Aktuelle nyheder - Byggeri

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Der skal være styr på CO2-udledning ved Femern-byggeri

Hvis kravene i kontrakterne ikke bliver overholdt, har Femern A/S en række sanktionsmuligheder til rådighed med henblik på at bringe orden i forholdene

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I et svar til Søren Søndergaard fra Enhedslisten oplyser transportminister Benny Engelbrecht, at Femern Bælt-tunnelen anlægges ud fra fem grundlæggende principper, der skal reducere CO2-udledningen fra byggeriet mest muligt

- Minimere mængden af beton Femern Bælt-tunnelen tager udgangspunkt i erfaringerne fra byggeriet af Øresundstunnelen, som ligeledes består af en sænketunnel. På en række punkter har Femern A/S videreudviklet planlægning og design af Femern Bælttunnelen og foretaget optimeringer, som har reduceret mængden af beton og dermed CO2-udledning i anlægsbyggeriet væsentligt, oplyser ministeren blandt andet.

I alt 89 betonelementer
Tunnelen består af i alt 89 tunnelelementer. Heraf er der 10 såkaldte specialelementer med en ekstra kælderetage, hvor tekniske installationer og udstyr til vedligeholdelse af tunnelen anbringes.

Udviklingen af specialtunnelelementer betyder, at der spares store mængder beton i produktionen, fordi de øvrige 79 såkaldte standardtunnelelementer derved gøres mindre dybe. Desuden indrettes ventilationssystemet til såkaldt ’længdeventilation’, hvor stempeleffekten fra biler og tog trækker frisk luft ind gennem tunnelens indgangsportal og blæser den ’brugte’ luft ud ad udgangsportalen.

Indretningen af ventilationssystemet er optimeret, så systemet optager begrænset plads i tunnelen. Det har nedbragt mængden af beton i produktionen af de 89 tunnelelementer, som er gjort smallere.

Selvventilerende
Sidst, men ikke mindst minimeres strømforbruget med længdeventilationssystemet, da tunnelen primært er ’selvventilerende’, ligesom behovet for etablering af en ventilations-ø i Femern Bælt er undgået.

Også ved etableringen af tunnelelementfabrik og arbejdshavn er der tænkt på CO2-effekten.
Antallet af produktionslinjer er reduceret fra otte til seks, og arbejdshavnen er tilsvarende gjort mindre.

Der er også opnået en væsentlig besparelse i forbruget af beton og andre byggematerialer til etableringen af arbejdshavnen og tunnelelementfabrikken ved at optimere udnyttelsen af produktionsarealet.

Sanktionsmuligheder
Hvis kravene i kontrakterne ikke bliver overholdt, har Femern A/S en række sanktionsmuligheder til rådighed med henblik på at bringe orden i forholdene.

Det gælder eksempelvis at tilbageholde dele af betalinger, hvis arbejdet af hovedentreprenøren eller dennes underentreprenører ikke er udført i overensstemmelse med kontraktens krav.

Femern Bælt-tunnelen kan anlægges med en levetid på mindst 120 år, og dermed minimeres behovet for større reparationsarbejder efter åbning med deraf følgende øget betonforbrug og CO2-udledninger.


Læs mere om Byggeri

8/7 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.