Aktuelle nyheder - Byggeri

Covid-19 sætter beboerdemokratiet på en prøve

Covid-19 sætter beboerdemokratiet på en prøve

Almene boligforeninger skal søger om tilskud til renoveringer for 2020 inden årsskiftet. Boligforeningerne kan holde urafstemninger om eventuelle projekter

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Jens Rohde fra De Radikale har bedt boligminister Kaare Dybvad Bek oplyse, om boligforeninger risikerer at ryge af Landsbyggefondens venteliste for renoveringsprojekter, hvis en boligforening på grund af COVID-19 ikke har mulighed for at samle beboerne for at godkendelse og følge op på boligforeningens eventuelle projekter.

Men boligministeren understreger, at lovforslaget om at sætte turbo på renoveringsprojekter i den almene boligsektor fastsætter Landsbyggefondens rammer fra 2021 til 2026, og ansøgninger om støtte til renoveringsprojekter vil derfor først blive aktuelle i de kommende år.

Særlige Covid-19 regler
Ifølge loven skal renoveringsrammen udnyttes i 2020, altså inden den 31. december 2020, og det rejser i lyset af den aktuelle situation med covid-19 spørgsmålet, om de gældende regler om forsamlingsforbud vil kunne stå i vejen for at opfylde målet om at meddele tilsagn på i alt cirka 12 milliarder kroner:

- For at tage højde for forsamlingsforbuddet er der udstedt særlige regler i bekendtgørelse om fravigelse af reglerne på boligområdet som følge af COVID-19, som gør det muligt for boligorganisationer at træffe nødvendige beslutninger. Hvis forsamlingsforbuddet forhindrer en boligorganisation i at holde afdelingsmøde, kan den beslutte urafstemning i afdelingen om emner, som ellers skal besluttes på et afdelingsmøde, oplyser ministeren.

Vigtigt at melde hurtigt ind
Det kan eksempelvis være en helhedsplan om renovering af afdelingen med støtte fra Landsbyggefonden, som skal godkendes på et afdelingsmøde.

- Grundlaget for beslutningen om, at der ekstraordinært skulle fremrykkes 12 milliarder kroner til renoveringer i 2020 var at holde hånden under dansk økonomi under krisen. Og derfor er det vigtigt, at de almene boligorganisationer, kommunerne og Landsbyggefonden er i stand til inden den 31. december 2020 at løfte opgaven vedrørende udmøntningen af hele rammen, forklarer Kaare Dybvad Bek.

Måske nye initiativer
Landsbyggefonden har i ”Orientering om afvikling af Landsbyggefondens venteliste til renovering” oplyst, at alle midlerne forventes udmøntet i overensstemmelse med aftalen.

- Hvis det viser sig ikke at blive tilfældet, vil jeg i samråd med aftalepartierne overveje, om der skal tages nye initiativer, slutter boligministeren

Læs mere om Byggeri

17/11 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.