Aktuelle nyheder - Byggeri

Dansk Industri advarer regeringen mod truende skattechokDansk Industri advarer mod konsekvenserne for dækningsafgiften i ny boligskat

Dansk Industri advarer regeringen mod truende skattechok

Det er med åbne øjne, at regeringen har vedtaget en ny lovgivning om ejendomsvurderinger, der kan ende som et skattechok, når regningen for dækningsafgiften skal betales.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det er med åbne øjne, at regeringen har vedtaget en ny lovgivning om ejendomsvurderinger, der kan ende som et skattechok af de helt store for en række virksomheder, når regningen for dækningsafgiften skal betales.

I et høringssvar til forslaget om ’fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift og tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger’ gør Dansk Industri opmærksom, at et ændret beskatningsgrundlag for dækningsafgiften påvirker virksomhedstyper forskelligt, og at risikoen for, enkelte virksomheder oplever ’dramatiske stigninger i dækningsafgiften’, bliver større.

Efterlyser overgangsordning
DI efterlyser på den baggrund en overgangsordning, der sikrer den enkelte virksomhed mod dramatiske skattestigninger.

- DI arbejder for, at dækningsafgiften afskaffes helt. DI har derfor blandt andet foreslået, at en afskaffelse af dækningsafgiften indgår som element i en reform af kommunernes finansiering, hvor også kommunernes andel af selskabsskatteprovenuet afskaffes. I stedet skal kommunerne fremover modtage et statsligt tilskud pr. privat arbejdsplads i kommunen, da dette sikrer en bedre incitamentsstruktur via en mere direkte forbindelse mellem kommunens evne til at tiltrække og fastholde arbejdspladser og belønningen herfor, skrive DI blandt andet i sit høringssvar.

Reduktion af bloktilskuddet?
Desuden foreslår DI, at dækningsafgiftspromillerne - i stedet for det i lovforslaget foreslåede automatiske løft i provenuet på 30 procent - for 2022 fastsættes, så provenuet for hver enkelt kommune holdes uændret i forhold til 2021:

- Kommunerne kan herefter gives mulighed for – tidligst med virkning fra 2023 – at hæve afgiften (maksimalt) svarende til den forudsatte provenustigning på 30 procent, mener DI.
Desuden peger DI på, at det ikke fremgår af lovforslaget, i hvor høj grad det forøgede dækningsafgiftsprovenu på cirka 800 millioner kroner i 2022 i sidste ende vil gavne landets samlede kommunale økonomi - eller om der blot vil ske en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet fra staten til kommunerne.

Landkommuner betaler regningen
Set under ét vil en øvelse, hvor forhøjelse af dækningsafgiftsprovenuet helt eller delvis modsvares af et lavere bloktilskud, føre til en omfordeling fra kommuner uden dækningsafgift (primært i provinsen) til kommuner med dækningsafgift (primært København og de øvrige hovedstadskommuner):

- Det skyldes, at et reduceret bloktilskud vil ramme alle kommuner, mens det kun er dækningsafgiftskommunerne, der får flere indtægter. Hvis det er konsekvensen af lovforslaget, forekommer det besynderligt i en tid med fokus på et Danmark i balance. Og det er bekymrende, at beskrivelsen af denne effekt er udeladt af lovbemærkningerne, kommenterer DI.

Loftet over dækningsafgiften hæves med ti procent
Fra 2021 til 2022 står kommunernes indtægt fra dækningsafgiften til at stige fra 2,3 milliarder kroner til 3,1 milliarder kroner, svarende til en stigning i den gennemsnitlige dækningsafgift på cirka 30 procent.

For den enkelte virksomhed kan ekstraregningen ifølge DI blive mange gange højere.
DI foreslår i stedet, at de nye 2022-promiller fastsættes, så de giver et uændret provenu i den enkelte kommune, sammenlignet med 2021.

I øvrigt foreslår regeringen, at loftet over dækningsafgiftspromillen hæves fra 10 til 11:

- DI har lige siden forhandlingerne om boligskatteaftalen i 2017 været særdeles kritiske over for den stedmoderlige behandling af dækningsafgiften, der ikke er omfattet af de samme overgangsordninger som ejendomsværdiskatten og grundskylden, skriver DI i høringssvaret og opfordrer til, at man for dækningsafgiften indføres en skatterabat, ’så ingen virksomhed kan opleve at dækningsafgiften på ét enkelt år bliver 5- eller 10-doblet’.

Fornuftigt at skifte beskatningsgrundlag
Dækningsafgiften er hidtil blevet opkrævet på baggrund af den såkaldte ’forskelsværdi’, som var et estimat af selve bygningsværdien, men i fremtiden skal afgiften opkræves på baggrund af grundværdien – ligesom grundskylden.

- Det var fornuftigt at skifte beskatningsgrundlag, da det i praksis har vist sig særdeles vanskeligt at vurdere, hvad en erhvervsbygning er værd, ligesom der med det nye skattegrundlag ikke længere er negative skattemæssige incitamenter til bygningsforbedring og energirenovering. Men når man både skifter udskrivningsgrundlag og samtidig får nye vurderinger, vokser sandsynligheden for, at nogle virksomheder vil opleve en dramatisk skattestigning fra ét år til det næste, slutter høringssvaret, der er underskrevet af skattepolitisk chef Jacob Bræstrup og skatteøkonom Bo Sandberg.

Læs mere om Byggeri

20/10 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.