Aktuelle nyheder - Byggeri

Dansk Byggeri advarer mod nye byggematerialer

Dansk Byggeri advarer mod nye byggematerialer

Seks afgørelser i Voldgiftsretten om MgO-plader viser, hvordan byggeriets parter - ikke mindst de udførende - bør forholde sig ved valg af nye og uprøvede materialer eller konstruktioner

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Voldgiftsretten har siden 2017 truffet en række afgørelser om MgO-plader, og chefen for Dansk Byggeris juridiske afdeling Louise Dahl Krath, er ikke i tvivl om, at det er vigtigt for ikke mindst de udførende i højere grad at være opmærksom på ansvarsfordelingen.

MgO-plader blev introduceret på det danske marked i 2010, og i årene 2013 og 2014 udgjorde pladerne næsten hele markedet for ’vindspærreplader’.

Men anvendelsen af MgO-pladerne ophørte stort set i 2015, hvor der blev udsendt advarsler om, at pladerne havde uheldige fugtopsugende egenskaber.

Seks afgørelser
Siden 2017 har Voldgiftsnævnet offentliggjort seks afgørelser – den seneste er fra januar 2020 - hvor retten blandt andet har taget stilling til, i hvilket omfang entreprenøren bærer mangelansvaret ved anvendelsen af MgO-plader som vindspærreplader.

Af kendelserne fremgår det, at hvis bygherren eller dennes rådgiver selv har truffet beslutning om, at MgO-plader skal anvendes som vindspærreplader i projektet, er entreprenøren ansvarsfri.

Men er det entreprenøren, der har truffet beslutningen om at anvende MgO-plader, stiller sagen sig ganske anderledes.

Vigtige datoer er afgørende
Louise Dahl Krath siger til BygTek, at hvis beslutningen truffet inden 27. december 2013, vil entreprenøren som udgangspunkt være mangelansvarlig.

Er beslutningen truffet efter denne dato - men forud for advarslerne i 2015 - vil entreprenøren være ansvarsfri.

Det skyldes, at BYG-ERFA den 27. december 2013 udsendte et ’erfaringsblad’, hvoraf det fremgår, at MgO-plader er anvendelige til det nævnte formål.

Hvem tager beslutningen?
Voldgiftsretten overordnede kendelse i MgO-sagerne sagde blandt andet om materialeansvaret:

- Som udgangspunkt har en entreprenør mangelsansvar, hvis han foreslår eller vælger at anvende et materiale, der viser sig at være uegnet, selv om han ikke kunne vide det. Det gælder, selv om bygherren ikke har haft indsigelse mod entreprenørens forslag eller valg eller ligefrem har godkendt det. Men hvis entreprenøren – uanset at han har frit materialevalg – vælger at anvende et materiale, der er foreskrevet i projektet, har han ikke mangelansvar, selv om materialet viser sig at være uegnet…

Kun i én af de MgO-sager – hvor spørgsmålet om, hvorvidt pladerne var ’foreskrevet’ af bygherren, var et tema – blev entreprenøren frifundet.

Skaber en vis usikkerhed
Louise Dahl Krath erkender over for BygTek, at afgørelserne i Voldgiftsretten betyder, at der i øjeblikket er en vis usikkerhed i byggebranchen i forhold til at afprøve nye metoder og materialer:

- Praksis viser, at der skal rigtig meget til, at en rådgiver påtager sig materialeansvaret. Der skal faktisk mere til, end branchen hidtil har troet. Dermed ikke sagt, at vi rådgiver vore medlemmer til ikke at bruge nye materialer eller byggemetoder. Det ville være kedeligt, hvis det hele stod stille, for der er masser af værdi i innovation omkring eksempelvis bæredygtighed og en række andre faktorer. Der er gode grunde til at kigge på noget nyt, men det er vigtigt at fastslå ansvaret, og man skal være enige i fra starten, siger chefen for Dansk Byggeris juridiske afdeling.

Skal skrives ind i projektet
Der har ifølge Louise Dahl Kraft tidligere været en opfattelse af, at hvis man anbefaler et produkt til rådgiver, og denne godkender anvendelsen af produktet, så har det også givet rådgiver et ansvar:

- Men så let går det altså ikke. Der skal meget mere til, før rådgiver overtager ansvaret. Det er den store og dyre lektie i voldgiftskendelserne for entreprenørerne, og det var meget overraskende. Hvis en entreprenør overvejer at gøre noget nyt - enten med hensyn til materialer eller byggemetoder - er det vigtigt at få taget dialogen med bygherren og rådgiveren, om det er den vej, man ønsker at gå. Og det skal skrives ind projektet. Ellers skal man holde sig til det trygge og gamle hvor næsten alle tænkelige risici er elimineret, slutter Louise Dahl Krath.


FAKTA
• I lyset af MgO-sagerne er der i den nye AB 18 indført en regel i § 12, stk. 3 (se også AB 18 § 17, stk. 4), om, at entreprenøren skal oplyse bygherren om anvendelsen af metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, medmindre anvendelsen er ”foreskrevet” af bygherren.


Læs mere om Byggeri

5/5 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.