Aktuelle nyheder - Byggeri

Byggeskandale nået Christiansborg

Byggeskandale nået Christiansborg

Boligministeren mener, at de kontrolforanstaltninger, der er i dag med den nye certificeringsordning burde være tilstrækkelige. Men det kan være vanskeligt helt at gardere sig mod bevidst omgåelse af reglerne

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Problemerne med kvaliteten af Bach Gruppens højhusbyggeri i København er nu nået ind på Christiansborg, hvor Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) har bedt boligminister Kaare Dybvad Bek på baggrund af en artikel fra DR.dk ’dele sine overvejelser om den pågældende sag, herunder om politiets muligheder for at gå ind i sagen’

DR kalder sagen kalder sagen for ’Højhuset, der gemte på en grim historie:

Det skulle aldrig være sket’, og af artiklen fremgår det blandt andet, at Københavns Kommune har ’trukket i nødbremsen’ og standset Bach Gruppens byggeri af højhuset ’Njals Tårn, der skulle nå helt op i 86 meters højde.

Porøs og med lav styrke
BygTek har tidligere skrevet om byggeskandalen omkring støbningen af fundamentet under Njals Tårn, hvor der var anvendt genbrugsbeton og forskellige former for byggeaffald, hvilket gjorde betonen ’porøs og med lav styrke’ fra BG Beton, der ejes af Bach Gruppen.

I Dansk Beton under Dansk Industri har man aldrig tidligere oplevet noget lignende, men det understreges, at BG Beton ikke er medlem af Dansk Beton.

Ifølge Bach-gruppens direktør er skal ansvaret for skandalen placeres hos en tidligere direktør for BG Beton, der imidlertid siden er død ved en trafikulykke.

En whistleblower har imidlertid ifølge DR.dk oplyst, at problemerne med ’groft byggesjusk’ var kendt i toppen af Bach Gruppen. Det afvises dog af direktør Lene Christensen, men over hele landet har byggevirksomheder sat gang i undersøgelser af beton leveret fra BG Beton.

Vigtigt med tillid
Boligminister Kaarre Dybvad Bek skriver i sit svar til Karina Lorentzen Dehnhardt, at det er vigtigt med et system i Danmark, hvor der er tillid til, at det byggeri og de byggematerialer, der bliver leveret på byggepladserne, lever op til reglerne.

- Derfor er der en række kontrolforanstaltninger for byggeri. Byggeri, der kræver en byggetilladelse, må som udgangspunkt ikke tages i brug uden, at kommunen giver en ibrugtagningstilladelse. Kommunen skal i den forbindelse kontrollere, at der er indsendt dokumentation til overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser, herunder krav til bygningens fundament, forklarer ministeren blandt andet.

Certificeringsordning med række krav
Sagen om højhuset på Amager er ifølge Kaare Dybvad Bek sagsbehandlet efter de tidligere regler, hvor byggesagsbehandlingen blev foretaget i kommunerne.

Den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne er siden blevet erstattet af en certificeringsordning for statikere og brandrådgivere, der blev obligatorisk den 1. januar 2020.
Den nye certificeringsordning indfører en række krav til kontrol af bærende konstruktioner, herunder kontrol i udførelsesfasen med eksempelvis beton:

- Det giver således en yderligere sikkerhed for, at byggeri opfylder kravene. Med indførelsen af certificeringsordningen er der således sat øget fokus på kontrol af udførelse af byggeri, der vil mindske risikoen for, at denne type sager opstår i fremtiden, forklarer boligministeren.

Krav om dokumentation
Derudover skal kommunen, hvis den bliver opmærksom på et muligt ulovligt forhold i en bygning, sørge for, at det ulovlige forhold lovliggøres. I den forbindelse skal kommunen oplyse sagen tilstrækkeligt, ligesom kommunen kan foretage de nødvendige undersøgelser for at kunne vurdere, hvorvidt der er tale om et ulovligt forhold eller ej.

Kommunen kan blandt andet, ud over dokumentation for overholdelse af Bygningsreglementets krav, bede om de nødvendige prøver, som kommunen skal bruge,
for at kunne vurdere, om der er tale om et ulovligt forhold.

Kontrolordning er tilstrækkelig
- Der kan være situationer, hvor kommunen vurderer det nødvendigt selv at udtage prøverne. I disse tilfælde kan kommunen selv forestå undersøgelsen. Det kan være relevant
i situationer, hvor kommunen har mistanke om dokumentfalsk eller lignende. På den baggrund mener jeg, at de kontrolforanstaltninger, der er i dag – navnlig med den nye certificeringsordning – burde være tilstrækkelige. Men det kan være vanskeligt helt at gardere sig mod bevidst omgåelse af reglerne, skriver Kaare Dybvad Bek, der glæder sig over, at ’det heldigvis ikke et generelt problem i byggebranchen’

Kan ikke blande sig
Som boligminister kan han ikke gå ind i den konkrete sag eller politiets efterforskning af den, og om en given handling medfører strafansvar, er op til politiet og i sidste ende domstolene at vurder:

- Jeg kan derfor ikke sige noget om politiets handling sagen. Men hvis kommunen konstaterer, at der foregår et strafbart forhold efter Byggeloven, kan kommunen som bygningsmyndighed foretage en politianmeldelse af forholdet. Inden kommunen beslutter, om de vil politianmelde, vil der typisk have været et længere forløb med partshøring og påbud om lovliggørelse, slutter boligministeren.

Læs mere om Byggeri

11/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.