Aktuelle nyheder - Byggeri

Det ER muligt at opføre højt træbyggeri i DanmarkI Norge har man i mange år bygget i højden med træ

Det ER muligt at opføre højt træbyggeri i Danmark

Når nogle oplever barrierer med brandkravene, kan det ifølge boligministeren sandsynligvis skyldes manglende viden og erfaring med træbyggeri i byggebranchen

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det har gennem årene ofte været debatteret, hvorfor det ikke i Danmark, som det er tilfældet i Norge og Sverige, er muligt at bygge mere i højden med træbyggerier, og senest har boligminister Kaare Dybvad Bek i et svar til Ruben Kidde fra De Radikale understreget, at der ikke i byggelovgivningen som udgangspunkt er barrierer for, at der kan bygges høje bygninger i træ:

- Det er således muligt i Danmark at bygge høje bygninger med bærende konstruktioner i træ. Jeg er dog bekendt med, at der kan være nogle oplevede barrierer - særligt med hensyn til opfyldelse af brandkravene, der sandsynligvis kan tilskrives manglende viden og erfaring med træbyggeri i branchen, oplyser ministeren.

Høring om brandkrav i næste uge
Han forklarer, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen derfor har arbejdet på at udvide vejledningerne til Bygningsreglementets brandkrav, og dette arbejde præsenteres på en høring den 5. november.

En svensk undersøgelse viser i øvrigt, at hyppigheden af brande ikke er højere i træbyggerier end i bygninger af alternative materialer, og ministeren erkender da også, at årsagerne til, at der blandt andet opstår dødsbrande, ’sjældent er relateret til, hvilket materiale en bygning er opført af’.

Ifølge Beredskabsstyrelsens rapport ’Dødsbrande i Danmark’ fra 2018 er den hyppigste årsag til dødsbrande i Danmark uforsigtighed ved rygning.

Funktionskrav i stedet for detailkrav
Ministeren påpeger dog, at bygningens materialer kan have betydning for, hvordan en brand kan udvikle sig:

- Jeg mener, at byggelovgivningen skal bidrage til at sikre et forsvarligt personsikkerhedsniveau og samtidig give mulighed for at vælge forskellige og innovative tekniske løsninger alt efter de konkrete behov i den enkelte bygning. I tråd hermed er kravene i Bygningsreglementet udformet som funktionskrav fremfor detailkrav, hvilket også er tilfældet for brandkravene. Kravene beskriver således en funktion, som skal opnås, i stedet for at beskrive en konkret måde, hvorpå bygningen skal udføres, oplyser boligministeren

Konkrete eksempler
Til Bygningsreglementets funktionsbaserede brandkrav hører en større vejledning, der blandt andet indeholder konkrete eksempler på, hvordan brandkravene kan opfyldes for traditionelt byggeri.

Vejledningerne angiver, hvordan der kan bygges for at opfylde kravene i Bygningsreglementet, men ikke hvordan der skal bygges:

- Det er dermed muligt at bygge på andre måder end dem, som beskrives i vejledningerne, hvis bygherre og rådgiver i forbindelse med byggesagsbehandlingen kan dokumentere, at kravene til det sikkerhedsniveau, der skal opnås i tilfælde af brand, kan opfyldes, meddeler Kaare Dybvad Bek, der noterer, at der arbejdes med at gøre det lettere at dokumentere opfyldelse af kravene for træbyggeri.

Læs mere om Byggeri

29/10 2020
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.