Aktuelle nyheder - Byggeri

Der skal mere fart på digitalisering af byggebranchenDeltagerne i panelet ved temamøde om det digitale byggeri - next level, der leverede input til det digitale manifest.

Der skal mere fart på digitalisering af byggebranchen

En række centrale organisationer og virksomheder er klar med et ’Digitalt Manifest’, som beskriver, hvordan hele branchen kommer op i gear i forbindelse med digitalisering og brugen af ny teknologi

Del artiklen på

Parterne i et byggeri, fra bygherren til arkitekten, ingeniøren, entreprenøren og håndværkeren, skal arbejde sammen om at bruge data, og de skal benytte sig af de samme data som grundlag, når de udvikler digitale arbejdsmetoder. Både ledere og medarbejdere skal uddannes, så de kan forstå og arbejde med digitale data. Og staten skal gå foran.

Det er nogle af de centrale bud på, hvordan byggebranchen kan få glæde af de mange digitale muligheder. Bag forslagene, som er samlet i et Digitalt Manifest med titlen ’Sådan tager vi sammen digitaliseringen til Next Level’ står Dansk Byggeri sammen med Bloxhub, InnoByg - Build 4.0 og Molio - Byggeriets Videncentet samt repræsentanter for Cowi, Arkitema, Henning Larsen Architects, NCC, HD Lab, GenieBelt og BIM Object.

Manifestet blev til ved et branchemøde, hvor byggeriet på tværs af værdikæden havde sat hinanden stævne for at drøfte, hvordan der kan blive sat mere fart på digitaliseringen i byggeriet med afsæt i den tidligere regerings strategi for digitalt byggeri.

IT både på direktionsgangene og på byggepladsen
Afsættet for manifestet er en strategi for det digitale byggeri, som den tidligere regering kom med først på året. I det digitale manifest slås det fast, at staten skal blive ved med at være en vigtig drivkraft i den digitale udvikling af bygge- og anlægsbranchen. Men det er først og fremmest op til branchen selv at indføre og bruge IT i alle dele af byggeriet.

- De muligheder, der er ved digitalisering og nye teknologier, skal fylde mere på direktionsgangene i byggeriets virksomheder. Det gælder både de store og små virksomheder. Men vi skal samtidig sørge for, at de digitale løsninger bliver bredt helt ud til de medarbejdere, der sidder i gravemaskinen eller står med murerskeen i hånden, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Arbejde på tværs af fagområder
Målsætningen om, at alle aktører i et byggeri skal arbejde sammen om at udvikle og bruge de data, der er til rådighed, er meget central i det digitale manifest:

- I dag bruger vi vores viden til at træffe en beslutning, som så bliver omsat til data. Men det skal vendes om. Vi skal bruge data til at få den nødvendige viden - og så træffe beslutninger ud fra den. Det kræver, at vi samarbejder om og med det digitale, taler samme sprog og udveksler den viden og alt det data, vi har på tværs af fagområderne. Data skal flyde frit mellem aktørerne, siger adm. direktør Christina Hvid fra byggeriets videncenter Molio.

Bygherrer skal stille krav
I takt med at der bliver bygget mere og mere bæredygtigt, er det også vigtigt at tænke digitaliseringen ind. Bygherrerne skal derfor insistere på at få data fra projekt og produktion stillet til rådighed i en form, der understøtter bygningernes drift. Og de skal stille krav til de data, der leveres, ikke mindst når det gælder store tendenser som for eksempel bæredygtigt byggeri.

Med det digitale manifest vil parterne skubbe til hele bygge- og anlægsbranchen, så der er et vedholdende fokus på at tage ny teknologi i brug og arbejde digitalt på tværs af de mange aktører.

- Der er i dag en mangfoldighed af digitale løsninger, og innovationen fortsætter både nationalt og internationalt. Det er vigtigt at udbrede digitale arbejdsmetoder i byggeriet men også, at vi tager ny teknologi i brug. Der er et kæmpe stort potentiale i digitalt byggeri, som vi er optaget af at realisere, siger direktør Torben Klitgaard fra Bloxhub.

-los


Læs mere om Byggeri

2/7 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.