bygma
bygma
scroll
Der skal være plads til alle i KøbenhavnKøbenhavns Kommune tænker nyt for at give plads og mulighed til, at byens mangfoldighed kan udvikle sig. Foto: Arkitektforeningen.

Der skal være plads til alle i København

I hovedstaden har kommunen besluttet at prioritere indsatser for social bæredygtighed yderligere, så flere udsatte grupper også kan finde bopæl i byen. De første projekter er allerede i støbeskeen

Københavns Kommune har en fast ambition om at bygge betalbare boliger i udviklingsområderne, som kan være med til at skabe mangfoldige og helhedsorienterede bykvarterer, hvor fællesskabet mellem naboer i området er i højsædet. Men selvom der allerede er bygget mange almene boliger i By & Havns områder, og der er mange flere på vej i de kommende år, så er der stadig brug for at tænke en ekstra social dimension ind, så udsatte grupper også kan finde boliger i København.

Kommunen er forpligtet til at sælge sine grunde på markedsvilkår, men ved at tilrettelægge salgsprocessen på en ny måde vil man forsøge at opprioritere den sociale bæredygtighed og skabe mulighed for at der kan tænkes nyt i byggeriet til flere sociale formål, når områderne skal udvikles.

Københavns Kommunes By og Havn vil derfor i enkelte områder tilrettelægge salgsprocessen, så man giver mulighed for at tænke den sociale dimension ind. Det betyder, at salgsprocessen vil begynde med en ekstern vurdering af markedsprisen, som herefter lægges fast. Derefter laver man et projekt med forudbestemte sociale kriterier, som en række udviklere kan konkurrere om at skabe det bedste projekt på baggrund af. På den måde konkurrerer udviklerne ikke om prisen, men om det projekt, der lever bedst op til de rammer for social bæredygtighed, der er stillet til byggeriet.

Eksperimenterende salgsprocesser
Og det giver nye og gode muligheder for at udvikle betalbare boliger med social bæredygtighed for øje, siger adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro:

- Ved at tilrettelægge vores salgsprocesser på denne måde kan vi sikre, at der kommer en variation i boligmassen igennem salgsprocessen. Det giver helt nye perspektiver i byudviklingen og vil for alvor prioritere en social bæredygtig byudvikling, som giver udsatte grupper større muligheder.

Det er ikke første gang, at kommunen eksperimenterer med salgsprocesserne for at få de bedste projekter. Tidligere har man lavet en lignende salgsproces for byggefeltet på den sydligste spids i Ørestad Syd, hvor det bæredygtige byggeri UN17 Village er ved at blive bygget. Her har man lavet en salgsproces, hvor markedsprisen var låst fast fra begyndelsen, og fem udviklingsfirmaer dystede om at lave et bæredygtigt og fællesskabsorienteret projekt. 

- Vi ved, at salgsprocesser, hvor vi stiller krav, virker, og vi er klar til at gå i gang. Vi kan samtidig se, at der begynder at være nogen, som er optaget af at bygge med den sociale dimension og det er især den almene sektor. Det glæder vi os til at gå i dialog om, for det vil betyde, at byen vil blive endnu mere mangfoldig, siger Anne Skovbro.

Håber på fondsstøtte
By & Havn er derudover i forbindelse med beslutningen gået i gang med at søge ekstern fondsfinansiering og gå i dialog med kommunens socialforvaltning.

- Vi håber, at mange samarbejdspartnere vil være med til at se på de nye muligheder, så vi i fællesskab kan lave projekter, hvor udsatte grupper som f.eks. unge hjemløse også kan være en aktiv del af byens fremtidige udvikling, siger Anne Skovbro.

I øjeblikket afsøges et område ved Slusen i Sydhavnen, som skal være det første sted, hvor man afprøver denne model til yderligere sociale tiltag om et lille antal boliger til hjemløse eller udsatte unge. By & Havn har også udpeget en række andre områder i Nordhavn, hvor modellen vil blive brugt i fremtiden. 

-dc

11/11 2021