Aktuelle nyheder - Byggeri

Byggesektoren er parat - men er politikerne?

Byggesektoren er parat - men er politikerne?

Dansk Byggeri har sendt et oplæg med forslag fra byggesektoren omkring klimaaftalen og klimapartnerskaberne.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Folketingets Klima- Energi- og Forsyningsudvalg og Boligudvalget har modtaget en 46 siders publikation omkring ’Anbefalinger til regeringen fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren’, hvoraf det blandt andet fremgår, at klimapartnerskabernes anbefalinger, nu hvor der er faldet lidt ro på Covid-fronten, er mere aktuelle end nogensinde:

- Når vi ser på alle de aktiviteter, bygge- og anlægsbranchen påvirker, ser vi på en tredjedel af Danmarks CO2 -udledning. Fra varmetab og drift af varmeanlæg til håndværkerbiler, byggepladskraner og betonproduktion kan vi gøre det langt bedre, skriver Dansk Byggeri til politikerne.

Løsningerne findes allerede
Det påpeges videre, at 80 procent af den eksisterende bygningsmasse fortsat vil være i brug i 2050:

- Det vigtigste er ikke flere penge fra statskassen, men gode rammer, krav og efterspørgsel. Løsningerne findes allerede, så vi kan bygge Danmark grønnere. Gør vi det rigtigt, og bruger vi omstillingen til at øge eksport af materialer og ydelser, bliver vi også rigere, skriver Dansk Byggeri.

Energieffektivisering
Der peges på blandt andet ’Intelligent styring og energirenovering’, der vil bidrage med et minus på – 1,25 millioner tons CO2/år.

- Derved kan vi skære 20-¬25 procent af bygningers energiforbrug frem til 2030. Energieffektiviseringer kan spare samfundet for mange milliarder kroner, og samtidig skabe bedre sundhed og trivsel i boliger, skoler og plejehjem. Her skal vi løfte i flok som branche, bygningsejere og myndigheder og inddrage finanssektoren...

Væk med naturgas og olie – ind med varmepumper
’Fra sort til grøn opvarmning’ kan bidrage med – 1,80 millioner ton CO2/år:

- De fossile brændsler skal ud, så danske bygninger udelukkende opvarmes med vedvarende energi. Det kræver en samlet plan for erstatning af naturgas med klimavenlige alternativer hos 400.000 bygningsejere, og at VE¬godkendte installatører udskifter de sidste 100.000 oliefyr med varmepumper. Endelig skal vi energirenovere for at sikre den bedste løsning, der sparer penge til el og varme for boligejerne, lyder budskabet fra Dansk Byggeri

CO2 regnskaber skal være et krav
’CO2 -regnskab for bygninger’ bidrager med 1,13 millioner tons ton CO2/år:

- Der skal udarbejdes et CO2 ¬regnskab for alle byggerier i fremtiden. For at det skal kunne lade sig gøre, skal vi kende materialernes CO2 ¬aftryk, så vi bruger materialerne klogere og i de nødvendige mængder. Man kan lave CO2 ¬regnskaber i dag, men det efterspørges kun af meget få. Derfor skal CO2 ¬regnskaber være et krav i den frivillige bære dygtighedsklasse og bygningsreglementet allerede fra 2021. Der er tilsvarende potentialer for anlæg som veje, broer og jernbaner, og her skal der også stilles krav til CO2 ¬regnskaber…

Ind med el-drevne gravemaskiner på byggepladserne
’Fossilfri byggepladser’ bidrager med 530.000 ton CO2/år:

- Det skal være slut med benzin og diesel på bygge-¬ og anlægspladser. Vi skal bruge eldrevne gaffeltrucks og kraner og biobrændstof til gravemaskinerne. Dieseldrevne generatorer og varmekanoner til udtørring af fugtige byggematerialer vil vi erstatte med el og fjernvarme. Med den rigtige indsats er CO2 ¬udledning fra byggepladser helt væk om ti år. Regeringen kan hjælpe med at sikre adgang til grøn energi og biobrændstof, og at biobrændstof er økonomisk konkurrencedygtig. Energimærker til alle bygninger I dag er kun hver anden bygning energimærket. Alle bygninger fra før år 2000 bør energimærkes inden for fem år. Mærket skal have information om nuværende tilstand og muligheder for reduktion af varme¬, el¬ og vandforbrug, samt forbedring af indeklimaet. Det skal udvikles til et løbende opdateret dialogværktøj mellem bygningsejere, energirådgivere, håndværkere og långivere. Det er en vigtig forudsætning for at få private boligejere i gang med at energirenovere.

Visionerne
Vision for bygge- og anlægsbranchen i 2030 er, at det er lykkedes at reducere CO2 -udledningen fra bygninger markant.

Der er på ti år skåret 25 procent af energiforbruget i de eksisterende bygninger i Danmark.
De sidste oliefyr er skrottet og erstattet med elvarmepumper, og vi bruger ikke længere naturgas til opvarmning.

Bygninger rives kun sjældent ned – det koster for meget i CO2 -regnskabet. I stedet renoverer vi, ændrer anvendelsen, og skaber tidssvarende grønne bygninger. Alt sammen sker med fossilfrie bygge- og anlægsprocesser.

I 2030 er der fokus på at mindske energiforbruget og CO2 ¬aftrykket, hver gang en bygning opføres eller renoveres.

Danmark følger EU’s Energy Efficiency First princip i den grønne omstilling. Det har fået bygningsejerne til at få øjnene op for, at det er billigere at spare end at bruge løs af energien, også selv om den er grøn.

Boligejere, stat, kommuner og virksomheder energiforbedrer, hver gang de alligevel renoverer.
Installationer er optimerede, så energispild reduceres og gennem et fleksibelt energiforbrug er bygninger aktive dele af energisystemet.

Gavner sundhed og trivsel
Denne udvikling har skabt et bedre indeklima til gavn for sundhed, trivsel, indlæring og produktivitet, og det har frigivet 760.000 ton biomasse om året til brug i store maskiner, tung transport og tung industri.

Og nok så væsentligt har energibesparelserne sparet samfundet for overinvesteringer i energiproduktion og mange nye højspændingsmaster. Et bindende mål for energieffektivisering i bygninger og industri på 30 %, herunder et bindende mål for varmebesparelser i bygninger, har gjort regningen for den grønne omstilling 14 mia. kr. billigere.

Læs mere om Byggeri

5/8 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.