringerne. Den gode nyhed er dog, at dansk eksport er domineret af blandt andet medicin og vindmøller og derfor ikke så konjunkturfølsom, som mange andre landes eksport, siger cheføkonomen.

Stor usikkerhed
Byggeriets fremtidsforventninger har rettet sig yderligere op fra et nettotal i konjunkturindikatoren på -33 i april, via -24 i maj til nu -15:

- På den ene side hersker der stadig stor usikkerhed i erhvervslivet. På den anden side har byggeri og anlæg nydt godt af det suspenderede anlægsloft i kommunerne, udsigt til energirenoveringer i den almene sektor via Landsbyggefonden, samtidig med at der også under coronakrisen er sat mange mindre, private boligrenoveringsprojekter i gang, siger Bo Sandberg.

Stigende andel
I byggeriet er der i juni 21 procent af virksomhederne, der er begrænset af mangel på efterspørgsel. Det er færre end i april og maj, mens der nu igen er en stigende andel på 16 procent, der mangler arbejdskraft.

Umiddelbart før coronakrisen, var der i marts både 20 procent, der manglede opgaver og 20 procent, der manglede arbejdskraft, og den ligevægt kan meget vel indfinde sig igen henover sommeren, slutter Bo Sandberg.


Læs mere om Byggeri

29/6 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.