left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Certificerede rådgivere kun ved et reelt behov Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (Foto:Claus Bech)

Certificerede rådgivere kun ved et reelt behov

Det er en balancegang, fordi der stadig skal tages højde for sikkerheden i bygningerne

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek har været i samråd i Folketinget, hvor flere medlemmer havde bedt ministeren oplyse, hvad han vil gøre ved ’de voldsomt stigende udgifter til teknisk byggesagsbehandling’.

Der henvises til BR 18, hvor behandlingen overgik fra kommunerne til private certificerede rådgivervirksomheder, og den væsentlige forøgelse af dokumentations- og kontrolomfanget vedrørende brand og statik.

Samtidig skulle ministeren forklare, om det er hensigtsmæssigt, at kravene er ens til store byggerier og småbyggerier.

Utilsigtet resultat
- En af de væsentligste udfordringer ved certificeringsordningen er, at den opleves som noget, der gør dele af byggeriet dyrere. Det er utilsigtet og selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt. En forklaring på de stigende udgifter er, at der ikke er nok certificerede rådgivere. Der er ganske enkelt færre rådgivere, der har søgt om certificering end forventet, sagde indenrigs- og boligministeren.

Kan ikke følge med
Samtidig er aktiviteten i byggeriet i øjeblikket høj, og dermed er en stigning i antallet af certificerede rådgivere ikke nok:

- Udbuddet af certificerede rådgivere matcher ikke efterspørgslen, og det er med til at presse priserne i vejret. For at øge udbuddet af certificerede rådgivere vil Bolig- og Planstyrelsen undersøge, om kravene til den dokumentation, som ansøgere skal fremvise, når de søger om certificering, kan lempes – selvfølgelig uden at gå på kompromis med sikkerheden. Målet er, at flere rådgivere kan blive certificerede hurtigere. En af udfordringerne har været, at de rådgivere, som har søgt om certificering, sådan set har haft erfaring nok til at blive certificeret. Men fordi der tidligere har været mindre fokus på dokumentation af de statiske og brandmæssige forhold i byggeriet, er det i praksis svært for dem at dokumentere deres kompetencer, sagde Kaare Dybvad Bek.

Begrænsede certifikater
Derudover arbejdes der på at præcisere mulighederne for at udstede såkaldte ’begrænsede certifikater’:

- Det betyder, at en virksomhed, som eksempelvis lever af at rådgive om at sætte altaner op, kun behøver at få certificeret deres rådgivere til netop den opgave. Som reglerne er i dag, kan den type af rådgivere få afslag i certificeringsprocessen, fordi deres kompetencer ikke rækker til en fuld certificering:

- Det giver i denne sammenhæng ikke mening, fordi certificeringen jo kun skal bruges til det, som de rent faktisk har kompetencer til, for eksempel at opsætte altaner. I takt med, at flere rådgivere certificeres, er det også forventningen, at prisen vil blive et naturligt konkurrenceparameter mellem rådgiverne på samme måde som for andre rådgivningsydelser. Det må forventes at trække i retning af lavere priser for brug af de certificerede rådgivere, mener ministeren.

Yderligere justeringer på vej
Særligt for mindre byggerier og ombygninger opleves der også relativt store udgifter.

Der er ifølge ministeren allerede gennemført en del ændringer af reglerne, som skal afhjælpe de problemer.

Eksempelvis kan man nu opføre og ombygge fritliggende enfamiliehuse og rækkehuse på op til 600 kvadratmeter uden, at der skal bruges en certificeret brandrådgiver. Det samme gælder for butikker og kontorer, hvis de er i én etage på højst 150 kvadratmeter, og hvis der er udgang til det fri fra alle rum.

Desuden undersøges det i øjeblikket, om det kan sikres, at de certificerede rådgivere kun skal bruges dér, hvor der reelt er behov for det.

- Det er forventningen, at der kommer en række yderligere justeringer af reglerne i den forbindelse til sommer, så der ikke skal bruges unødigt mange midler på certificerede rådgivere ved de små byggerier. Det er dog en balancegang, da vi stadig er nødt til at tage højde for sikkerheden i bygningerne, sluttede indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Læs mere om Byggeri

15/2 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.