LCA
LCA
scroll
Bygherre må bøde for at have fældet bevaringsværdige træer

Bygherre må bøde for at have fældet bevaringsværdige træer

AP Ejendomme betaler 1,8 mio. kr. i erstatning for de træer, der i maj 2023 blev fældet på Silkeborg Kommunes grund mellem Søtorvet og Remstrup Å

Silkeborg Kommune og AP Ejendomme har indgået et forlig om økonomisk erstatning for de træer, der uden tilladelse blev fældet på kommunens grund mellem Søtorvet og Remstrup Å i maj 2023.

AP Ejendomme har helt fra sagens begyndelse som bygherre påtaget sig ansvaret for fældningen, og der har været en god dialog om erstatningsspørgsmålet, oplyser kommunen.

Der er blandt andet tale om flere bevaringsværdige træer, og bevoksning, som er vigtig for naturen ved åen.

- Vi har undersøgt mulighederne for at genplante de store træer, men det er desværre ikke muligt, og derfor har vi i samarbejde med et rådgivningsfirma fået beregnet en teoretisk økonomisk erstatning for den fjernede bevoksning.

- Træernes værdi og dermed den økonomiske erstatning er beregnet ud fra metoder, som er bredt anerkendt af fagfolk og domstolene i Danmark.

- Administrationen har derefter haft flere konstruktive møder og en god dialog med AP Ejendomme om forudsætningerne for beregningen af erstatningen, og vi er nu blevet enige om en fagligt velfunderet erstatningssum på 1,8 mio. kr., siger Rune Kristensen, formand for Silkeborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg.

Adm. direktør i AP Ejendomme Peter Olsson siger:

- Som bygherre på Søtorvet har vi fra starten taget det overordnede ansvar for de fældede træer, hvor vi, siden vi blev opmærksomme på den fejlagtige fældning, har været i dialog med Silkeborg Kommune om et forlig.

- Derfor er vi også tilfredse med, at vores og Silkeborg Kommunes konstruktive dialog, nu har mundet ud i en erstatningssum, som begge parter er enige om, og som er truffet på baggrund af relevante eksperters vurderinger. Vi er glade for, at vi sammen med Silkeborg Kommune nu kan afslutte sagen.

Silkeborg Kommune har sideløbende arbejdet med at afklare overtrædelsen af naturbeskyttelseslovens § 3 og mulig påvirkning af blandt andet flagermus.

Remstrup Å og åbrinken er beskyttet natur, og derfor må tilstanden ikke ændres. Da kommunen er grundejer, og fældningen er sket uden kommunens accept, kan der ikke udstedes et påbud i sagen.

Derfor vil kommunen på baggrund af ekspertanbefalinger udføre de nødvendige tiltag ved åen, så der kompenseres bedst muligt for de beskyttede dyrearter og fældede træer.

Udgifterne til disse tiltag vil blive betalt med erstatningen, og Klima- og Miljøudvalget vil beslutte, hvordan et overskydende beløb bedst muligt kan anvendes til at gavne biodiversiteten i Silkeborg Kommune.

-dc

19/6 2024